Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยวถ้ำต่างๆ อำเภอบ่อทอง ชลบุรี
เที่ยวถ้ำต่างๆ อำเภอบ่อทอง ชลบุรี

น้ำตกอ่างผักหนาม อยู่บริเวณเขาใหญ่ ตำบลพลวงทอง ทางเข้าเดียวกันกับวัดมุตโตทัย ห่างจาก อำเภอพนัสนิคม ๗๐ กิโลเมตร ห่างจากตลาดบ่อทอง ๓๐ กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์สูง เปิดทุกวัน สอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง โทร. ๐ ๓๘๑๖ ๕๘๓๖

เขาชะอางค์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เป็นภูเขาหินปูนลูกโดดอยู่กลางพื้นที่ราบ เป็นแหล่งแร่ทองคำและแร่พลวงที่สำคัญ เขาชะอางค์ประกอบด้วย เขาชะอางค์ทรงเครื่อง เขาชะอางค์ห้ายอด และเขาชะอางค์โอน ซึ่งแต่ละเขาจะมีถ้ำที่มีความสวยงามหลายแห่ง เช่น ถ้ำน้ำ ถ้ำค้างคาว ถ้ำลับแล ถ้ำมังกร สอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบล พลวงทอง ๐ ๓๘๑๖ ๕๘๓๖

ถ้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่อง ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอบ่อทองไปทางทิศตะวันออก ไปประมาณ ๑๙ กิโลเมตร เป็นถ้ำใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และมีค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนมาก สอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง โทร. ๐ ๓๘๑๖ ๕๘๓๖

ถ้ำเขาชะอางค์ห้ายอด อยู่เลยเขาชะอางค์ทรงเครื่องไปอีก ๗ กิโลเมตร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกย้อยจำนวนมาก ภายในแบ่งเป็นถ้ำเล็กถ้ำน้อยมากมาย สอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง โทร. ๐ ๓๘๑๖ ๕๘๓๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *