Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ชลบุรี (ตอนที่ 2)

เมืองจำลองพัทยา
เมืองจำลองพัทยา

อุทยานหินล้านปี และ ฟาร์มจระเข้พัทยา ตั้งอยู่เลขที่ตำบลหนองปลาไหล จากถนนสุขุมวิทบริเวณนาเกลือมีป้ายบอกทางแยกหลัก กิโลเมตรที่ ๑๔๐ ใกล้สะพานลอยหน้าวัดสว่างฟ้า เข้าไปตามถนนชัยพรวิถี (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๔) เส้นทางเดียวกับอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่กว่า ๑๐๐ ไร่ ภายในบริเวณตกแต่งอย่างสวยงามด้วยหินรูปร่างสวยงามแปลกตา และไม้ดัด ที่น่าสนใจ คือ ต้นไม้ที่กลายเป็นหินมีอายุนับล้านปี และไม้ดัดไทยที่มีอายุ ๒๐๐ ปี มีฟาร์มจระเข้ทั้งน้ำ จืดและน้ำเค็ม นกนานาชนิดเช่น นกกระจอกเทศ นกกระเรียน นกอีมู สัตว์หายากเช่น ม้าแคระ ม้าเผือก หมีเผือก จระเข้เผือก มีการแสดงจับจระเข้ การแสดงมายากล และสัตว์แสนรู้ เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท เด็ก ๗๕ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๔๐๐ บาท เด็ก ๒๕๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๒๔ ๙๓๔๗-๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๐๓๓, ๐ ๒๙๔๑ ๓๒๕๑-๓ หรือ www.thaistonepark.org

เมืองจำลองพัทยา ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทก่อนเข้าตัวเมืองพัทยา กิโลเมตรที่ ๑๔๓ เป็นสถานที่จำลองปูชนียสถาน และโบราณสถาน ที่สำคัญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ย่อส่วนในอัตรา ๑ ต่อ ๒๕ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานพระราม ๙ ปราสาทหินพิมาย สะพานทาวเวอร์บริดจ์ หอไอเฟล หอเอนปิซา เทพีสันติภาพ นอกจากชมสวนจำลองแล้ว ยังมีโชว์รำนาฎศิลป์ไทย เมืองจำลอง เปิดทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๑๒๐ บาท เด็ก ๖๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๓๐๐ บาท เด็ก ๑๕๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๒ ๗๖๖๖, ๐ ๓๘๗๒ ๗๓๓๓ www.minisiam.com

ตลาดาน้ำ ๔ ภาค พัทยา ตั้งอยู่ที่ ๔๕๑/๓๐๔ หมู่ ๑๒ ริมถนนสุขุมวิท พัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทยของเมืองพัทยา ที่จำลองบ้านและวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยที่เรียบง่าย เรียนรู้ชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของทั้ง ๔ ภาค นอกจากนั้นยังมีลานแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของแต่ละภาคที่น่าสนใจ หรือนั่งเรือพายชมตลาดน้ำ เปิดทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๐ ๖๓๔๐, ๐๘ ๑๙๐๐ ๕๕๔๖, ๐๘ ๕๐๙๔ ๕๘๖๐ www.pattayafloatingmarket.com

หมู่บ้านช้างพัทยา ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๔๘/๑๒๐ หมู่ ๗ ตำบลหนองปรือ จากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๔๖ เข้าไป ๖ กิโลเมตร ตามถนนพระประภานิมิตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจ เนื่องจากได้รับความรู้เกี่ยวกับชีวิตของช้างและชมวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนกับช้าง เช่น การให้อาหาร ช้างสอนคน คนฝึกช้างให้ทำงาน สามารถเลือกกิจกรรมได้ ๓ แบบ คือ ๑.ดูโชว์ช้าง ๒,นั่งช้างชมธรรมชาติ ๓. แพคเกจรวมการเดินทาง (ขี่ช้าง เดินป่า ล่องแพ นั่งเกวียน พร้อมอาหาร ๑ มื้อ) เปิดทุกวันเวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดรอบเวลาและค่าบริการ โทร. ๐ ๓๘๒๔ ๙๘๕๓, ๐ ๓๘๒๔ ๙๘๑๘ และที่โรงแรมทรอปิคานา เคาน์เตอร์หมู่บ้านช้าง โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๑๘๖๘, ๐ ๓๘๔๒ ๘๖๔๕-๘

สวนกล้วยไม้ศิริพร ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๖๑/๑ หมู่ ๗ ถนนเนินพลับหวาน ซอยหนองไม้แก่น ๑๐ ตำบลหนองปรือ จากถนนสุขุมวิทให้เลี้ยวซ้ายก่อนถึงไฟแดงพัทยากลาง เข้าไปประมาณ ๘๐๐ เมตร อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านพาราไดซ์วิลล่า ๓ ภายในสวนจะมีกล้วยไม้นานาชนิดให้ชมและเลือกซื้อพันธุ์ไม้ได้ อาทิ พันธุ์ปอมปาดัว แวนด้า โกลเด้น ชาวเวอร์ แคทรียา เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าบริการ ชาวไทย ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๔๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๓ ๔๐๙๗, ๐ ๓๘๐๗ ๒๕๑๘-๑๙

เกาะล้าน
เกาะล้าน

อุทยานสามก๊ก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานไทย-จีน ในเนื้อที่ ๓๖ ไร่ ซึ่งริเริ่มขึ้นจากแนวคิดของคุณเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง นักธุรกิจเชื้อสายจีนชั้นนำของไทย มีการวางรูปแบบตามศาสตร์ของ ฮวงจุ้ยจีน ประกอบด้วย อาคาร ๕ ชั้น จัดแสดงภาพเขียนสีน้ำมันที่บันทึกเรื่องราวชีวิตของขงเบ้งและรูปปั้นกังไสตัวเอกจากพงศาวดารในวรรณกรรมสามก๊ก บนสุดเป็นหอพระแก้วและจุดชมวิว มีอาคารประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมสลักจากหินอ่อนสูง ๔ เมตร รูปเทพเจ้ากวนอู และระเบียงจิตรกรรมซึ่งมีภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบดินเผาบันทึกเรื่องราว ตอนสำคัญของเรื่องสามก๊ก เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๘๐ บาท เด็ก ๔๐ บาท ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท เด็ก ๘๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๔๒๘-๙, ๐๘ ๑๗๖๒ ๓๑๐๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๓๓ ๘๑๑๔-๕ www.3kingdomspark.com

พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว มีสถานที่จัดแสดงอยู่ที่คิงส์ตัน ปาร์ค ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามเมืองจำลอง พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานประดิษฐ์ในขวดแก้วแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นศิลปะที่เกิดจากความเพียรพยายามของนายปิเตอร์ เบย์เดอเลย์ ชาวฮอลแลนด์ มีการจำลองสิ่งของต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูป บ้านทรงไทย กังหันลม เก๋งจีน ประกอบเข้าไปอยู่ในขวดแก้วได้อย่างน่าอัศจรรย์ อีกทั้งได้ประดิษฐ์เรือย่อ ส่วนหลายรูปแบบฝีมือประณีตนอกจากนี้ได้เปิดโครงการสอนงานประดิษฐ์ศิลปะในขวดแก้วเป็นหมู่คณะ เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๒๙๕๗, ๐ ๓๘๔๑ ๕๗๘๓ www.bottlemuseum.com

ริบลียส์ เวิลด์ ออฟ เอนเตอร์เมนท์ ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า รอยัล การ์เดน พลาซ่า ชั้น ๓ พัทยา ถนนชายหาดพัทยา กิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ดังนี้

๑.     พิพิธภัณฑ์ริบลี่ยส์ (เชื่อหรือไม่!) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวที่แปลกประหลาด และสิ่งมหัศจรรย์ต่าง ๆ ที่สะสมไว้จากทั่วโลกกว่า ๓๐๐ ชิ้น ของนายโรเบิร์ต ริปลียส์ ชาวอเมริกัน เช่น ม้าสามขา มนุษย์สี่ตา ศีรษะมนุษย์ย่อส่วน และพิพิธภัณฑ์ปลาฉลาม ค่าเข้าชม ชาวไทย ๓๘๐ บาท เด็ก ๒๘๐ บาท ชาวต่างชาติ  ๔๘๐ บาท เด็ก ๓๘๐ บาท

๒.     โรงภาพยนต์ ๔ มิติ เป็นโรงภาพยนตร์แห่งอนาคตในระบบ ๔ มิติที่ใช้ระบบพิเศษ ทำให้ผู้ชมรู้สึกราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริง ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๔๐๐ บาท เด็ก ๓๐๐ บาท

๓.     มหัศจรรย์เขาวงกตชมแสง สี เสียง และ เอฟแฟคพิเศษทันสมัยถึง ๑๖ ห้อง ชมความสวยงามของมิติพิศวงและภาพลวงตา ค่าเข้าชม ชาวไทย ๓๘๐ บาท ชาวต่างชาติ ๔๘๐ บาท

๔.     โกดังผีสิง ผจญภัยในโกดังผลิตโลงศพที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน ๕ แห่งของโลก ค่าเข้าชม ชาวไทย ๓๘๐ บาท ชาวต่างชาติ ๔๘๐ บาท

๕.     พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลุยส์ทุสโซ่ เป็นที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงของบุคคลสำคัญและคนดังระดับโลกทั้งไทยและต่างชาติ ได้แก่ บารัค โอบาม่า แม่ชีเทเรซ่า เจ้าหญิงไดอาน่า เจ้าชายวิลเลี่ยมและเจ้าชายแฮรี่ เดวิดและวิคตอเรีย เบคแฮม ทาทา ยัง เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธุ์ เมทินี กิ่งพะโยม แอ๊ด คาราบาว เป็นต้น ค่าเข้าชม ชาวไทย ๕๐๐ บาท ชาวต่างชาติ ๖๐๐ บาท ค่าเข้าชมเป็นแพคเกจรวม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๖๘๐ บาท เด็ก ๕๘๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๑,๑๐๐ บาท เด็ก ๑,๐๐๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๗๑ ๐๒๙๔-๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๗๗๗ เปิดทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.

สถานที่จัดแสดงคาบาเรต์ ในพัทยามี ๒ แห่ง จัดการแสดงคาบาเรต์โดยนักแสดงชาย ด้วยฉากแสง สี เสียงอันตระการตา ได้แก่

อัลคาซาร์ คาบาร์เร่ต์ ตั้งอยู่ที่ ๗๘/๑๔ ถนนพัทยาสาย ๒ เปิดแสดงทุกวัน ๆ ละ ๓ รอบ คือ เวลา ๑๘.๓๐ น. ๒๐.๐๐ น. และ ๒๑.๓๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ๓๐๐ บาท และ ๔๐๐ บาท ชาวต่างชาติ ๖๐๐ บาท และ ๘๐๐ บาท โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๒๒๒๔-๗, ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๔๖ www.alcazarpattaya.com

ทิฟฟานี โชว์ ตั้งอยู่ที่ ๔๖๔ หมู่ ๙ ถนนพัทยาสาย ๒ เปิดแสดงทุกวัน ๆ ละ ๓ รอบ คือ เวลา ๑๘.๐๐ น. ๑๙.๓๐ น. และ ๒๑.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ๓๐๐, ๔๐๐ และ ๕๐๐ บาท ชาวต่างชาติ ๖๐๐, ๘๐๐ และ ๑,๐๐๐ บาท นอกจากการแสดงโชว์แล้วภายในยังมีบริการยิงปืนในร่มด้วย สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๔๒ ๑๗๐๐-๕, ๐ ๓๘๔๒ ๙๖๔๒ www.tiffany-show.co.th

โรงละครมายากลทักซิโด้ ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๑๓๗ ถนนพัทยาเหนือ ใกล้สถานีขนส่งบริษัท รถรุ่งเรือง จำกัด เป็นการแสดงในโรงละครมายากล โชว์มายากลในแนวลาสเวกัสกับบรรยากาศแห่งปราสาทมนต์ขลัง อาทิ การแสดงโดยใช้ไพ่เสกทำเป็นร่ม เปิดแสดงทุกวัน ๆ ละ ๔ รอบ คือ เวลา ๑๘.๐๐ น. ๑๙.๐๐ น. ๒๐.๐๐ น. และ ๒๑.๐๐ น. เปิดทุกวัน ค่าเข้าชม ชาวไทย ๒๕๐ บาท เด็ก ๑๕๐ บาท ชาวต่างชาติ ๕๐๐ บาท เด็ก ๒๕๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๘๔๘ ๘๘๘๐, ๐๘ ๑๖๔๒ ๑๗๐๕ หรือ www.tuxedo-magic.com

สวนน้ำและสวนสนุกพัทยาปาร์ค ตั้งอยู่บริเวณ โรงแรมพัทยาปาร์คบีช รีสอร์ท ซอยทัพพระยา ๑๒ ถนนทัพพระยา มีสระน้ำวน สไลเดอร์สูงใหญ่ และเครื่องเล่นนานาชนิด และหอคอยพัทยาปาร์คสูง ๕๕ ชั้น ชั้นบนมีภัตตาคารหมุน และจุดชมวิว ๓๖๐ องศา สามารถเห็นทั้งหาดพัทยาและหาดจอมเทียน รวมทั้งมีกิจกรรมกระเช้าลอยฟ้า และกระโดดหอ เปิดทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. สอบถามค่าบริการ โทร. ๐ ๓๘๓๖ ๔๑๑๐-๒๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๖๑๒-๔, ๐ ๒๙๔๑ ๒๐๕๕-๖ www.pattayapark.com

เกาะล้าน อยู่ห่างชายฝั่งพัทยา ๗ กิโลเมตร นั่งเรือโดยสาร ๔๕ นาที หากเดินทางโดยเรือเร็วใช้เวลาเพียง ๑๕ นาที มีพื้นที่ประมาณ ๔ ตารางกิโลเมตร มีชายหาดที่สวยงามหลายแห่ง ส่วนใหญ่คึกคักไปด้วยนักท่อง

เที่ยวที่มาเล่นน้ำ ดูปะการัง เล่นกีฬาทางน้ำ เช่น เรือลากร่มชูชีพ เรือสกี สกู๊ดเตอร์ โดยเฉพาะที่หาดตาแหวน หาดทองหลาง หาดนวล และหาดเทียน ส่วนหาดแสมบรรยากาศเงียบสงบกว่าหาดอื่น บริเวณเกาะล้าน และ เกาะเล็ก ๆ ที่อยู่รอบ ๆ เช่น เกาะครก และเกาะสากเป็นแหล่งตกปลา ดำน้ำดูปะการัง ทั้งแบบน้ำลึกและน้ำตื้น และเป็นสถานที่ฝึกหัดเรียนดำน้ำ

การเดินทาง มีเรือโดยสารออกจากท่าเรือแหลมบารลีฮายไปเกาะล้านทุก วัน เที่ยวไป ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. เที่ยวกลับ เวลา ๐๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเรือโดยสารทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ คนละ ๔๐ บาท เรือไปจอดที่ท่าหน้าบ้านและหาดตาแหวน หากจะเดินทางต่อไปชายหาดอื่น สามารถเช่ามอเตอร์ไซด์ หรือนั่งรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างและสองแถว

เกาะสาก อยู่ด้านทิศเหนือของเกาะล้าน ห่างจากเกาะล้านไปประมาณ ๖๐๐ เมตร เช่าเรือเร็วจากหาดพัทยา ๓,๐๐๐ บาท ใช้เวลา ๒๐ นาที เป็นเกาะขนาดเล็ก โค้งเป็นรูปเกือกม้าหงาย มีหาดทรายขาวนวลอยู่ ๒ หาด ทางด้านเหนือและใต้ มีทางเดินติดต่อกันได้ มีแนวปะการัง บนเกาะมีที่พัก

เกาะไผ่ อยู่ห่างจากฝั่งพัทยาประมาณ ๒๓ กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะไผ่ เกาะมารวิชัย เกาะเหลือม เกาะกลึงบาดาล มีเกาะไผ่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ เกาะไผ่มีแนวปะการังที่สมบูรณ์เหมาะแก่การดำน้ำแบบ Scuba (ดำน้ำลึก) การเดินทาง สามารถเช่าเรือนำเที่ยวที่ บริเวณชายหาดพัทยาได้ มีเรือขนาดจุคนได้ ๒๐-๘๐ คน หรือเรือเร็วขนาดจุคนได้ ๒๐ คน ค่าเช่าเรือขึ้นอยู่กับขนาดเรือและจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว ต้องการจะไป นักท่องเที่ยวไม่สามารถพักค้างคืนได้และควรเตรียมอาหาร และน้ำไปเอง สอบถามระเบียบการขึ้นเกาะได้ที่ ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โทร.๐ ๓๘๔๓ ๑๔๗๗ www.navy.mi.th/acdc/kopai.htm

กลับไปอ่าน สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ชลบุรี (ตอนที่ 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *