Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

โปรแกรมการจัดงานเทศการท่องเที่ยวต่างๆ มกราคม – เมษายน 2557

วันที่ 1-2 มกราคม 2557

งานฉลองปีใหม่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์

งานฉลองปีใหม่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์
งานฉลองปีใหม่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ประจำของชนเผ่าม้ง ในวันเฉลิมฉลองพบปะสังสรรค์หลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบ 1 ปี ซึ่งเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน โดยใช้ลูกช่วงที่ทำจากเศษผ้าเป็นสื่อกลางตามประเพณี

รายละเอียดเพิ่มเติม: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-252-742, 055-259-907

วันที่ 1-3 มกราคม 2557

งานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาด จังหวัดตาก

งานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาด จังหวัดตาก
งานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาด จังหวัดตาก

ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และชมการแสดงแสง เสียง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมถึงการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ และการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

รายลุเอียดเพิ่มเติม: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก โทร. 055-514-4341-1

วันที่ 9-13 มกราคม 2557

งาน ช้างไทย ตำนานอันยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน จังหวัดลำปาง

ช้างไทย
ช้างไทย

ร่วมงานช้างไทยตำนานอันยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย ที่ต้องอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม: โทร. 054-829-333

วันที่ 31 มกราคม 2557

งานมหัศจรรย์โคมไฟตรุษจีน จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานมหัศจรรย์โคมไฟตรุษจีน
งานมหัศจรรย์โคมไฟตรุษจีน

เพลิดเพลินไปกับขบวนแห่โคมไฟตระการตา และกิจกรรมการแสดงต่างๆ มากมายที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงเชิดสิงโต ขบวนธงแห่หาบกระเช้า และโคมไฟอันสวยสดงดงาม

รายละเอียดเพิ่มเติม: โทร. 02-250-5500

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2557

งานเทศกาลโส้รำลึก จังหวัดสกลนคร

งานเทศกาลโส้รำลึก จังหวัดสกลนคร
งานเทศกาลโส้รำลึก จังหวัดสกลนคร

งานเทศกาลโส้รำลึกของชาวไทยโส้ ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งยังคงใช้ภาษาโส้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน งานเทศกาลโส้รำลึกเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวัน ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ สู่ขวัญข้าวขวัญเรือน บูชาพระแม่โพสพและขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-227-714

วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2557

งานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบนภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

งานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบนภูชี้ฟ้า
งานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบนภูชี้ฟ้า

ชมความงามของดอกเสี้ยว (ชงโคป่า) ที่บานสะพรั่งเต็มพื้นที่ พร้อมเพลิดเพลินไปกับการแสดงของชาวไทยภูเขา และความงดงามของทะเลหมอกอันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา

รายละเอียดเพิ่มเติม: อำเภอเทิง โทร. 053-795-345 อบต.ตับเต่า โทร. 053-189-111 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย โทร. 053-717-433, 053-744-674-5

 วันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2557

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มีต่อเมืองลพบุรีและประเทศชาติ ในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมชมขบวนแห่ต่างๆ อาทิ ขบวนแห่พระราชสาสน์ ขบวนเจ้านายชั้นสูงฝ่ายใน ชมการแต่งกายสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ การประดับประทีปโคมไฟในพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ เพื่อทำให้บรรยากาศกลับคืนสู่อดีตเมื่อ 300 กว่าปีที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดลพบุรี โทร. 036-770-096-7

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2557

งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก จังหวัดยโสธร

งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก
งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก

ชมความงามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนลุ่มน้ำชีแห่งบ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งนำข้าวตอกมาร้อยเป็นมาลัยสายยาวนับสิบเมตรแทน ดอกมณฑารพ ซึ่งเป็นดอกไม้แห่งสวรรค์ พร้อมชมขบวนแห่ที่ตกแต่งด้วยมาลับอย่างสวยสดงดงาม

รายละเอียดเพิ่มเติม: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-243-770, 045-250-714

วันที่ 1 มีนาคม 2557

งานพระเพณีปล่อยเต่า ประจำปี 2557 จังหวัดพังงา

งานพระเพณีปล่อยเต่า
งานพระเพณีปล่อยเต่า

ร่วมงานพิธีเปิดและขบวนแห่การปล่อยลูกเต่ากลับลงสู่ท้องทะเล และนิทรรศการเกี่ยวกับเต่าทะเล การออกร้านสินค้า OTOP และการแสดงต่างๆ ที่จะทำให้ได้รู้จักกับวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของประชาชนในท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม: ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง โทร. 076-571-767 และศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 076-481-900-1

วันที่ 1-3 มีนาคม 2557

มหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูล และการแสดงว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล

มหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูล
มหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูล

ชมการแข่งว่าวประเภทต่างๆ อาทิ การประกวดความสวยงามของว่าว การแข่งขันเล่นว่าวขึ้นสูงและแวะชมการสาธิตการทำว่าว ตลอดจนการแสดงว่าวไทยและว่าวนานาชาติ  รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม แสง สี เสียง อันตระการตา

รายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล โทร. 074-711-225 หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดตรัง โทร. 075-215-867, 075-211-058, 075-211-085

วันที่ 27 มีนาคม -15 เมษายน 2557

งานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานประเพณีปอยส่างลอง
งานประเพณีปอยส่างลอง

ชมประเพณีบรรพชาสามเณรหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไต (ไทยใหญ่) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จัดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายน ณ วัดต่างๆ ในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมขบวนแห่ส่างลอง (แห่ครัวหลู่) ที่มีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตโดยแท้

รายละเอียดเพิ่มเติม: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053-612-982-3

วันที่ 7-8 เมษายน 2557

งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคชาวไทพวน บ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย

งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคชาวไทพวน
งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคชาวไทพวน

ชมความอลังการงานช้างในงานบวชนาคของชาวไทยพวน เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ์ ผู้บวชจะอยู่บนหลังช้าง ทั้งช้างและคนต่างแต่งกายกันอย่างสวยสดงดงามตามประเพณีการบวชนาคของชาวไทยพวนดั้งเดิมที่มีมากว่า 150 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย โทร. 055-616-228-9

วันที่ 14 เมษายน 2557

งานประเพณีสงกรานต์มอญสยามลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี

งานประเพณีสงกรานต์มอญสยามลุ่มน้ำแม่กลอง
งานประเพณีสงกรานต์มอญสยามลุ่มน้ำแม่กลอง

สืบสานประเพณีของชาวมอญแห่งชุมชนวัดโพธิโสภาราม ตำบลคุ้งพะยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระสงฆ์ กิจกรรมค้ำกิ่งโรยทรายในตอนเช้า และชมการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายมอญลุ่มน้ำแม่กลอง เช่น การเล่นลูกช่วง และการเล่นสะบ้า เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม: กลุ่มมอญสยามแม่กลอง โทร. 032-372-415

วันที่ 15 เมษายน 2557

ประเพณีตานตุง สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ จังหวัดพะเยา

ประเพณีตานตุง สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ
ประเพณีตานตุง สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ

ร่วมทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระในวันขึ้นปีใหม่ของไทย และทำพีธีตานตุงผ้าทอไทลื้อแต่บรรพบุรุษ ชมการแสดงทางวัฒนธรรม ชิมอาหารไทลื้อ และเล่นน้ำสงกรานต์กับชาวไทลื้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-276-140-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *