Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

นั่งเรือดูนกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

นั่งเรือดูนกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
นั่งเรือดูนกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ แต่ประชาชนมักเรียกกันว่า “อุทยานนกน้ำทะเลน้อย” ซึ่งนับเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงระสานวล นกกระสาแดง นกกาเล็กน้ำ นกแขวก เป็นต้น สิ่งที่น่าสนใจในการเที่ยวชมอุทยานนกน้ำทะเลน้อยคือ พระตำหนักทะเลน้อย ทะเลบัวยามเช้า ฝูงนกน้ำนานาชนิด แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำบริเวณอ่าวหม้อ หน่วยพิทักษ์ป่าควนขี้เสียน แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำบริเวณควนทะเลมอง และจุดชมธรรมชาติบริเวณศาลานางเรียม

การเดินทาง จากตัวเมืองพัทลุงใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๘ (พัทลุง-ควนขนุน) ประมาณ ๓๒ กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสายมีป้ายบอกตลอดทาง หรือทางรถไฟ ลงที่สถานีปากคลอง จากนั้นต่อรถโดยสารไปทะเลน้อย ประมาณ ๘ กิโลเมตร นอกจากนี้ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านค้าสวัสดิการ บ้านพักรับรอง ๕ หลัง และเรือนำเที่ยว ๖๐ ลำ สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๗๔๖๘ ๕๒๓๐

ข้อแนะนำในการเดินป่า / ดูนก

– สอบถามข้อมูล / จองที่พักจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรืออุทยานฯ ล่วงหน้า ๓๐ วัน

– ศึกษาฤดูกาลของธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ นกอพยพ

– ขอเจ้าหน้าที่นำทางจากอุทยานฯ (เส้นทางซับซ้อน / ป่าทึบ)

– ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

– ศึกษาเส้นทางตรวจดูแผนที่และเข็มทิศก่อนออกเดินทาง

– เดินทางเส้นทางที่กำหนดหรืออนุญาตเท่านั้น

การนั่งเรือดูนก

– ควรให้น้ำหนักของผู้โดยสารกระจายอยู่ตามลำเรือ

– ขณะเรือแล่นไม่ควรยื่นมือหรือเท้าออกไปนอกเรือ หรือทำให้เรือเสียการทรงตัว

– แต่งกายให้เหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติ

– ควรใส่เสื้อชูชีพขณะนั่งเรือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *