Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เขาพิงกัน
เขาพิงกัน

เขาพิงกัน เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กกว่าเกาะปันหยี อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีความพิเศษคือเป็นภูเขา 2 ลูก ที่มีลักษณะเอนเข้าหากัน โดยแนวที่เอนเข้าหากันนั้นมีลักษณะเป็นเส้นตรงตั้งแต่ยอดจรดพื้น คล้ายถูกมีดดาบผ่ากลาง สันนิษฐานว่าในสมัยก่อนเป็นภูเขาลูกเดียวกัน แต่ถูกฟ้าผ่าอย่างรุนแรงจนแยกออกจากกัน หรือเป็นภูเขา 2 ลูกที่โน้มเอียงเข้าหากันจากแรงของแผ่นดินไหวหรือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เกาะแห่งนี้เป็นจุดแวะจอดเรือสำคัญของนักท่องเที่ยว มีธรรมชาติและหินย้อยที่สวยงาม สามารถชมเขาตะปู ได้อย่างชัดเจนจากเกาะแห่งนี้ บนเกาะมีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *