เที่ยว เขาตะปู

เที่ยวเขาตะปู
เที่ยวเขาตะปู

เขาตะปู หรือ เกาะตะปู หรือที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักกันในชื่อ เกาะเจมส์บอนด์ เพราะเกาะแห่งนี้เคยปรากฎอยู่ในภาพยนต์เรื่อง James Bond ภาค The Man with the Golden Gun ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2517 ในสมัยดึกดำบรรพ์เกาะตะปูเคยเป็นส่วนหนึ่งของเขาพิงกัน แต่การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอันเกิดจากกระแสลม แผ่นดินไหว และการกัดเซาะของน้ำทะเล ทำให้เขาตะปูถูกแยกออกจากเข้าพิงกันโดยสมบูรณ์ ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวพังงา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version