Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย รวมแหล่งท่องเที่ยวอำเภอไทรน้อย นนทบุรี
เที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย รวมแหล่งท่องเที่ยวอำเภอไทรน้อย นนทบุรี

วัดเสนีวงศ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองเพรางาม เป็นวัดที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้ยืนต้น การสร้างวัดผสมผสานระหว่างศิลปะไทย-มอญ-จีน ซึ่งหาชมได้ยาก ชมอุทยานมหาชาติ (พระเวสสันดร) ๑๕ กัณฑ์ และขอพรจากเจดีย์ทรงรามัญชื่อว่า “เจดีย์สมปรารถนา” ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

ตลาดน้ำไทรน้อย ตั้งอยู่ริมคลองพระพิมลราชาเป็นศูนย์รวมของอาหารคาวหวาน ผัก ผลไม้ หลายชนิดที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายริมฝั่งคลอง มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัยและราคาเป็นกันเอง สามารถเลือกซื้อเลือกหาตามต้องการ นอกจากนี้ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตของชาวนนทบุรี ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลองซึ่งยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติและความเป็นไทยอยู่ เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. บริเวณตลาดน้ำ มีเรือล่องคลองพระพิมลราชาออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. นำเที่ยวชมวัดไทรใหญ่และสวนมะพร้าว โดยมีเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำชม

การเดินทาง

รถยนต์ สายบางบัวทอง-ตลิ่งชัน แยกซ้ายมือเข้าสู่ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร เข้าตลาดน้ำไทรน้อย ข้างที่ว่าการอำเภอไทรน้อย รถตู้ (สาย ต.๘) สายพาต้าปิ่นเกล้า-ไทรน้อยและสายเดอะมอลล์งามวงศ์วาน-ไทรน้อย

เรือ ให้บริการโดยสารและนำเที่ยวจากท่าน้ำนนทบุรี-ไทรน้อย

ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ศาลเจ้าพ่อจุ้ย อยู่ห่างจากตลาดน้ำไทรน้อยโดยเดินมาจากทางด้านหลังตลาดน้ำแล้วข้ามสะพานแขวงมาจะมองเห็นศาลเจ้าพ่อจุ้ยที่อยู่ในซอยศาลเจ้า ตำบลคลองขวาง เป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนทั่วไป และที่ศาลเจ้านี้แห่งยังได้รับรางวัล สุดยอดส้วม ปี ๒๕๕๐ อีกด้วย

วัดไทรน้อย ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ หมู่ ๑ บ้านไทรน้อย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย ภายในอุโบสถมีพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๒ นิ้ว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและมีการสอนธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก

วัดไทรใหญ่ (ข้างสำนักเทศบาลตำบลไทรน้อย) ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ บ้านไทรใหญ่ ไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕) กิโลเมตรที่ ๓๓-๓๔ วัดไทรใหญ่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ เดิมชื่อวัดมหานิโครธาราม ซึ่งแปลว่า “ไทร” ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดไทรใหญ่” เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอู่ทอง ปางมารวิชัยหล่อด้วยโลหะ หน้าตักกว้าง ๑.๖๙ เมตร ฝีมือช่างหลวง นอกจากนี้ยังมีพระมหากัจจายะนะ แม่โพสพ และรูปหล่อของพระครูนนททิวาการ (ทิพย์) อดีตเจ้าอาวาส ฝาผนังมีจิตรกรรมเรื่องพระเจ้าสิบชาติ

วัดคลองขวาง เป็นที่ประดิษฐานของอุโบสถศิลปะปูนปั้นด้วยมือ มีความกว้างโดยรอบ ๑๓ เมตร ยกฐานสูงเทคอนกรีตตลอดแนวตัวอุโบสถ ลักษณะทรงไทยมีเสาหาม สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้องเคลือบกาบกล้วย หน้าบันช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ คันทวย ภายนอกตกแต่งด้วยลายปูนปั้นลายไทย พื้นที่ภายในปูด้วยหินแกรนิต บานประตูหน้าต่าง แกะสลักเป็นลวดลายก้านขด มีความสวยงาม ฐานพระตกแต่งด้วยปูนปั้น ลายไทย ประดับด้วยเบญจรงค์ทั้งหมด ภายในอุโบสถเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติที่สวยงามมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *