Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ตลาดโต้รุ่ง
ตลาดโต้รุ่ง

 ตัวเมืองหัวหิน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๑๙๕ กิโลเมตร และอยู่ก่อนถึงตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร ตลาดหัวหินเป็นตลาดใหญ่มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และโรงแรมมากมาย การคมนาคมสะดวกมีบริการรถสามล้อ รถสองแถวรับจ้าง และรถเช่าไปยังสถานที่ต่างๆ ในตัวอำเภอและสถานที่ใกล้เคียง

 ตลาดฉัตร์ไชย เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของหัวหินเป็นที่ รู้จักดีในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมในตัวเมืองหัวหิน ตลาดแห่งนี้สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ในคราวเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ วังไกลกังวลครั้งแรกพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี โดยราชสกุลฉัตรไชย พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินฯ ทรงเป็นหัวหน้าจัดสร้างขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวาย ตลาดก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะของหลังคาเป็นรูป ๗ โค้งอันเป็นสัญลักษณ์หมายถึง สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๗ ปัจจุบันเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหารสดและแห้ง

 ตลาดโต้รุ่งหัวหิน เป็นสีสันยามราตรีของหัวหินและเป็นแหล่งรวมอาหารนานาชนิด อาทิ อาหารไทย อาหารทะเล ขนมไทย โรตี เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศแวะเวียนไปเสมอ นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกจำหน่ายอีกด้วย

สถานีรถไฟหัวหิน
สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟหัวหิน สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้คือ พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นพลับพลาจตุรมุขสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมมีชื่อว่า พลับพลาสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พลับพลานี้ มีไว้ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯเสด็จประทับทอดพระเนตรกองเสือป่าและลูกเสือทั่วประเทศทำการฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นประจำทุกปี หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระองค์ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้รื้อถอนมาเก็บไว้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๑๑ สมัยพันเอกแสง จุลจาริตต์ เป็นผู้ว่าการรถไฟฯ ได้พิจารณาเห็นว่าควรนำเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้างของพลับพลาสนามจันทร์มาปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่หัวหินเพื่อเป็นที่ประทับขึ้นและลงรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การดำเนินการก่อสร้างนี้ใช้ช่างฝีมือคนไทยและได้มีการทำพิธีเปิดพลับพลาซึ่งได้ตั้งชื่อใหม่ว่า “พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ” เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๗ โดยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวอำเภอหัวหินเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่เก็บหัวรถจักรไอน้ำเก่าที่การรถไฟสั่งซื้อมาจากประเทศอังกฤษ หัวรถจักรนี้เคยวิ่งให้บริการในเส้นทางรถไฟก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ สถานีรถไฟหัวหิน โทร. ๐ ๓๒๕๑ ๑๐๗๓

ชายหาดหัวหิน อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตัวเมือง มีทาง ลงหาดอยู่ที่ถนนดำเนินเกษม สองข้างทางลงหาดมีโรงแรมและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก หาดหัวหินมีความยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร ทรายขาวละเอียดเหมาะสำหรับเล่นน้ำทะเล

 เขาหินเหล็กไฟ ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวหิน ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมากแห่งหนี่ง ซึ่งสามารถชมวิวได้ ๔ ทิศ จุดชมวิวนี้สามารถมองเห็นตัวเมืองและอ่าวหัวหินโดยรอบบนยอดเขาเป็นพื้นที่ราบและผาหินที่สวยงาม พร้อมกับมีสวนนก ศูนย์จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง อาหารเครื่องดื่ม พื้นที่อเนกประสงค์ปลูกพันธุ์ไม้ในวรรณคดี สวนนก ร้านอาหารเครื่องดื่ม นอกจากนี้แล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมวิว คือ เช้าตรู่และช่วงค่ำ หากต้องการใช้พื้นที่ติดต่อเทศบาลเมืองหัวหิน โทร. ๐ ๓๒๕๑ ๑๐๔๗

ชายหาดหัวหิน
ชายหาดหัวหิน

 บ้านศิลปินหัวหิน ตั้งอยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟ เป็นเรือนไม้เก่าบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายรายล้อมด้วยต้นไม้ ในพื้นที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ที่นี่เป็นศูนย์รวมของการจัดแสดงงานศิลปะหลายแขนงทั้งงานวาด งานปั้น ที่ศิลปินต่างๆ ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดแสดงนิทรรศการเป็นประจำตลอดปี ผลงานหลายชิ้นของศิลปินจัดแสดงให้ชมบริเวณทางเข้า มีมุมกาแฟเล็กๆ สบายๆ ด้านในเป็นห้องแสดงภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพสีน้ำ และมีบ้านดินที่เป็นศูนย์รวมของงานปั้น บ้านศิลปินหัวหิน เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๒๕๓ ๔๘๓๐

การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ (เส้นทางเดียวกับไปป่าละอู) จากหัวหินข้ามทางรถไฟ เข้าไปประมาณ ๕ กิโลเมตร บ้านศิลปินจะอยู่ทางขวามือ

 วัดห้วยมงคล ตั้งอยู่ที่ตำบลทับใต้ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทวด พระนามาภิไธย ส.ก. องค์ใหญ่ บริเวณรอบๆ องค์พระสามารถมองเห็นทิวเขาล้อมรอบและเห็นเทือกเขาตะนาวศรีกั้นพรมแดนไทย-สหภาพเมียนม่าร์ เปิดเวลา ๐๕.๐๐-๒๑.๐๐ น ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๒๕๗ ๖๑๘๗

การเดินทาง จากหัวหินใช้เส้นทางหมายเลข ๓๒๑๘ (หนองพลับ-ป่าละอู) ระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตรถึงตำบลทับใต้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกหนองตะเภาแล้วไปตามทางจนถึงวัดห้วยมงคล

ไร่องุ่นหัวหิน ฮิลส์ วินยาร์ด ตั้งอยู่ที่ ๒๐๔ บ้านคอกช้างพัฒนา ตำบลหนองพลับ ไร่องุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวในอำเภอหัวหิน บนพื้นที่ชายทะเลซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่ช้างป่าเอเชียเคยอาศัยอยู่สภาพดินและสภาพอากาศจึงเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตขององุ่นพันธุ์ดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์โคลอมบาร์ด เชอนินบลองก์ ชีราซ บรูเนลโล และพันธุ์ต่างๆอีกรวม ๒๐ พันธุ์ ผลองุ่นที่ได้จะมีกลิ่นหอมและลักษณะพิเศษ ไวน์ที่ได้จากการผลิตจะมีความเข้มข้น ไร่องุ่นแห่งนี้นอกจากเป็นแหล่งผลิตไวน์ไทยชั้นนำคุณภาพเลิศอันโด่งดังของบริษัทสยามไวเนอรี่แล้ว ยังถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านไวน์แห่งใหม่ ที่ดึงดูด นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆและกิจกรรมสนุกสนาน ภายในบริเวณไร่องุ่นที่กว้างใหญ่ ๒๒๐ ไร่ จากเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๐๐๐ ไร่ จะเห็นต้นองุ่นปลูกเรียงรายเป็นแถว มีระเบียบล้อมรอบด้วยทิวเขาที่ให้บรรยากาศอบอุ่นและโรแมนติค ภายในไร่องุ่นยังมีร้าน The Sala เป็นศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะแบบไทย จัดให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินไปกับการชิมไวน์ รวมทั้งได้รับความรู้ด้านไวน์และการปลูกองุ่นจากเจ้าหน้าที่ของสยามไวเนอรี่เพื่อการเดินทางมาเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร โดยผู้ที่ต้องการชิมไวน์สามารถทดลองชิมไวน์ฟรี แต่ถ้านักท่องเที่ยว ที่มาเป็นหมู่คณะต้องการจะชิมไวน์ทุกตัวจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ๑๕๐ บาท ต่อคน นอกจากนี้สำหรับคู่รักที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติก็สามารถเดินทางมาจัดงานแต่งงานหรือฮันนีมูน รวมถึงปาร์ตี้อื่นๆ ภายในไร่องุ่นแห่งนี้ได้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าชมประมาณเดือนกุมภาพันธุ์-มีนาคมของทุกปีเนื่องจากเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่นี่ยังมีบริการนั่งช้างชมไร่ โดยคิดค่าบริการเป็นรอบ รอบละ ๑๕ นาที ราคา ๒๐ บาท (๑ ชั่วโมง คิด ๘๐๐ บาท) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวต่างชาติ ชื่นชอบ กิจกรรมปลูกต้นองุ่น ตัดองุ่น ภายในไร่ยังมีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว เปิดระหว่างเวลา ๑๑.๐๐-๑๘.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๔๘๗๔ ๐๗๗๕, ๐๘ ๑๗๐๑ ๘๘๗๔, ๐ ๓๒๕๒ ๖๓๕๑ โทรสาร ๐ ๓๒๕๒ ๖๓๕๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๓๓ ๕๖๐๐www.huahinhillsvineyard.com/

การเดินทาง จากตลาดหัวหินข้ามทางรถไฟ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ (เส้นทางเดียวกับไปป่าละอู) ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร จนถึงสี่แยกหนองตะเภา (แยกวัดห้วยมงคล) ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๙ ไปประมาณ ๑๒ กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๑ อีก ๘.๕ กิโลเมตร ถึงโรงเรียนคอกช้าง เลี้ยวขวา ไปอีก ๑.๕ กิโลเมตร

 น้ำตกป่าละอู ตั้งอยู่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ในพื้นที่ป่าละอู มีพื้นที่ประมาณ ๒๗๓,๑๒๕ ไร่ อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม และสัตว์ป่านานาชนิด ป่าละอูจัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีหน่วยพิทักษ์อุทยานน้ำตกป่าละอูของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตั้งอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำก่อนถึงตัวน้ำตกประมาณ ๒ กิโลเมตรเป็นผู้ดูแล น้ำตกป่าละอูประกอบด้วยน้ำตกละอูใหญ่และน้ำตกละอูน้อย ซึ่งไหลลดหลั่นกันอย่างสวยงามถึง ๑๑ ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สามารถลงเล่นน้ำได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผีเสื้อชุกชุม ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ในช่วงเช้าตรู่เนื่องจากอากาศเย็นสบายและมีโอกาสพบเห็นสัตว์ป่ารวมทั้งนกหายากหลายชนิด

การเดินทาง จากตลาดหัวหิน มีทางแยกจากถนนเพชรเกษมไปทางทิศตะวันตก ตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ และต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๙ จนสุดถนนราว ๖๓ กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านฟ้าประทาน แล้วเดินทางต่อไปอีกราว ๔ กิโลเมตร สามารถเช่าเหมารถสองแถวไป-กลับได้ที่ ถนนชมสินธุ์ในราคาประมาณ ๑,๖๐๐ บาท

เขาตะเกียบ เขาไกรลาส
เขาตะเกียบ เขาไกรลาส

ที่พัก นักท่องเที่ยวต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท ในกรณีที่ต้องการพักค้างแรม ทางอุทยานฯ มีบริการบ้านพัก จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๐๐๐ บาท เต็นท์ให้เช่าพักได้ ๒-๔ คน ราคา ๑๒๐-๒๕๐ บาท/คืน หรือ จะนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ๓๐ บาท/คน/คืน ติดต่อขออนุญาตพักค้างแรมในเขตอุทยานฯได้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแก่งกระจานที่ กจ.ต.(ห้วยป่าเลา) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐ หรือ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร. ๐ ๓๒๔๕ ๙๒๙๓ หรือ ติดต่อได้ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ www.dnp.go.th ศาลพระพรหม ตั้งอยู่บนเขามหาชัย ตำบลหนองแก ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางใต้ประมาณ ๕ กิโลเมตร ดร.ผุสดี จิตรชุ่ม ได้บูรณะศาลขึ้นใหม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้รูปแบบการก่อสร้างเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายในเชิงคำสอน เปิดให้ผู้ศรัทธาสักการะทุกวัน สามารถชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลและตัวเมืองได้

 เขาตะเกียบ เขาไกรลาส เป็นภูเขา ๒ ลูกที่อยู่ใกล้กัน อยู่ห่างจากตัวอำเภอหัวหินไปทางทิศใต้ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือจากถนนเพชรเกษม บริเวณกิโลเมตรที่ ๒๓๕ เข้าไปประมาณ ๕๐๐ เมตร จากตลาดหัวหินมีรถโดยสารวิ่งระหว่างหัวหิน-เขาไกรลาส-เขาตะเกียบ

เขาตะเกียบเป็นเขาที่ยื่นออกไปในทะเลมีโขดหินสวยงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่หันหน้าออกสู่ทะเล บนยอดเขามีทางเดินขึ้นไปสามารถชมทิวทัศน์ของท้องทะเลและตัวเมืองหัวหินได้อย่างชัดเจน ชายหาดเขาตะเกียบมีความยาวประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร มีความลาดชันน้อย ทรายขาวละเอียด บริเวณชายหาดมีร้านอาหาร ที่พักและร้านขายของที่ระลึกมากมายไว้บริการ

สวนสนประดิพัทธ์ อยู่ห่างจากหัวหินไปตามถนนเพชรเกษมประมาณ ๙ กิโลเมตร โดยมีทางแยกจากถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ ๒๔๐ เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ ๕๐๐ เมตร มีรถโดยสารจากหัวหินไปยังสวนสนทุก ๒๐ นาที หากไปทางรถไฟสามารถลงที่ป้ายหยุดรถไฟสวนสนประดิพัทธ์ โดยใช้บริการรถไฟสายธนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ออกเวลา ๑๓.๑๐ ถึง สวนสน ๑๘.๑๐ น. (รถด่วนและรถเร็วขบวนอื่นไม่จอดป้ายนี้) สวนสนประดิพัทธ์อยู่ในความดูแลของศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี มีที่พักลักษณะเป็นโรงแรม บังกะโล เรือนแถวและบ้านพัก สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๓๒๕๓ ๖๕๘๒-๓ โทรสาร ๐ ๓๒๕๓ ๖๕๘๔

 เกาะสิงโต อยู่ทางด้านทิศตะวันออกจากสวนสนประดิพัทธ์ ไปประมาณ ๘๐๐ เมตร เป็นเกาะเล็กๆ รูปร่างคล้ายสิงโตนอนหมอบหันหน้าไปทางทิศเหนือ เหมาะสำหรับผู้นิยมตกปลา นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือได้ที่หมู่บ้านเขาตะเกียบ ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๕ นาที ราคา ๒,๕๐๐ บาทต่อลำ (๕ คน) หรือไปตกปลาและปลาหมึก ๓,๕๐๐ บาทต่อลำ (๑๐ คน) โทร. ๐ ๓๒๕๓ ๖๐๗๙,๐๘ ๑๗๐๕ ๙๓๕๘ (น้อย)

 เขาเต่า ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก อยู่ห่างจากตัวอำเภอหัวหินประมาณ ๑๓ กิโลเมตร โดยมีทางแยกจากถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ ๒๔๓-๒๔๔ เลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตรถึงวัดเขาเต่า มีรถโดยสารวิ่งระหว่างหัวหิน-ปราณบุรี ลงรถที่ปากทางเข้าวัด ต่อด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง หากมากันหลายคนเหมารถสองแถวจากตัวเมืองหัวหินสะดวกกว่า บริเวณเขาเต่ามีหาดทรายที่สะอาด และสวยงามอยู่ ๒ แห่ง คือ หาดทรายน้อยและหาดทรายใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเกาะขนาด เล็กอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งเท่าใดนัก บนเกาะมีเปลือกหอยชนิดต่างๆ ทับถม กันอยู่มากมายและยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่หันหน้าออกสู่ทะเล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *