Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

หาดจอมทอง อำเภอครบุรี นครราชสีมา
หาดจอมทอง อำเภอครบุรี นครราชสีมา

หาดจอมทอง อยู่ในบริเวณเขื่อนปากมูลบน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองนครราชสีมาอีแห่งหนึ่ง มีหาดทรายที่เกิดจากธรรมชาติ น้ำใสสะอาด สามารถลงเล่นน้ำได้ มีร้านค้าให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และยังมีกิจกรรมเครื่องเล่นทางน้ำ เช่น บานาน่าโบ้ท เจ็ทสกี จักรยานน้ำ เป็นต้น

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ผ่านอำเภอปักธงชัย จะมีแยกซ้ายมือผ่านโรงงานน้ำตาลครบุรีเข้าไปอีกประมาณ ๓๒ กิโลเมตร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *