Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม) เป็นงานประจำ ปีของจังหวัด กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม-๓ เมษายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันที่คุณหญิงโมได้รับชัยชนะจากข้าศึก ในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมการออกร้านจัดนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

งานประเพณีแข่งเรือพิมาย เป็นงานประเพณีที่ชาวอำเภอพิมายร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดในวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนพฤศจิกายน งานนี้นอกจากจะมีการแข่งเรือของชาวบ้านจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในอำเภอพิมายและอำเภอใกล้เคียงแล้ว ยังมีการตกแต่งเรือตามแบบเรือพระราชพิธี พร้อมประกวดการแห่เรือด้วย ซึ่งนับว่าเป็นงานที่น่าชมมาก

งานเทศกาลเที่ยวพิมาย จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดนครราชสีมา คือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดียวกับงานประเพณีแข่งเรือพิมาย ภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การแข่งเรือยาวประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่พุทธราชาและพุทธประวัติ ขบวนแห่พุทธประทีปและการแสดงประกอบแสงเสียง

เทศกาลตรุษจีน จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงมหรสพ การแสดงมังกร สิงโตเอ็งกอ รถลากขบวนแห่นิทรรศการวัฒนธรรมไทย-จีนของชมรมชาวจีนในจังหวัด มีการแจกอั่งเปา การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารขึ้นชื่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลนครราชสีมา โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๗-๙

งานกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ณ บริเวณปราสาทเมืองแขก บ้านกกกอก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยจัดแบบเรียบง่าย เป็นการเตรียมอาหารมารับประทานร่วมกัน และมีการแสดงพื้นบ้าน ต่อมาได้มีการปรับปรุงรูปแบบให้กระชับทันสมัยขึ้น และเพิ่มการแสดงแสง สี เสียง ชุดศรีจนาศะปุระ ซึ่งเป็นการแสดงที่เกี่ยวกับตำนานพื้นเมืองของเมืองสูงเนิน และปรับปรุงการรับประทานอาหารให้เป็นแบบขันโตก

งานเบญจมาศบานในม่านหมอก จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ณ บริเวณสนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ภายในงานจัดให้มีการประกวดดอกเบญจมาศ ชมแปลงเบญจมาศถึง ๒๐ สายพันธุ์ สาธิตการเพาะเห็ดหอมครบทุกขั้นตอน เรียนรู้เคล็ดลับการทำเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์โอทอป เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

การแสดงแสง สี เสียงพิมายขนาดเล็ก (มินิไลท์แอนด์ซาวด์) จัดขึ้นในวันเสาร์สุดท้ายของเดือน (ยกเว้นในช่วงฤดูฝน) ภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง พร้อมรับประทานอาหารค่ำพื้นเมืองแบบคอกเทล (บัตรราคา ๘๐๐ บาท) หากต้องการจัดแสดงในรอบพิเศษเฉพาะกรุ๊ป ทั้งนี้กรุณาติดต่อสอบถามรอบการจัดงานล่วงหน้าที่ เทศบาลตำบลพิมาย โทร. ๐ ๔๔๔๗ ๑๑๒๑

งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ ๙-๑๕ ธันวาคมของทุกปี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมในราคาผู้ผลิต การออกร้านผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่หลากหลาย ประกวดธิดาผ้าไหม แฟชั่นโชว์ การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองราคาถูก ชมนิทรรศการทางวิชาการ การสาธิตขั้นตอนการผลิตผ้าไหมตั้งแต่เริ่มแรก

งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้า พรรษา เดือนกรกฏาคม จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๗ ต่อ ๑๕๓๔

งานปากช่องคาวบอยเฟสติวัล จัดขึ้นในช่วงปลายปี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี ณ สถานประกอบการที่พักในพื้นที่อำเภอ ปากช่อง ภายในงานมีการแสดงกิจกรรมคาวบอย การประกวดคาวบอย คาวเกิร์ล คาวบอย คาวเกิร์ล เด็ก การแสดงดนตรีสไตล์คันทรี่ การออกร้านจำหน่ายสินค้าคาวบอย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง โทร. ๐ ๔๔๓๑ ๖๒๗๙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *