Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยวอุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
เที่ยวอุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

 หาดแหลมกุ่ม อยู่ที่หมู่ ๗ ตำบลนาหูกวาง ห่างจากถนนใหญ่เพียง ๔ กิโลเมตร บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ำทะเล ชายหาดยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร เรียงรายด้วยทิวสนสลับกับต้นมะพร้าว มีซุ้มศาลาสำหรับชมทิวทัศน์ หรือนั่งรับประทานอาหาร

การเดินทาง รถยนต์ จากทางหลวงหมายเลข ๔ กิโลเมตรที่ ๓๖๕ เลี้ยวซ้ายไปประมาณ ๔ กิโลเมตร ข้ามทางรถไฟไปถึงชายหาด หรือจะเลี้ยวกิโลเมตรที่ ๓๗๐ แล้วตรงไปตามป้ายบอกระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร  รถโดยสาร นั่งรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ-บางสะพาน ลงรถที่ท่าขนส่งตลาดอุดมสุข แล้วนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าไป

รถไฟ ลงรถที่สถานีรถไฟธนบุรี-หลังสวน ลงรถที่สถานีรถไฟดอนทราย อำเภอทับสะแก แล้วนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง

อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ ๗๖ และเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลลำดับที่ ๑๘ สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่งประกอบด้วยไม้ผลัดใบ หลายชนิดปะปนได้แก่ ไผ่ป่า ประดู่ มะค่าโมง เดิมพื้นที่ป่าเป็นป่าปลูกผสมผสานกับป่าธรรมชาติที่ฟื้นตัว พันธุ์ไม้ที่ปลูกได้แก่ เสลา ตะแบก สัก พะยอม สนทะเลและสนประดิพัทธ์ สัตว์ป่าพบจำนวนน้อยชนิด ส่วนใหญ่จะพบนกชนิดต่างๆ ได้แก่ นกขมิ้นท้ายทอยดำ นกยางทะเล นกแซงแซวหางปลา นกตะขาบทุ่ง และนกอีกหลายชนิดมากมาย อุทยานครอบคลุมพื้นน้ำประมาณ ๑๕.๓๖ ตารางกิโลเมตร สัตว์น้ำที่พบมีปลาน้ำจืดได้แก่ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ ปลานิลและปลาทะเลต่างๆ ชายหาดมีความยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร เรียงรายด้วยทิวสนทะเลเป็นแนวไปตามชายหาด ภายในบริเวณอุทยานฯ มีสถานที่น่าสนใจคือ

 หาดวนกร หาดทรายขาวสะอาดทอดตัวเป็นแนวยาวสลับกับ หัวกรังที่ยื่นลงไปในทะเลเป็นตอนๆ เหนือขึ้นมาบนชายฝั่งมีทิวสนทะเลเป็นแนวยาวขนานไปกับทะเล ตั้งแต่คลองน้ำจืดจนถึงห้วยบ้านยางระยะทาง ๗ กิโลเมตร หาดทรายเมื่อน้ำลงต่ำสุดจะยื่นออกไปในทะเล ๑๕๐ เมตร

อ่าวมะค่า เป็นบริเวณคุ้งน้ำชายฝั่งทะเลจากบ้านวังด้วนจนถึงปากคลองน้ำจืด ลักษณะเป็นหน้าผาริมทะเล มีโขดหิน ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเล เกาะจาน และเกาะท้ายทรีย์

 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหัวกรังและหินจวง ลักษณะเป็นห้องเรียนกลางแจ้งให้ได้เรียนรู้ เข้าใจความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาธรรมชาติ แต่ละสถานีแสดงความสัมพันธ์ของชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันในผืนป่าแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ มะกอกป่า มะม่วงป่า รังมด จอมปลวกและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในอีกหลายสถานีรวมทั้งหมด ๒๘ สถานี เส้นทางเดินมี ๓ เส้นทาง เส้นทางแรกระยะทาง ๒ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง เส้นทางที่ ๒ ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง เส้นทางที่ ๓ ระยะทาง ๖ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง

ลานข่อย เกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ (เป็นแหล่งสัมปทานรังนกนางแอ่น และบริเวณรอบเกาะมีแนวปะการัง) สำหรับการดำน้ำดูปะการังติดต่อได้ที่ที่ทำการอุทยานฯ

อุทยานฯ มีบริการเต็นท์และบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว ติดต่อได้ที่ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๓๐ โทร. ๐ ๓๒๖๑ ๙๐๓๐,๐๘ ๑๓๒๗ ๕๒๑๐ หรือที่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ www.dnp.go.th

การเดินทาง รถยนต์ จากตัวเมืองไปตามถนนเพชรเกษมประมาณ ๒๔ กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายประมาณกิโลเมตรที่ ๓๔๕ และมีทางเข้าไปอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง ลงรถที่ตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ แล้วเหมารถสองแถวไปส่งระยะทางประมาณ ๒๓ กิโลเมตร รถไฟ ลงที่สถานีรถไฟห้วยยางแล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง

 อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขต อำเภอเมือง อำเภอทับสะแก และอำเภอบางสะพาน มีพื้นที่ประมาณ ๑๖๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๐๐,๖๒๕ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงบนเทือกเขาตะนาวศรี สูงจากน้ำทะเลประมาณ ๒๐๐-๘๐๐ ฟุต เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่เกิดจากสันเขากั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนม่าร์ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ ๗๐ ของประเทศไทย ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่บริเวณน้ำตกห้วยยาง บริเวณอุทยานฯ ร่มรื่นน่าพักผ่อน นอกจากนี้ยังมีน้ำตกอีกหลายจุดเช่น น้ำตกขาอ่อน น้ำตกห้วยหินดาด น้ำตกเขาล้าน น้ำตกบัวสวรรค์

น้ำตกห้วยยาง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ๙ ชั้นอยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานฯ เหมาะสำหรับการเข้าไปพักผ่อนเพราะมีทิวทัศน์สวยงามและมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจ

น้ำตกเขาล้าน เป็นน้ำตกที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติห้วยยาง

การเดินทาง อยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เลยสี่แยก สภ.ต.ห้วยยาง ไปทางใต้ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร กลับรถแล้วชิดซ้ายบริเวณตลาดอุดมนันท์พลาซ่า เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเขาล้าน-พุกตะแบก ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร

น้ำตกห้วยดินดาษ มีขนาดลำธารตอนล่างกว้างประมาณ ๖ เมตร ประกอบด้วยชั้นน้ำตก ๕ ชั้น ในแต่ละชั้นอยู่ใกล้ๆ กัน เพราะเป็นน้ำตกที่อยู่ในซอกเขาที่ค่อนข้างสูงชัน ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการไปทางทิศใต้ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร

 น้ำตกขาอ่อน (ทับมอญ) อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปทาง ทิศใต้ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร ใกล้ชายแดนประเทศพม่าในท้องที่อำเภอบางสะพาน สามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดู เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมี ๙  ชั้น ใช้เวลาเดินชมประมาณ ๑ ชั่วโมง

 ป่าเขาหลวง เทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวสลับซับซ้อนเป็นผืนป่าต้นน้ำลำธารของน้ำตกห้วยยาง มีหน้าผาสูงชันกั้นเขตแดนไทยกับพม่า ผู้ชื่นชอบการเดินป่าสามารถเดินป่าขึ้นยอดเขาหลวง ระยะทาง ๗  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๕ ชั่วโมง ยอดเขาสูงที่สุด สูงประมาณ ๑,๒๕๑ เมตร เป็นจุดชมวิวที่เห็นภูเขาตะนาวศรีได้อย่างสวยงาม

ในอุทยานฯ มีบริการบ้านพัก ๒ หลังส่วนเต็นท์นักท่องเที่ยว จะต้องนำไปเอง ติดต่อได้ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๓๐ โทร. ๐ ๓๒๖๑ ๙๗๔๓ หรือที่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ www.dnp.go.th

การเดินทาง รถยนต์ จากตัวเมืองไปทางทิศใต้ตามถนนเพชรเกษมถึงกิโลเมตรที่ ๓๕๐-๓๕๑ มีทางแยกขวาเข้าที่ทำการอุทยานฯ อีกประมาณ ๗ กิโลเมตร

รถไฟ ลงรถไฟที่สถานีรถไฟห้วยยางแล้วต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *