Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

งานประเพณีวิ่งควาย
งานประเพณีวิ่งควาย

งานประจำปีจังหวัดชลบุรี เป็นงานประจำปีที่ชาวจังหวัดชลบุรี จัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยรวมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ และงานกาชาดไว้ด้วยกัน งานจัดประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี กิจกรรมของงาน ได้แก่ ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงโขนของกรมศิลปากร และการแสดงทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

งานบุญกลางบ้าน และเครื่องจักสานพนัสนิคม จัดขึ้นบริเวณตรงข้ามสนามกีฬาอำเภอพนัสนิคม เป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของชาวอำเภอพนัสนิคม จัดในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม หรือเดือน ๖ ของไทย ชาวบ้านจะนำอาหารมาร่วมกันทำบุญ ตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรรมนายเวร ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อขับไล่สิ่งเลวร้าย ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ หลังพิธีสงฆ์จะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน การละเล่นพื้นบ้าน และสาธิตการทำเครื่องจักสานพนัสนิคม

งานประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดชลบุรี เริ่มต้นจากชาวบ้านในท้องที่ต่าง ๆ นำเกวียนเทียมควายบรรทุกสินค้ามาจอดพักแถบบ้านท่าเกวียนในตัวเมืองชลบุรี ระหว่างนั้นได้นำควายมาวิ่งแข่งกันเพื่อความสนุกสนานจนกลายเป็นประเพณี จัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี นอกจากงานจะมีขึ้นในอำเภอเมืองแล้ว ยังมีการจัดที่อำเภอบ้านบึง อำเภอ หนองใหญ่ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ในวันงานชาวไร่ ชาวนาจะตกแต่งควายของตนอย่างสวยงาม และนำควายมาชุมนุมกันที่บริเวณสนามหน้าเมืองชลบุรี มีการแข่งขันวิ่งควาย ประกวดสุขภาพควาย ประกวดการตกแต่งควาย ประกวดนางงาม “น้องนางบ้านนา” เป็นต้น

งานวันรำลึก ๑๐๐ ปี ชาวเกาะสีชัง ถวายราชสักการะพระปิยมหาราช เกาะสีชังซึ่งเป็นเกาะประวัติศาสตร์ มี ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ไทยหลายรัชกาล โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระจุฑาธุชราชขึ้นและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบุญบารมีและวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน กำหนดจัดงานในเดือนกันยายนของทุกปี

งานประเพณีวันไหล คือวันทำบุญขึ้นปีใหม่ของชาวทะเลในช่วงวันสงกรานต์ จัดขึ้นวันที่ ๑๓ – ๒๐ เมษายน ของทุกปี มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำ ก่อพระเจดีย์ทราย เล่นสาดน้ำ และกีฬาพื้นบ้าน พื้นที่ที่จัดงาน ประเพณีวันไหล ดังนี้

งานประเพณีวันไหล พัทยา-นาเกลือและงานกองข้าวนาเกลือ
งานประเพณีวันไหล พัทยา-นาเกลือและงานกองข้าวนาเกลือ

งานประเพณีก่อพระทรายวันไหล บางแสน เป็นงานประเพณีที่ชาวตำบล แสนสุขได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมเรียกว่า “งานทำบุญวันไหล” คือ การที่ประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ได้มาทำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทย จัดทุกวันที่ ๑๖-๑๗ เมษายน ของทุกปี โดยการนิมนต์พระทุกวัดที่อยู่ในเขตตำบลแสนสุขมาประกอบพิธีสงฆ์ มีการทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำ หลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย เล่นสาดน้ำ การละเล่น และกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น

ประเพณีแห่พญายม-สงกรานต์บางพระ เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบางพระ ถือเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สืบต่อกันเป็นเวลานาน จัดเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ เมษายน โดยถือว่าพญายมนี้เป็นเทพเจ้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลภูตผีปีศาจร้ายทั้งปวงให้จับเก็บสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ไว้กับตัวพญายมไปปล่อยทะเล จะได้เป็นการปลดปล่อยสิ่งชั่วร้ายชาวบ้านก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป กิจกรรมของงานจะมีการจัดขบวนแห่องค์พญายม พิธีบวงสรวง เสดาะเคราะห์โดยพราหมณ์หลวง นมัสการพระพุทธบาทร้อยปี การละเล่นพื้นบ้าน มหกรรมอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

งานประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาและงานประเพณีกองข้าว เป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวเมืองชลบุรี ปัจจุบันมีที่อำเภอศรีราชาที่ยังคงรักษาประเพณีนี้อยู่ จัดเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน เพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองมาตลอดปี กิจกรรมของงานจะมีการจัดขบวนแห่ที่นำโดยกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่แต่งกายด้วยชุดไทย เข้าร่วมขบวน พิธีบวงสรวง และเซ่นสังเวยผี การสาธิตประเพณีกองข้าว การละเล่นพื้นบ้าน การสาธิต และจำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง

งานประเพณีวันไหล พัทยา-นาเกลือและงานกองข้าวนาเกลือ กำหนดจัดงานในวันที่ ๑๘-๒๐ เดือนเมษายน ของทุกปี ณ บริเวณสวนสาธารณลานโพธิ์ นาเกลือ และวัดชัยมงคล พัทยาใต้ มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีรดน้ำ ดำหัว ขบวนแห่วันไหล การสาดน้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *