Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา- เขาวง จังหวัดจันทบุรี
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา- เขาวง จังหวัดจันทบุรี

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เป็นแหล่งกำเนินของลำน้ำประแสร์ แม่น้ำ สายหลักของจังหวัดระยอง มีพื้นที่ประมาณ ๘๓ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และอำเภอแก่งหางแมว จังหวัด จันทบุรี

สถานที่น่าสนใจในบริเวณอุทยานฯ ได้แก่

ถ้ำเขาวง อยู่บ้านเขาวงกต ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งเขาหินปูน และป่าดงดิบ พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ต้นจันทน์ผา ซึ่งปัจจุบันนี้นับเป็นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจมาก สัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่ คือ เลียงผา จุดเด่น ของที่นี่คือมีการสำรวจพบถ้ำถึง ๘๐ กว่าแห่ง ถ้ำที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีประมาณ ๒๐ ถ้ำ ถ้ำทั้งหมดมีทางเชื่อมถึงกัน ใช้เวลาเพียงวันเดียวก็ เที่ยวทั่ว สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางได้จากหน่วยพิทักษ์อุทยาน ที่เขาวง การเข้าชมถ้ำควรนำไฟฉายติดตัวไปด้วยเนื่องจากในถ้ำไม่มีแสง สว่าง นอกจากนั้นทางอุทยานฯ ได้จัด เส้นทำงศึกษำธรรมชำติ เริ่มจาก ที่ทำการอุทยานฯ-น้ำตกวังมัจฉา ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ควรติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ก่อนเดินทาง ลักษณะภูมิอากาศของ อุทยานฯ ในฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม จะมีฝนตกชุกระหว่าง เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศเย็นสบาย และฤดูร้อนระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน ค่าเข้าอุทยานฯ ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท

สถานที่พัก อุทยานฯ มีบริการบ้านพัก จำนวน ๖ หลัง พักได้ ๔-๗ คน ราคา ๘๐๐-๑,๖๐๐ บาท ค่ายพักแรม พักได้ ๓๐ คน ราคา ๓,๐๐๐ บาท และมีเต็นท์ให้เช่า พักได้ ๒-๔ คน ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท ในกรณีที่นำ เต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา ๓๐ บาท/คน/คืน สอบถาม ข้อมูลได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง โทร. ๐ ๓๘๘๙ ๔๓๗๘ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th

การเดินทาง ไปตามเส้นทางระยอง-จันทบุรี ก่อนถึงตัวเมืองจันทบุรีราว ๔๐ กิโลเมตร แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๒๘๘ เข้าทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ บริเวณตลาดนายายอาม ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *