Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โฮมสเตย์ กินอยู่อย่างไทยสัมผัสวิถีชีวิตไทย พักแรมที่บ้านชาวบ้านได้ที่คลองรางจระเข้ อยู่ริมคลองรางจระเข้ ในพื้นที่อำเภอเสนา นมัสการหลวงพ่อโตวัดรางจระเข้อายุ ๔๐๐ ปีสร้างในสมัยอยุธยา ชมอุทยานปลาหน้าวัดรางจระเข้ แมวตาเพชรที่สำนักปฏิบัติธรรมปัญญาโสภิต ล่องเรือ ชมธรรมชาติและบ้านทรงไทยริมฝั่งคลอง บรรยากาศเงียบสงบ ค่าบริการชาวไทย ๕๐๐ บาท ชาวต่างชาติ ๗๐๐ บาท รวมอาหาร ๒ มื้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จ.ส.ต.เริงไชย ฤกษ์บุปผา หรือ คุณดาวเรือง ฤกษ์บุปผา โทร. ๐๘ ๙๘๘๑ ๑๐๔๒ และ ๐๘ ๑๒๕๑ ๘๐๕๘

บางไทร อยู่ริมแม่น้ำน้อยในพื้นที่อำเภอบางไทร มีบ้านพัก ๕ หลัง รับนักท่องเที่ยวพักค้างคืนได้ ๒๕ คน มีกิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำน้อย ชมการตกกุ้ง ตกปลา ลอยข่าย และการผลิตสินค้าหัตถกรรมการเป่าแก้วและถักแก้ว ร่วมกิจกรรมการทำนาข้าวตามฤดูกาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุไร ศรีแก้วอินทร์ ๐๘ ๑๖๘๔ ๓๑๘๖ E-mail: WATCHIRAPHAN_๓๒๘@hotmail.com

โฮมสเตย์บ้านแก้วในสวน (หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP VILLAGE) ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน บริการบ้านพักโฮมสเตย์ ล่องเรือชมทัศนียภาพบริเวณเกาะเกิด พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติและสถานที่สำคัญต่างๆ ชมการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ชมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในชุมชน ได้แก่ สมุนไพรอายุวัฒนะ สมุนไพรอบไอน้ำ  ไส้กรอกอีสาน ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว กาละแม ผักปลอดสารพิษ ขนมไทยหลายชนิด ข้าวยาคู แชมพูสมุนไพร ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ สัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติ บ้านพักในสวน ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา สอบถามรายละเอียดได้ที่ โฮมสเตย์บ้านแก้วในสวน ติดต่อผู้ใหญ่ลำพูน พรรณไวย โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๒๘๑๕, ๐๘ ๑๘๕๑ ๖๖๓๒

กิจกรรมขี่จักรยาน

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเส้นทางที่สามารถขี่จักรยานไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้หลายเส้นทาง ได้แก่

เส้นทางช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่สำนักงาน ททท. พระนครศรีอยุธยา-ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ฯ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร เดินทางจากฝั่งตรงข้าม ททท. ออกรถตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนโรจนะ ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาและศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ ควรใช้เวลำอยู่ที่นี่ประมำณชั่วโมงครึ่ง

เส้นทางช่วงที่ ๒ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา- วัดพระศรีสรรเพชญ์ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร จากศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ฯ ให้เลี้ยวซ้ายออกสู่ถนนโรจนะ ผ่านศาลากลางจังหวัดหลังเก่า แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนศรีสรรเพชญ์ ผ่าน ททท. และวัดเกษ ตรงไปเรื่อยๆ จะเห็นวิหารพระมงคลบพิตรและวัดพระศรีสรรเพชญ์อยู่ด้านซ้ายมือ ควรมีเวลาอยู่ที่นี่ประมาณ ๑ ชั่วโมง

เส้นทางช่วงที่ 3 วัดพระศรีสรรเพชญ์-วัดมหาธาตุ-วัดราชบูรณะ ระยะทาง ประมาณ ๑ กิโลเมตร จากวัดพระศรีสรรเพชญ์ให้ตรงไปตามถนนนเรศวร ผ่านกลางระหว่างวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ และสามารถแวะชมพิพิธภัณฑ์เรือไทยใกล้ๆนั้นได้ ควรใช้เวลำที่วัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะประมาณ ๑  ชั่วโมง

เส้นทางช่วงที่ ๔ พิพิธภัณฑ์เรือไทย-วัดหน้าพระเมรุ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร จากพิพิธภัณฑ์เรือไทยใช้เส้นทางถนนชีกุนสายเดิมเลยไปจนถึงถนนนเรศวรให้เลี้ยวซ้ายตรงไปจนถึงทางแยกให้เลี้ยวขวาแล้วตรงไป และเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าสู่ถนนสายรอบเกาะเมือง ขับเลียบผ่านแม่น้ำลพบุรีไปจนถึงวัดหน้าพระเมรุ ควรมีเวลำชมควำมงำมของพระอุโบสถ และองค์พระประธานทรงเครื่องสมัยอยุธยาประมาณ  ๑ ชั่วโมง

เส้นทางช่วงที่ ๕ วัดหน้าพระเมรุ-วัดโลกยสุธา ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร จากวัดหน้าพระเมรุให้เลี้ยวขวาไปตามถนนเลียบแม่น้ำลพบุรี ระหว่างทางด้านซ้ายมือจะเป็นเขตพระบรมมหาราชวังของกรุงศรีอยุธยา ตรงไปเรื่อยๆ พอข้ามสะพานแล้วให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางเลียบคลอง ตรงไปเรื่อยๆ จนมาถึงทางแยกเข้าวัดโลกยสุธาจึงเลี้ยวขวาเข้าไป ควรใช้ เวลาประมาณ ๑๕ นาที หรือครึ่งชั่วโมง

เส้นทางช่วงที่ ๖ วัดโลกยสุธา-วัดไชยวัฒนาราม ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร จากวัดโลกยสุธาให้ย้อนกลับด้วยเส้นทางเดิมที่เข้ามา จนออกปากทางถนนเลียบคลองท่อจนถึงทางแยกขวามือ ผ่านสวนสมเด็จฯ ตรงไปจนถึงสามแยกแล้วให้เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงไปตามเส้นทาง จะมองเห็นวัดไชยวัฒนาราม ควรมีเวลาเดินชม ความงามของวัดนี้ประมาณครึ่งชั่วโมง หรืออาจจะใช้เวลามากกว่านี้ก็ได้

เส้นทางช่วงที่ ๗ วัดไชยวัฒนาราม-บ้านโปรตุเกส ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร จากวัดไชยวัฒนารามไปตามทางถนนลาดยางเรื่อยๆ จะผ่านบ้านเรือนไทยโบราณ จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายที่สามแยก เส้นทางนี้จะผ่านวัดพุทไธสวรรย์ สุดทางสายนี้คือหมู่บ้านโปรตุเกส

เส้นทางช่วงที่ ๘ บ้านโปรตุเกส-วัดพุทไธสวรรย์ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร จากบ้านโปรตุเกสย้อนกลับเส้นทางเดิมจนถึงวัดพุทไธสวรรย์ ควรใช้เวลาที่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมง

เส้นทางช่วงที่ ๙ วัดพุทไธสวรรย์-สำนักงาน ททท. พระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร จากวัดพุทไธสวรรย์ผ่านโรงเรียนวัดพุทไธสวรรย์ แล้วเลี้ยวซ้ายไปท่าเรือข้ามฟาก นำจักรยานข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่ง จากนั้นจึงเลี้ยวซ้ายกลับไปทาง ททท.

นอกจากนั้นยังมีเส้นทางที่สามารถขี่จักรยานได้อีกหลายเส้นทาง เช่น เส้นทางไปหมู่บ้านญี่ปุ่น วัดใหญ่ชัยมงคลและวัดพนัญเชิง เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ททท. พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖-๗ และสามารถหาเช่าจักรยานได้ที่ สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟ บริเวณตลาดเจ้าพรหมและตามเกสต์เฮาส์ต่างๆ ได้ในอัตราคันละประมาณ ๓๐-๗๐ บาทต่อวัน

กิจกรรมนั่งสามล้อชมโบราณสถาน มีบริการรถสามล้อชมโบราณสถาน มีให้เลือก ๒ ประเภทสามล้อปั่น มีบริการนั่งสามล้อปั่นท่องเที่ยวบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน โดยในช่วงกลางคืนรถสามล้อจะติดไฟประดับมีสีสันสวยงาม ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ บริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร

สามล้อหน้ากบ หรือตุ๊ก ตุ๊ก มีบริการทั่วไปในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยบริการนำเที่ยวโบราณสถาน และรอบนอกเกาะเมือง นักท่องเที่ยวสามารถเช่าท่องเที่ยวได้ตลอดทุกเส้นทางในราคามาตรฐาน ๒๐๐ บาทต่อชั่วโมง

กิจกรรมนั่งรถม้า

กรุงเก่ารถม้า นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถเลือกพาหนะในการท่องเที่ยวชมรอบๆ โบราณสถาน กรุงเก่ารถม้า เป็นพาหนะย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งนำ มาประยุกต์ปรับเปลี่ยนต้องการให้เห็นถึงความแปลกใหม่และความสวยงามของตัวรถม้า ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีรูปร่างสูงใหญ่ สามารถนั่งได้แบบสบายๆ ๒ คน ใช้เวลา ๒๕ นาที, ๔๕ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาทีต่อรอบ โดยจุดจอดรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่หลังอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรุงเก่ารถม้า โทร. ๐๘ ๑๗๕๕ ๖๖๗๕, ๐๘ ๔๖๑๑ ๘๖๔๖, ๐๘ ๖๖๕๔ ๘๓๙๓

กิจกรรมนั่งช้าง

วังช้างอยุธยา แล เพนียด อยู่ตรงข้ามกับคุ้มขุนแผนในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีบริการขี่ช้าง การแสดงช้าง ให้อาหารช้าง ทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ราคา ๒๐๐ บาทต่อ ๑๐ นาที, ๔๐๐ บาทต่อ ๒๐ นาที, ๕๐๐ บาทต่อ ๓๐ นาที สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๐๑, ๐ ๓๕๓๒ ๑๙๘๒ หรือ www.ayutthayaelephantcamp.com หรือ www.saveelephant.com

หมู่บ้านช้าง เพนียดหลวง อยู่ติดกับเพนียดคล้องช้าง เป็นชุมชนที่มีช้างอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ช้างที่อยู่ในชุมชนนี้ เป็นช้างที่เจ็บป่วยและช้างทั่วไป นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของช้างได้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ มีที่พักแรมแบบโฮมสเตย์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตการเลี้ยงช้างของเพนียดคล้องช้าง การฝึกช้าง การควบคุมดูแลช้าง สอบถามรายละเอียดได้ที่ เพนียดคล้องช้าง โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๙๘๒, ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๐๑ หรือ www.elephantstay.com

หมู่บ้านช้างอโยธยา ตั้งอยู่ที่ ๖๕/๑๒ หมู่ ๗ ตำบลไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา มีบริการนั่งช้างลุยน้ำ เข้าป่า ชมนกป่าหลากหลายชนิดชมโบราณสถาน ไหว้พระวัดมเหยงคณ์ บริการนั่งเกวียนเทียมวัว ชมโบราณสถาน และการแสดงโชว์งูทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูลโทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๒๔๕ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๕๒๔๕ หรือ www.pangchangayothaya.com

กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่องเที่ยวทางน้ำ มีบริการท่องเที่ยวทางน้ำล่องเรือชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตความเป็นไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยการเช่าเหมาเรือหางยาวได้ที่ ท่าน้ำหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ท่าเรือป้อมเพชร และท่าเรือวัดพนัญเชิง อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและเส้นทาง ดังมีรายชื่อเรือท่องเที่ยวดังนี้

ร้านอาหารเรือนรับรอง มีบริการนำเที่ยวชมเมืองพระนครศรีอยุธยา ทางน้ำ เรือออกจากร้านอาหารเรือนรับรอง มีเส้นทางต่างๆ ให้เลือกดังนี้

๑. เลียบชมเมืองพระนครศรีอยุธยา ๒. ชมพระราชวังบางปะอิน ๓. ชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เรือบริการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. ทุกวัน อัตราค่าบริการเรือล่องชมเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา รวมอาหารและเครื่องดื่ม จำนวนตั้งแต่ ๑๐-๓๐ ท่าน ราคาท่านละ ๓๒๐ บาท เกิน ๓๐ ท่าน ราคาท่านละ ๓๐๐ บาทหากเช่าเป็นลำ ราคาลำละ ๑,๒๐๐ บาท (นั่งได้ ๘ ท่าน ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๓๖, ๐๘ ๑๙๙๔ ๑๕๖๕

เรือนาวานคร เป็นเรือแบบโบราณ นำมาประยุกต์ให้เข้ากับบรรยากาศ ของเมืองหลวงเก่า จัดนำเที่ยวชมรอบเกาะอยุธยา ผ่านวัดต่างๆ เช่น วัดไชยวัฒนาราม วังสิริยาลัย และวัดต่างๆอีกหลายวัด ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ลำเล็กนั่งได้ ๘ คน ลำใหญ่นั่งได้ ๑๐ คน ราคาลำละ ๘๐๐ บาท เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดติดต่อ คุณชินธร โทร. ๐๘ ๑๙๒๘ ๒๘๘๗ คุณวิไล โทร. ๐๘ ๑๖๕๘ ๙๑๔๘

อยุธยา โบ๊ทแอนด์ทราเวล บริการเรือท่องเที่ยว พร้อมอาหารเครื่องดื่ม คนละ ๗๕๐ บาท และจักรยานท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. ๐ ๒๙๕๐ ๒๘๒๒, ๐๘ ๑๔๕๖ ๙๘๖๒

ประดิษฐ์ท่องเที่ยวทางน้ำ บริการเรือยนต์ท่องเที่ยวทางน้ำรอบเกาะอยุธยา ลงเรือที่ท่าน้ำวัดพนัญเชิง โทร. ๐๘ ๖๑๒๓ ๑๖๖๙

นอกจากนี้แล้วยังมีเรือจากร้านอาหารต่างๆ บริการล่องเรือพร้อมนั่งรับประทานอาหารบนเรือ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *