Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์

โรงละครไทย “อลังการ” ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๕๕ เป็นสถานที่ที่รวบรวมศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ โรงละคร ประกอบด้วย กำแพงแก้ว หอระฆังมงคล ภัตตาคาร “อลังการ” ภายในตกแต่งด้วยศิลปะสมัยใหม่บริการอาหารไทยและนานาชาติ และลำนวัฒนธรรมและร้ำนขำยของที่ระลึก เป็นพื้นที่แสดงการละเล่นแบบไทย ๆ รวมถึงการสาธิตผลิตภัณฑ์ฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้าน นอกจากนั้นยังมี ทะเลสาบ “อลังการ” ที่ประกอบด้วยวิถีชีวิตแบบไทย ๆ มีตลาดน้ำให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายซื้อหาผลไม้และขนมไทย โรงละคร “อลังการ” เปิดทุกวัน ยกเว้นวันพุธ เวลา ๑๖.๔๕-๒๐.๐๐ น. การแสดงมีวันละ ๑ รอบ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมโชว์ประมาณ ๑ ชั่วโมง ค่าเข้าชม ชาวไทย ๖๐๐ และ๘๐๐ บาท ชาวต่างชาติ ราคา ๑,๐๐๐ และ ๑,๒๐๐ บาท ค่าเข้าชม รวมค่าอาหาร ชาวไทย ๘๐๐ และ ๑,๐๐๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑,๒๐๐ และ ๑,๔๐๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๖๐๐๗, ๐ ๓๘๒๕ ๖๐๐๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๑๖ ๑๘๖๙-๗๑, ๐ ๒๒๑๖ ๑๙๔๙ www.alangkarnthailand.com

อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ทางเข้าอยู่ก่อนถึงวัดญาณสังวรารามเล็กน้อย มีทางแยกตรงสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำไปอีก ๘๐๐ เมตร เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นสูงของจีน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุอันมีค่า ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่ รูปปั้นทหารและม้าจากสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ พระแท่นบัลลังก์ทองของจักรพรรดิ ภาพเขียนเก่า และเครื่องปั้นดินเผา เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ เปิดถึง ๑๗.๓๐ น. ค่าเข้าชมชาวไทยและต่างชาติ คนละ ๕๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๘๓๖๗, ๐ ๓๘๒๓ ๕๒๕๐

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร มีเนื้อที่ ๓๖๖ ไร่ แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๖๐ ไปอีก ๕ กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภก บริเวณทางเข้ามีศาลานานาชาติ เป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติของประเทศต่าง ๆ ตั้งอยู่เรียงรายริมสระน้ำ ภายในบริเวณวัดมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจดีย์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธาตุของพระอรหันต์สาวก วิหารพระญาณเรศร์ เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๗๕๐๖

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่ ในบริเวณที่เดียวกันกับวัดญาณฯ อยู่ก่อนถึงวัดญาณทางด้านขวา ศูนย์ฯ นี้ได้มีการฝึกอบรมและสาธิตการเกษตรกรรมะรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ การแปรรูป ทำเห็ดธรรมชาติ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีได้จัดงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติขึ้น ภายในงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตรกรรมธรรมชาติปลอดสารพิษ และบริเวณใกล้เคียงกันเป็น บริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่า เช่น กวาง หมี ลิง ศูนย์ฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และทางศูนย์ฯ มีบริการหอพัก จำนวน ๒ หลัง พักได้ หลังละ ๒๐ คน ราคา ๒๐ บาท/คน/คืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๘๐๔๙, ๐ ๓๘๓๔ ๓๖๐๘-๑๐ www.watyanagr.ob.tc, E-mail: [email protected]

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ ตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับทางไปวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร โดยแยกจากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๖๐ ไปอีก ๖ กิโลเมตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง ๑๓๐ เมตร หน้าตักกว้าง ๗๐ เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ บริเวณโดยรอบตกแต่งเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจสวยงาม อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.

สวนนงนุช อยู่ห่างจากปากทางเข้าพัทยาใต้ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร โดยแยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๖๓ เข้าไปประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเนื้อที่กว่า ๑,๕๐๐ ไร่ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด พันธุ์ไม้หายากทั้งในและต่างประเทศ เช่น กล้วยไม้ ต้นไม้ขวด เฟิร์น สับปะรดสี สวนกระถาง สวนไม้พุ่มไม้ดัด สวนหิน ตะบองเพชร และปาล์มจากทั่วทุกมุมโลก ที่พักเป็นเรือนไม้สักทรงไทย มีห้องประชุมสัมมนา สวนสัตว์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ประกอบด้วยการฟ้อนรำพื้นเมือง ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กีฬาพื้นบ้าน และการแสดงของช้างแสนรู้ เปิดแสดงทุกวัน วันละ ๓ รอบ คือ เวลา ๑๐.๔๕ น. ๑๕.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น. ค่าผ่านประตู เฉพาะชมสวน ชำวไทย ๑๐๐ บาท ชมสวนและชมการแสดง ชาวไทย ๒๐๐ บาท ชำวต่ำงชำติ ๔๐๐ บาท นอกจากนี้ภายในสวนยังมีบริการที่เพิ่มความสะดวกในการชมสวน เช่น นั่งรถรางชมสวน ปั่นจักรยาน นั่งช้าง และมีบริการที่พักบริเวณทะเลสาบ จำนวน ๑๖๘ ห้อง ราคา ๑,๑๐๐-๓,๒๐๐ บาท ค่ายนักเรียน พักได้ ๑๘๐ คน ลานกางเต็นท์ พักได้ ๑๐๐ คน สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๐ ๙๓๕๘-๖๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๒๑๖๑, ๐ ๒๒๕๒ ๑๗๘๖ www.nongnoochtropicalgarden.com

สวนนงนุช
สวนนงนุช

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ ริมถนนทางเข้าเขาชีจรรย์-วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร มีเนื้อที่กว่า ๔๐๐ ไร่ มีองุ่นทั้งหมด ๑๒ สายพันธุ์ ๑๑ สายพันธุ์ไว้รับประทาน และ ๑ สายพันธุ์ไว้สำหรับทำไวน์ นักท่องเที่ยวเลือกชิมและซื้อทั้งองุ่นสด องุ่นกวนและน้ำองุ่นเป็นของฝากได้ เปิดทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. ศุกร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. นอกจากนี้ทางไร่ยังได้จัดสวนไว้สำหรับถ่ายรูปและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะเข้าไปชมไร่องุ่น คือ รถATV รถรางชมสวน นั่งรถม้า ปั่นจักรยานน้ำ ร้านอาหาร สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๙๓ ๘๒๕๐, ๐๘ ๑๗๐๐ ๔๕๒๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๑ ๖๕๖๕ www.silverlakethai.com

อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม อยู่ในความดูแลของกองเรือป้องกันฝั่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่กองทัพเรือสัตหีบ เป็นการเที่ยวแบบเช้าไป-เย็นกลับ บนเกาะขามมีหาดทรายขาวสะอาดที่ยังคงสภาพธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ มีต้นจันผาขึ้นอยู่จำนวนมาก ลักษณะคล้ายเกาะสองเกาะเชื่อมต่อกันด้วยผืนดินที่ยื่นออกมา สามารถดำน้ำตื้นดูปะการัง นั่งเรือท้องกระจกดูปะการังและมีเส้นทางเดินชมพรรณไม้และทัศนียภาพบนเกาะ เรือขาไป ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ขากลับ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ค่าบริการ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๒๐ บาท ค่าบริการรวมค่าเรือไป-กลับ และนั่งเรือท้องกระจกชมปะการัง สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๒๑๗๐,๐๘ ๙๙๓๖ ๙๔๐๙ www.navy.mi.th/coast_guard ควรโทรสอบถามก่อนล่วงหน้า ขึ้นเรือภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

บางเสร่ เป็นชุมชนหมู่บ้านประมง อยู่ห่างจากพัทยาประมาณ ๑๖ กิโลเมตร แยกขวาจากถนนสุขุมวิทบริเวณกิโลเมตรที่ ๑๖๔ เข้าไปประมาณ ๒ กิโลเมตร ทางด้านใต้ของบางเสร่จะเป็นอ่าวน้ำลึกซึ่งเหมาะแก่การตกปลา ปลาที่ชุกชุมมาก คือ ปลาปะการัง หรือ ปลาเก๋า ส่วนทางเหนือมีหาดทรายเล่นน้ำได้ มีเรือให้เช่าไปตกปลา ที่บางเสร่มีร้านอาหารทะเลอยู่หลายร้าน

หมู่บ้านช่องแสมสาร เป็นหมู่บ้านชาวประมงปลายแหลมสัตหีบ บริเวณหมู่บ้านมีที่พักหลายแห่ง นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนตกปลากันมาก มีบริการเรือและอุปกรณ์ตกปลาให้เช่า โดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เป็นช่วงที่ลมสงบ เหมาะแก่การตกปลา เช่น ปลาแดง ปลาเก๋า ปลาโฉมงาม ปลาฉลามโรนัน ปลาเกมส์ เป็นต้น

การเดินทาง รถโดยสารจากกรุงเทพฯ สามารถขึ้นรถจากสถานีขนส่งเอกมัย มาลงที่อำเภอสัตหีบ แล้วต่อรถสองแถวสายสัตหีบ-แสมสาร บริการระหว่าง เวลา ๐๕.๓๐-๑๘.๓๐ น.

วัดสัตหีบ หรือ วัดหลวงพ่ออี๋ ตั้งอยู่ในตัวอำเภอสัตหีบ ด้านหลังวัดติดทะเล สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ หลวงพ่ออี๋หรือพระครูวรเวทมุนี มีความรู้ทางด้านวิปัสสนา เป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านในยามยาก ชาวบ้านจึงเคารพศรัทธามากและพร้อมใจกันสร้างรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ และภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่ออี๋และรอยพระพุทธบาท ไว้ให้สักการะบูชา

หาดเตยงาม เดิมชื่อ อ่าวตากัน ทางเข้าอยู่ด้านหน้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหาดทรายขาวสวยงามและสะอาด เพราะได้รับการดูแลอย่างดี จากทหารเรือ เปิดให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อน สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานกิจการท่องเที่ยวหาดเตยงาม โทร. ๐ ๓๘๓๓ ๔๑๘๘

หาดทรายแก้ว เข้าทางโรงเรียนชุมพล ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เป็นหาดที่สวยงามอยู่ในความดูแลของทหารเรืออยู่ใกล้โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ภายในหาดทรายแก้วมีบริการเรือคยัค เรือกล้วย ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น นอกจากนี้ยัง มีเต็นท์และบ้านพักแบบธรรมชาติ หาดทรายแก้วเปิดให้เข้าทุกวัน ตั้งแต่เช้าจนถึง ๒๒.๐๐ น. ค่าบริการ ชาวไทย ๓๐ บาท ชาวต่างชาติ ๖๐ บาท วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นักท่องเที่ยวไม่สามารถนำรถส่วนตัวเข้าไปได้ แต่มีบริการรถรับ-ส่ง เข้าไปถึงหาด สอบถามข้อมูลที่สำนักงานหาดทรายแก้ว โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๖๑๘๙, ๐๘ ๗๑๓๕ ๓๕๙๕, ๐๘ ๖๗๐๐ ๖๙๓๑

อ่าวดงตาล เป็นหาดที่สวยงาม โค้งมนไปตามขอบอ่าวสัตหีบตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอสัตหีบเข้าไปในกองเรือยุทธการ เรียงรายไปด้วยต้นตาล ซึ่งขึ้นอยู่ ณ ที่นี้มาช้านาน อันเป็นที่มาของชื่อชายหาดแห่งนี้ นักท่องเที่ยวต้องเตรียมอาหารมาเอง สามารถลงเล่นน้ำได้ สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๑๒ (ในวัน-เวลาราชการ)

หาดเทียนทะเล อยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งของกองทัพเรือ เป็นหาดทรายสลับกับโขดหิน ยาวประมาณ ๙๐๐ เมตร เป็นหาดทรายที่เป็นจุดชมวิวในมุมกว้าง มีหน้าผารูปทรงแปลกตา และเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าได้ นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้ทะเลหลายชนิดให้ศึกษา มีบริการเรือคยักให้เช่า มีร้านอาหาร บ้านพักบริการ สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๑๒, ๐๘ ๙๒๐๙ ๗๒๑๕ (ในวัน-เวลาราชการ)

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  เป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านชีววิทยาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล สำหรับหน่วยงานราชการ และคณะต่าง ๆ ที่เข้าชมทางศูนย์ได้จัดวิทยากรบรรยายเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ชมวีดีทัศน์ นิทรรศการ และชมความน่ารักของเต่าทะเลที่บ่ออนุบาล เพื่อได้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลของไทย ศูนย์ฯ เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หากต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าได้ที่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๑๔๗๗, ๐๘ ๖๓๑๗ ๖๘๒๙ www.navy.mi.th/turtles

หาดนางรำ อยู่ใกล้กับท่าเรือจุกเสม็ดหรือท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นหาดยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร มีต้นสนปกคลุมอยู่โดยรอบ เหมาะสำหรับเล่นน้ำและพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารและที่พักของสโมสรทหารเรือ สุดปลายหาดคือแหลมปู่เจ้าประดิษฐานศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปิดทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. อัตราค่าเข้า หาดนางรำและ หาดนางรอง รถยนต์และรถตู้ ราคา ๓๐ บาท รถบัส ๕๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๕๒๘๕ ๕๑๓๕

หาดนางรอง อยู่เลยจากหาดนางรำไปเล็กน้อย เป็นหาดยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร มีต้นสนปกคลุมอยู่โดยรอบ เหมาะสำหรับเล่นน้ำและพักผ่อนหย่อนใจ มีอุปกรณ์ชายหาดให้เช่า เปิดให้เข้าทุกวัน หมายเหตุ หาดนางรำ-หาด นางรอง ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้า

เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร จอดเทียบอยู่ที่ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “จักรีนฤเบศร” หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี เป็นเรือที่ต่อในประเทศสเปน เมื่อปี ๒๕๓๗ เรือลำนี้มีทั้งหมด ๑๑ ชั้น มีความยาว ๑๘๒ เมตร กว้าง ๓๐.๕ เมตร เป็นเรือที่มียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย มีระบบเรดาร์ตรวจการณ์ระยะไกล ภารกิจที่สำคัญในยามสงคราม ทำหน้าที่เป็นเรือธง ควบคุมและบังคับบัญชากองเรือในทะเลทั้งหมด และยังเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน ควบคุมการปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศลำแรกของไทย เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม หากต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า และไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเยี่ยมชมเรือ สอบถามข้อมูลและข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชม โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๘๔๕๗ ต่อ ๗๓๘๘๗ หรือ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๑๒ (ในวัน-เวลาราชการ) www.navy.mi.th/cvh911

สวนป่าชายเลน จากการสำรวจพันธุ์พืชสวนป่าชานเลน สอ.รฝ. ได้พบพันธุ์พืช จำนวน ๑๗ ชนิด ในพื้นที่เพียง ๙ ไร่ นับว่ามีมากเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดชลบุรี เปิดทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. หากมาเป็นหมู่คณะให้ติดต่อขอเยี่ยมชมล่วงหน้า ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๑๔๗๗

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อยู่ในความดูแลของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ อยู่บริเวณเขาหมาจอ ตำบลแสมสาร จัดตั้งโดยกองทัพเรือ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติสำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เห็นความหลากหลายของทรัพยากรไทย และเข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต ทุกสิ่งเกี่ยวพันกัน ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน พิพิธภัณฑ์ฯ ประกอบด้วยอาคาร ๕ หลัง จัดแสดงเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ความสัมพันธ์ระหว่างหิน ดิน ชีวิต งานอุทกศาสตร์ทางทะเล ระบบนิเวศของป่าพันธุ์พืชและสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพที่พบตามเกาะต่าง ๆ ระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นต้น นอกจากนี้บนพื้นที่ของเกาะแสมสาร ยังเป็นสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบนเกาะ เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ ค่าเข้าชม ทั้งชาวไทยชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท เด็ก/นักเรียน ๒๐ บาท สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๒๔๗๑, ๐ ๓๘๔๓ ๒๔๗๓, ๐๘ ๙๖๐๓ ๔๖๖๓ www.tis-museum.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *