Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ท่องเที่ยวเขาหน่อ-เขาแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์
ท่องเที่ยวเขาหน่อ-เขาแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์

ท่องเที่ยวเขาหน่อ-เขาแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์

เขาหน่อ – เขาแก้ว ตำบลบ้านแดน ริมทางหลวงหมายเลข ๑ สายพหลโยธินนครสวรรค์ – กำแพงเพชร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๔๕ กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัยประมาณ ๑๘ กิโลเมตร เขาหน่อเป็นเขาหินปูน มีวัดเขาหน่อตั้งอยู่เชิงเขา มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขา เพื่อชม ทิวทัศน์ บริเวณปากถ้ำทางขึ้นเขาประดิษฐานพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่ เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสทางชลมารคสายแม่น้ำปิง ได้ประทับแรมที่นี่ ได้พระราชทานสิ่งของเครื่องสังเค็ต เช่น ปิ่นโต ตะเยง ชุดกาต้ม น้ำร้อง และหีบไม้ ให้ “หลวงพ่อแหยม” นอกจากนี้ยังมี “ไม้รูปอาร์ม” จารึกข้อความ “ยุทธการ ๕” ตรงกลางมีรูปจักรทองเหลืองที่พระองค์ทรงพระราทานไว้ให้ และพระองค์ทรงเสร็จมาที่เขาหน่อและทรงสรงน้ำที่สระน้ำ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “สระเสด็จ” ต่อมาจังหวัดได้สร้างพระบรมรูปไว้เป็นอนุสรณ์ บริเวณเชิงเขามีฝูงลิงจำนวนมาก คอยรับอาหารจากนัก ท่องเที่ยวที่มาเยือน และเวลาเย็นฝูงค้างคาวที่อาศัยอยู่ตามถ้ำพากันบินออกหากิน ดูเป็นสายยาวสีดาอยู่บนท้องฟ้า ส่วนเขาแก้วอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ในเวลาเย็นเห็นฝูงค้างคาวบินออกหากินเช่นกัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *