Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

สามพันโบก
สามพันโบก

สามพันโบก

น่าตื่นตาตื่นใจไปหมดทั้งๆ ที่รอบๆ ตัวเรามีทรายกับโขดหินที่เปลี่ยนสีเองได้ตามวิถีแห่งแสงตะวัน

ป้ายบอกไปสามพันโบกจากอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีเลยครับ เจออีกทีก็จะถึงปากทางเข้า ถ้าคุณขับรถเก๋งไป ต้องระวัง เพราะก่อนถึงสามพันโบก ต้องผ่านสามพันบ่อ (ทางลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ)

จังหวะฟ้าใส เห็นฟ้าสะท้อนอยู่ในแอ่งน้ำ ผืนทรายสะท้อนแอดเป็นประกาย ร่องหินที่แตกระแหงบ่งบอกถีงการผจญภัย การต่อสู้ของสามพันโบกกับกระแสน้ำ แรงลม แต่ยังยืนหยัดจนถึงวันนี้

แก่งสามพันโบกเป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลาก เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3,000 โบก

โบก หรือ แอ่ง หมายถึง บ่อน้ำลึกในแก่งหินใต้ลำน้ำโขง และคำว่า โบก เป็นภาษาลาวที่มักนิยมเรียกกันในช่วงฤดูแล้งที่น้ำแห้งขอด แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำ กลายเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดอลังการกลางลำน้ำโขง สวยงาม แปลกตาจนชาวบ้านเรียกว่า แกรนด์แคนยอนน้ำโขง สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม – พฤษภาคม นอกจากเดินชมแล้วยังมีบริการล่องเรือชมแก่งสามพันโบกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *