Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

สวนเสือศรีราชา
สวนเสือศรีราชา

เกาะลอยศรีราชา   ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล ทางทิศเหนือของตลาดศรีราชา เป็นเกาะเล็ก ๆ ใกล้ชายฝั่ง ซึ่งมีสะพานคอนกรีตเชื่อมระหว่างชายฝั่งกับเกาะลอย รถเข้าถึงเกาะได้โดยสะดวก มีเนื้อที่ราว ๓ ไร่เศษ บนเกาะมีสวนสาธารณะและสวนเต่าทะเล มีบันไดทางเดินขึ้นไปวัดที่อยู่บนยอดเขา

สวนเสือศรีราชา อยู่ห่างจากตลาดศรีราชา (ทางไปโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา) ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๑ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภทสวนสัตว์ มีฟาร์มเพาะเลี้ยงเสือโคร่งพันธุ์เบงกอล รวมทั้งฟาร์มจระเข้ และสัตว์อื่น ๆ อีกนานาชนิด นักท่องเที่ยวจะได้ชมการอยู่ร่วมกันของเสือกับหมูและสุนัข มีการแสดงการโชว์จระเข้ โชว์ช้าง โชว์เสือ ละครสัตว์ การแข่งขันหมูวิ่งแข่ง หมูคิดเลข ราชินีแมงป่อง เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. และมีรอบเวลาการแสดงต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท เด็ก ๗๕ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๔๕๐ บาท เด็ก ๒๕๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๒๙ ๖๕๕๙, ๐ ๓๘๓๓ ๙๑๑๑, ๐ ๓๘๓๓ ๘๕๗๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๓ ๐๕๖๖, ๐ ๒๙๓๓ ๐๙๗๗ www.tigerzoo.com

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระ มีเนื้อที่ ๕,๐๐๐ ไร่ สามารถเดินทางเข้าถึงได้ ๒ เส้นทาง คือ จากถนนสุขุมวิทไปประมาณ ๑๙ กิโลเมตร ผ่านอ่างเก็บน้ำและสนามกอล์ฟบางพระ หรือจากทางหลวงหมายเลข ๓๖ จะมีป้ายบอกทางเป็นระยะ ภายในสวนสัตว์มีสัตว์ป่าต่าง ๆ จากแถบเอเชียและแอฟริกา ให้ชมมากกว่า ๒๐๐ ชนิด นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นหรือนั่งรถชมสัตว์ได้ เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๗๐ บาท เด็ก ๑๕ บาท ชาวต่างชาติ ๓๐๐ บาท เด็ก ๑๕๐ บาท และมีการแสดงความสามารถของสัตว์ทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐-๑๖.๐๐ น. เช่น เหยี่ยวโฉบเหยื่อ นกมาคอว์ปั่นจักรยาน โชว์งู เป็นต้น นอกจากนั้นยังเปิดให้ชมสัตว์ตอนกลางคืน หรือไนท์ซาฟารีทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ซึ่งจะพบเห็นพฤติกรรมของสัตว์ที่หากินยามกลางคืน เช่น ละอง ละมั่งฝูงใหญ่ วัวแดง กระทิง หมีขอ สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๘๔๔๔ www.kkopenzoo.com

น้ำตกชันตาเถร เป็นน้ำตกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ อยู่ห่างจากถนนสุขุมวิท ไปประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๔ ทางไปวัดเขาไม้แดง มีป้ายบอกทางเป็นระยะ เมื่อถึงลานจอดรถต้องเดินเท้าอีก ๗๐๐ เมตร สามารถเช่ารถสองแถวจากตลาดบางพระได้ น้ำตกแห่งนี้มีความสูงถึง ๕ ชั้น ชั้นที่ ๔ มีความสวยงามที่สุด ซึ่งต้องเดินเท้าประมาณ ๑ กิโลเมตร ส่วนชั้นที่ ๕ ต้องปีนป่ายขึ้นไป มีน้ำเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน เปิดให้ชมระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ น. ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมเหมาะที่จะมาดูนก โดยเฉพาะนกเงือก ผู้สนใจจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติส่งจดหมายถึงหัวหน้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาเขียว ตู้ ป.ณ. ๑๐ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๑๐

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *