Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดบางประมุง และสถานที่เที่ยวอำเภอโกรกพระ นครสวรรค์

ตลาดน้ำวัดบางประมุง
ตลาดน้ำวัดบางประมุง

เขาถ้ำพระ หมู่ ๘ ตำบลเนินศาลา ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยและพระพุทธรูป ในเทศกาลสงกรานต์ประชาชนในท้องถิ่นจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปนมัสการเป็นจำนวนมาก จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตประมาณ ๑๐๐ ขั้น ขึ้นสู่ปากถ้ำ เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสามารถมองเห็นภูมิประเทศ ที่สวยงามของอำเภอโกรกพระ

การเดินทาง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครสวรรค์ ๓๐ กิโลเมตร ใช้ทางหลวง หมายเลข ๓๐๐๕ สายนครสวรรค์ – อำเภอโกรกพระ ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตรเลี้ยวขวาไปตามทางสายโกรกพระ-ทัพทัน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถ้ำพระ ๔ กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง

ตลาดน้ำวัดบางประมุง อยู่ริมฝั่งคลองบางประมุง บริเวณด้านหลังวัด บางประมุง ชาวบ้านจะพายเรือนำสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่มาจำหน่ายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ อีก อาทิ นวดแผนโบราณ การล่องเรือชมคลองบางประมุง ชมสวนกล้วย บริการเรือพาย จักรยานน้ำ สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายปกครอง ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ โทร. ๐ ๕๖๒๙ ๑๐๐๖

การเดินทาง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครสวรรค์ ๒๐ กิโลเมตร ใช้ทางหลวง หมายเลข ๓๐๐๕ สายนครสวรรค์ – โกรกพระ ระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปประมาณ ๗ กิโลเมตร ถึงวัดบางประมุง

วัดบางมะฝ่อ เป็นวัดเก่าแก่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จุดน่าสนใจ อยู่ที่โบสถ์ มีประตูหน้าต่างรูปทวารบาล ฝาผนังด้านในเป็นภาพพุทธชาดก ในวิหารมีภาพพุทธประวัติเป็นฝีมือช่างเก่า พระประธานปางมารวิชัยมี ความแปลกตรงที่มีตาลปัตรอยู่ด้วย และในวิหารมีรอยพระพุทธบาทที่ งดงามมาก มีการจัดงานประจำปีของวัด ในวันแรม ๙ ค่ำ และ ๑๐ ค่ำ

เดือน ๑๑ เป็นประจำทุกปี

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๕ สายนครสวรรค์-โกรกพระ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๓ กิโลเมตร ฟาร์มนกกระจอกเทศ นครสวรรค์ เลขที่ ๓๒ หมู่ ๔ ตำบลเนินกว้าว มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ ในบรรยากาศร่มรื่นแบบชนบท มีซุ้มนั่งเล่นส่วนตัวท่ามกลางแมกไม้เขียวชอุ่ม พร้อมรับฟังคำบรรยาย สรุปเกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระจอกเทศ ชมกระบวนการผลิต และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนกกระจอกเทศ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกจำหน่ายต่างประเทศทางฟาร์มยังมี อาหารต่างๆ ไว้จำหน่ายอีกมากมาย อาทิ เนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อกวาง เนื้อจระเข้ เนื้อแพะ กบ และปลาไหล ปรุงในเมนูต่างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในราคาแหล่งผลิต เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน ผ้าทอมือ เป็นต้น สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๒๕๔๗

เส้นทางสายไม้ดอกไม้ประดับ เส้นทางสายนครสวรรค์-โกรกพระ ทางหลวง หมายเลข ๓๐๐๕ เป็นเส้นทางที่มีร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับทั้งไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่หลากหลายชนิด ตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งสวนทั้งสองข้างทาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *