Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ผาเก็บตะวัน
ผาเก็บตะวัน

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เป็นศูนย์วิจัยพันธุ์ไม้ในเขตป่าภาคอีสานและเปิดให้หมู่คณะที่สนใจมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงนิเวศ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (นครราชสีมา-กบินทร์บุรี) ระยะทาง ๕๗ กิโลเมตรจากตัวเมือง มีพื้นที่ประมาณ ๗๘ ตารางกิโลเมตร (๔๘,๗๕๐ ไร่) สภาพพื้นที่เป็นป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง พบสัตว์ป่าหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นหมูป่า ไก่ป่า ไก่ฟ้าพระยาลอและนกต่าง ๆ หากได้มีโอกาสปีนขึ้นไปบนยอดหอคอยสูงเหนือระดับยอดไม้ที่ทางสถานีสร้างขึ้น จะมองเห็นผืนป่าเขียวขจีอันกว้างใหญ่รายล้อมอยู่รอบตัว ตลอดจนเห็นเขาแผงม้าที่อยู่ไกลออกไป อากาศที่นี่เย็นสบายตลอดปี มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหลายเส้นทางซึ่งใช้เวลาตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงครึ่ง ถึง ๓ ชั่วโมง มีบ้านพักไว้บริการจำนวน ๓ หลัง พักได้หลังละ ๒๐ คน สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๔๔๒๕ ๘๖๔๒ และ ๐ ๔๔๒๔ ๔๔๗๔

อุทยานแห่งชาติทับลาน อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ ๓๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๔ เป็นอุทยานที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ป่าลานผืนใหญ่ผืนสุดท้ายของประเทศ และมีผืนป่าสมบูรณ์ที่เป็นต้นน้ำลำธารสำคัญหลายสายที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำมูลและแม่น้ำ บางปะกง หล่อเลี้ยงคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค-ตะวันออกมานาน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น

การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ป่าลานเป็นป่าลานขนาดใหญ่ผืนสุดท้ายของประเทศ มีอายุตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ จะออกช่อดอกที่ยอดที่อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป เมื่อออกดอกแล้วจะตาย ซึ่งลานหนึ่งต้นจะมีดอกมากกว่า ๖๐ ล้านดอก

ดูนก เป็นอีกกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและสนใจจากนักท่องเที่ยว การเข้าค่ายศึกษาธรรมชาติ ทางอุทยานฯ เปิดให้บริการเข้าค่ายศึกษาธรรมชาติในทุกรูปแบบ ติดต่อล่วงหน้า ทางอุทยานจะมีเจ้าหน้าที่พาเดินป่าศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางต่างๆ พร้อมบรรยายให้ความรู้

การเดินทาง สามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทาง คือ- จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางองครักษ์-นครนายก-อำเภอนาดี ปราจีนบุรี รวมระยะทางประมาณ ๑๙๗ กิโลเมตร ที่ทำการอุทยานจะอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี โดยห่างจากสี่แยกกบินทร์บุรีมาตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (กบินทร์บุรี-โคราช) ประมาณ ๓๒ กิโลเมตร

– จากนครราชสีมา ใช้เส้นทางปักธงชัย ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ระยะทางประมาณ ๑๐๗ กิโลเมตร น้ำตกที่อยู่ในเขตอุทยานฯ มีถึง ๓ แห่งที่อยู่ในเขต จังหวัดนครราชสีมา คือ น้ำตกห้วยใหญ่ น้ำตกห้วยขมิ้น และน้ำตกสวนห้อม ซึ่งเป็นน้ำตกขนาด ใหญ่ สูง ๖๐ เมตร กว้าง ๓๐ เมตร

การเดินทาง สามารถเข้าได้จากซอยเทศบาล ๔ ตรงตลาด ๗๙ จะเป็นถนนคอนกรีตบางส่วน

สิ่งอำนวยความสะดวก มีสถานที่กางเต็นท์ ค่ายพักแรม และร้านค้าสวัสดิการไว้บริการ สอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โทร. ๐ ๓๗๔๘ ๖๗๗๑

ผาเก็บตะวัน ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ ๑๑ (ไทยสามัคคี) ตำบลไทยสามัคคี อยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ระยะ ทาง ๑๓ กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว จะเป็นหมู่บ้านเกษตร เช่น ฟาร์มเห็ดหอม สวนดอกเบญจมาศ แปลงผักปลอดสารพิษ และไร่องุ่น เป็นจุดชมวิว และชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม อากาศเย็นสบาย ในบรรยากาศป่าธรรมชาติ ที่ผาเก็บตะวันมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ปลูกป่าโดยยิงเมล็ดพันธุ์ด้วยหนังสะติ๊ก นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถกางเต็นท์พักแรมได้

เขาแผงม้า อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (นครราชสีมา-กบินทร์บุรี) ระยะทางประมาณ ๗๙ กิโลเมตร เมื่อถึงตลาดบริเวณกิโลเมตร ๗๙ มีทางแยกขวาไปตามถนน รพช. สายศาลเจ้าพ่อ-หนองคุ้มประมาณ ๑๑ กิโลเมตร เส้นทางช่วงสุดท้ายประมาณ ๔ กิโลเมตรเป็นทางดินขึ้นเขามีทิวทัศน์สวยงามแต่ค่อนข้างขรุขระควรใช้รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาจะเห็นภูเขาสลับซับซ้อน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ๘๕๐ เมตร พื้นที่นี้เป็นโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย พื้นที่ประมาณ ๑๑,๒๕๐ ไร่ ต่อมาในปี ๒๕๓๗ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธ์พืชแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาดูแลฟื้นฟูสภาพป่า สัตว์ป่าก็เริ่มกลับมาโดยเฉพาะกระทิงฝูงสุดท้าย กิจกรรมท่องเที่ยว ดูฝูงกระทิงออกหากินในช่วงเวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น.และเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.. ที่นี่ไม่มีสถานที่พัก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ นักท่องเที่ยวที่มาชมฝูงกระทิงสามารถมาแบบเช้าไปเย็นกลับได้ หากต้องการเจ้าหน้าที่พาชมกระทิง หรือเช่ารถ สามารถติดต่อโดยตรงที่ กลุ่มอนุรักษ์เขาแผงม้า (ทางขึ้นเขาแผงม้า) โทร. ๐๘ ๑๙๕๕ ๓๐๑๘, ๐๘ ๔๘๒๓ ๓๒๓๐

ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวง ตั้งอยู่บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ ๙ ตำบลระเริง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ คลอบคลุมพื้นที่ ๑๗๐,๐๐๐ ไร่ เป็นเทือกเขาป่าดิบแล้ง มีศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเจ้าหน้าที่ประจำ เปิดให้บริการเข้าค่ายศึกษาธรรมชาติในทุกรูปแบบ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมที่พักทั้งแบบบ้านและเต็นท์ มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น การเดินป่าศึกษาธรรมชาติเพื่อชมสภาพป่าดิบแล้งของเขาโซ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่ามากมาย การพายเรือ ดูนก ดูผีเสื้อ การศึกษาท้องฟ้ายามค่ำคืนสามารถมองเห็นกลุ่มดาวต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนในบริเวณโครงการมีบ้านพักและอาคารนอนไว้รองรับนักท่องเที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘ ๗๒๕๖ ๗๕๐๗, ๐๘ ๗๘๖๙ ๐๔๙๑

การเดินทาง จากตัวเมืองนครราชสีมา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ สายนครราชสีมา-ปักธงชัย-วังน้ำเขียว แยกเข้าถนนสาย ๒๐๗๒ ในเขตอำเภอ ปักธงชัย ผ่านไปบ้านตะขบ-บ้านหนองปล้อง-บ้านไทรงาม หรือจะเลยไปยังอำเภอวังน้ำเขียวแล้วแยกเข้าสู่ถนน ๒๒๓๕ บริเวณก่อนถึงที่ว่าการอำเภอ วังน้ำเขียว ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร จากนั้นเข้าสู่ถนนลูกรังประมาณ ๖-๘ กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าที่ทำการภูหลวงระยะทาง ๖ กิโลเมตรศูนย์สาธิตปลูกและแปรรูปเห็ดหอมบ้านบุไทร อยู่ที่หมู่ ๔ บ้านบุไทร ตำบล ไทยสามัคคี ชมเทคนิคด้านการเกษตรที่ผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านและเจาะลึกกรรมวิธีแปรรูปเห็ดหอมให้เป็นสินค้าสารพัดพร้อมเลือกซื้อเห็ดสดและเห็ดแปรรูป ติดต่อนายอินทร์ มูลพิมาย โทร. ๐๘ ๑๐๖๘ ๖๘๘๗, ๐๘ ๕๐๒๕ ๘๔๔๗

กลุ่มปลูกเบญจมาศ อยู่ที่หมู่ ๔ บ้านบุไทร ตำบลไทยสามัคคี นักท่องเที่ยวจะพบกับความตระการตาของดอกเบญจมาศหลากสีสันที่บานตลอดทั้งปี บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี และที่สวนเบญจมาศวิภา โดยสามารถเที่ยวชมและซื้อกลับบ้านโดยเลือกจากแปลงได้ตามใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางวิภา จันทร์คุ้ม โทร. ๐๘ ๕๓๐๒ ๒๗๘๕, ๐๘ ๔๔๓๑ ๒๗๔๕

ไร่ธันยพร อยู่ที่หมู่ ๑๐ บ้านบุเจ้าคุณ ตำบลวังหมี (เส้นทางเขาใหญ่-อำเภอวังน้ำเขียว) มีพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ ผลิตผลไม้ปลอดสารพิษ ทั้งส้ม องุ่น และแก้วมังกร ปลูกเรียงกันยาวเป็นทิวแถวสุดสายตา บริเวณจุดชมวิวจะมองเห็นเขื่อนลำพระเพลิงได้อย่างชัดเจน สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๘ ๙๙๒๗ ๙๔๕๗

วิลเลจฟาร์ม อยู่ที่ ๑๐๓ หมู่ ๗ บ้านไผ่งาม ตำบลไทยสามัคคี ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ไร่องุ่นที่นี่แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนสำหรับโชว์จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินชมได้ ซึ่งอยู่ทางด้านหน้าติดกับร้านอาหาร ส่วนที่เป็นไร่ไวน์จริงๆ จะอยู่บนเขาแก้ว-เขาน้อย เพื่อป้องกันการรบกวนต้นองุ่น แต่ก็กำลังจะเปิดให้เข้าชมบางส่วนในเร็ว ๆ นี้ ไวน์ของวิลเลจฟาร์มฯ เป็นไวน์ที่เรียกกันว่าไวน์โลกเก่า ต่างจากไวน์ของพีบี กับกรานมอนเต้ ซึ่งเป็นไวน์โลกใหม่ ทั้งในด้านกระบวนการผลิตและรสชาติจึงเป็นเอกลักษณ์ ผลิตออกมาจำนวนน้อย หากแต่เน้นคุณภาพ ไวน์เมกเกอร์เป็นคนฝรั่งเศสที่เคร่งครัดในการทำไวน์แบบดั้งเดิม เห็นได้จากโรงไวน์ที่ทำลักษณะเป็นถ้ำลดหลั่นลงไปตามแนวหน้าผา เพื่อช่วยเก็บรักษาความเย็นตามธรรมชาติให้กับไวน์ ประหยัดพลังงานนอกจากนั้น ยังมีที่พักที่ออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามได้บรรยากาศบ้านไร่ในชนบทฝรั่งเศสมีร้านอาหาร สปา และร้านขายของที่ระลึก โทร. ๐ ๔๔๒๒ ๘๔๐๗-๘

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชาวบ้านโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ๑๔ หมู่ ๑๑ บ้านน้ำซับ ตำบลวังน้ำเขียว ที่นี่เป็นศูนย์ศึกษากิจกรรมศึกษาดูงานวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ฐานงานต่าง ๆ และมีผักไร้สารพิษด้วย ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณอำนาจ โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๙๑๐๗ คุณฝากฝน โทร. ๐๘ ๑๙๗๗ ๘๖๙๙ โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๙๑๐๗

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *