Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ ไหว้พระเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ ไหว้พระเก้าวัดเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ ไหว้พระเก้าวัดเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อำเภอเมืองนนทบุรี

สวนทุเรียนคุณป้าไสว ตั้งอยู่หมู่ ๖ ตำบลบางรักน้อย คุณป้าไสว ทัศนียเวช เป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนนท์อันลือชื่อ สวนทุเรียนโบราณแห่งนี้เริ่มปลูกมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ บนเนื้อที่กว่า ๑๐ ไร่ ปลูกทุเรียนนนท์หลากหลายพันธุ์ อาทิ ก้านยาว หมอนทอง เจ้าเงาะ ทองย้อยฉัตร กำปั่นเนื้อขาว เป็นต้น ชมการปลูกทุเรียนอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนเมืองนนท์ด้วยการปลูกแบบยกโคก โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำสวนแบบวนเกษตร โดยปลูกพืชชนิดอื่นแซมต้นทุเรียน เช่น พริกไทย ชมพู่ ทองหลาง ส้มโอ เพื่อให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกัน บนพื้นที่ดอนและดินร่วน ทำให้ทุเรียนที่นี่มีรสชาติอร่อย หอม หวาน มัน เม็ดลีบ ปอกง่าย อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทุเรียนนนท์ ชมเครื่องมือเกษตรแบบโบราณที่อนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ทุเรียนนนท์จะเริ่มออกลูกประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม ชมและเลือกซื้อทุเรียนจากสวน และซื้อกิ่งพันธุ์ สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ โทร. ๐ ๒๙๐๓ ๕๗๖๖

ศูนย์ท่องเที่ยวและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ (ซอยช้าง) ตั้งอยู่ริมถนนรัตนาธิเบศร์ หมู่ ๓ ตำบลบางรักน้อย เป็นศูนย์จำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้จัดสวน บนพื้นที่กว่า ๒๐ ไร่ ด้วยร้านค้ากว่า ๖๐ ร้าน พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร บริการตกแต่งสวนนอกสถานที่ เปิดทุกวันเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ศูนย์เกษตรบางรักน้อย ตั้งอยู่ใกล้อบต.บางรักน้อย ถนนรัตนาธิเบศร์ เป็นสวนผลไม้ในเขตอำเภอเมือง ปลูกผลไม้ประเภททุเรียน มังคุด มะม่วง ในช่วงฤดูผลไม้ออกสามารถเข้าเยี่ยมชมและชิมผลไม้สดๆได้ ใช้เวลาประมาณ  ๒๐ นาที – ๑ ชั่วโมง นอกจากนี้ยังสามารถซื้อผลไม้กลับไปเป็นของฝาก สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๙๐๓ ๕๗๖๖

อำเภอปากเกร็ด

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม จำหน่ายกล้วยตากแผ่น กล้วยทอด มะขามแก้ว แชมพูสมุนไพร หมู่ ๓ ตำบลคลองพระอุดม โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๐๐๓๓

เครื่องหอมไทยบางตะไนย์ ๓๒ หมู่ ๓ ตำบลบางตะไนย์ บ้านคุณแอ๋ว แหล่งรวมขนมไทย และอาหารไทย ๓๑/๑ หมู่ ๔ ตำบลเกาะเกร็ด โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๕๑๔๕, ๐ ๒๙๖๐ ๘๐๕๖ หรือ www.bankhunaell.com (เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

สวนผลไม้เกาะเกร็ด ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, และ ๕ ตำบลเกาะ เกร็ด มีสวนผลไม้หลากหลายชนิด เช่น สวนทุเรียน ชมพู่มะเหมี่ยว ลิ้นจี่ มะปราง กะท้อน และสวนผลไม้อื่นๆ ผู้ที่สนใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเกาะเกร็ดสามารถเดินทางไปชมและเลือกซื้อผลไม้ได้ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด โทร.๐ ๒๕๘๓ ๒๑๓๙ (ในวันเวลาราชการ)

อำเภอบางใหญ่

กลุ่มส่งเสริมผู้ปลูกกล้วยไม้ ตำบลบ้านใหม่ เป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย โดยมีสวนกล้วยไม้หลายสวนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมและเลือกซื้อพันธุ์กล้วยไม้นานาชนิดในทุกเช้าเกษตรกรจากสวนต่างๆ จะตัดช่อกล้วยไม้ เพื่อนำมาคัดเกรดที่ศูนย์รวบรวมของกลุ่ม สำหรับการบรรจุห่อส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพนม พึ่งสุขแดง โทร. ๐๘ ๑๖๔๙ ๑๐๗๖ หรือ คุณสมศักดิ์ ดุษฎีกาญจน์ โทร. ๐๘ ๑๘๐๖ ๗๔๒๓

อำเภอไทรน้อย

หมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรติฯ แหล่งที่ปลูกบอนสี (ราชินีแห่งใบไม้) คือ ตำบลไทรน้อยและตำบลคลองขวาง ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงโปรดและพระราชทานพระราชเสาวนีย์ให้อนุรักษ์ โดยทางเกษตรฯ ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย โทร.๐ ๒๕๙๗ ๑๓๗๓

อำเภอบางบัวทอง

งานหัตถศิลป์ไทย ๓๔/๒๓ หมู่ ๓ ตำบลลำโพ โทร. ๐ ๒๙๒๖ ๐๓๕๐

บัววิคตอเรีย (บัวกระด้ง) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ที่นี่เป็นแหล่งที่ผลิตและจำหน่ายพันธุ์บัวกระด้งที่ใหญ่ที่สุด โทร.๐ ๒๕๗๑ ๗๑๕๔ , ๐๘ ๙๐๕๗ ๒๒๘๙

พิพัฒน์ฟาร์ม ศูนย์รวมและจำหน่ายพืชผักปลอดภัยจากสารพิษและผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดนนทบุรี ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีโรงเรือนผลิตพืช มีโรงเรือนผลิตพืชผักแบบไฮโดรโปรนิค(ไร้ดิน) ที่มีหลังคาแบบเปิดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โทร. ๐๘ ๑๙๑๐ ๓๓๗๐

สวนชวนชมปรีชา อยู่ที่อำเภอบางบัวทองมีประมาณ ๙๐ ไร่ มีพันธุ์ชวนชมหลากหลายชนิดให้เลือกชมเลือกซื้อมากมาย และมีต้นลีลาวดีจำหน่ายอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสวนชวนชมอีก ๑ ไร่ ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านวังใหญ่ซิตี้ ตำบล เสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ผู้ที่สนใจสามารถโทรติดต่อล่วงหน้าได้ที่ สวนชวนชมปรีชา โทร.๐ ๒๙๐๓ ๐๘๗๗-๙, ๐๘ ๑๓๐๙ ๖๐๘๖

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ การเลี้ยงแพะแบบครบวงจร หมู่ ๒ ตำบลละหาร ใกล้เทศบาลอำเภอบางบัวทอง เป็นศูนย์สาธิตและถ่ายทอดการเลี้ยงแพะนมแบบครบวงจร มีการแสดงเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ มีการสาธิตการรีดนม และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยชีวภาพที่มาจากมูลแพะ ควรติดต่อล่วงหน้า สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๙๒๓ ๐๒๖๑

แหล่งผลิตงานประดิษฐ์จากกาบมะพร้าวทุย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๔/๒๘๓ ซอย ๖/๖ หมู่บ้านบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา เป็นงานหัตถกรรมแกะสลักจากมะพร้าวทุยเป็นรูปต่างๆ เช่น ทศกัณฑ์ พระพิฆเนศร์ พระพุทธรูป พระพิราพ ซึ่งเป็นที่สนใจสำหรับชาวต่างชาติ โทร.๐ ๒๙๒๕ ๒๖๙๔ กด ๐

แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ

เส้นทางที่ ๑ ลงเรือจากท่าช้างหรือท่ามหาราช กรุงเทพมหานคร – เข้าคลองบางกอกน้อย

– แวะชมและนมัสการวัดสำคัญๆ เช่น วัดสุวรรณาราม วัดบางอ้อยช้าง ผ่านชุมชนตลาดบางใหญ่ เข้าคลองอ้อมนนท์ – สู่เกาะเกร็ดเที่ยวชมวัด ปรมัยยิกาวาส วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลี วัดไผ่ล้อม กวานอาม่าน เป็นต้น แวะซื้อขนมไทยของฝากก่อนเดินทางกลับ

เส้นทางที่ ๒ ลงเรือที่ท่าน้ำนนทบุรี

– แวะชมวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ลวดลายรูปปั้นประดับกระเบื้อง

หน้าบันและกรอบประตูหน้าต่าง ซึ่งล้วนสวยงามหาดูได้ยากยิ่ง อุทยานกาญจนาภิเษกซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามมากเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ – วัดเชิงเลน – คลองขนมหวาน (ชาวบ้านจะทำขนมหวานจำพวกทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ฯลฯ บริการขายปลีกเป็นของฝากและขายส่ง) – เกาะเกร็ด เที่ยวชมวัดปรมัยยิกาวาส วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลี วัดไผ่ล้อม กวานอาม่าน

เส้นทางที่ ๓ ลงเรือที่ท่าน้ำนนทบุรี – คลองอ้อมนนท์ – สวนเกษตรเกาะเกร็ด เช่น สวนทุเรียน เป็นต้น

– แวะซื้อขนมไทยที่คลองขนมหวานก่อนชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญบนเกาะเกร็ด เช่น วัดปรมัยยิกาวาส วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลี วัดไผ่ล้อม กวานอาม่านและสินค้าพื้นเมืองที่เกาะเกร็ด

เส้นทางไหว้พระเก้าวัด บริเวณเกาะเกร็ด

วัดใหญ่สว่างอารมณ์ วัดเสาธงทอง วัดไผ่ล้อม วัดปรมัยยิกาวาส วัดฉิมพลี วัดกลางเกร็ด วัดเชิงเลน วัดท่าอิฐและวัดแสงสิริธรรม

การเช่าเรือติดต่อได้ที่    

ท่าน้ำจังหวัดนนทบุรี ติดต่อสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๐๕๐๐-๑๕ หรือ เคาน์เตอร์เรือหางยาวที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ

เรือนำเที่ยว

เรือมิตรเจ้าพระยา โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๖๑๗๙, ๐ ๒๖๒๓ ๖๑๖๙, ๐ ๒๒๒๑ ๒๒๙๗ (นำเที่ยวไปเกาะเกร็ด เฉพาะวันอาทิตย์ ออกเวลา ๐๙.๐๐ น. ราคา ๓๐๐ บาทต่อคน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *