Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย

มีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับประเทศลาว รูปพรรณสันฐานเหมือนเรือใหญ่บนยอดดอยสูง  จะเป็นยอดดอยเป็นขุนเขาน้อยใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและละอองขาวและป่าอันอุดมสมบูรณ์ โดยมียอดเขาสูงที่สุดคือยอดภูเรือ มีความสูง 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นหน้าผาสูงชัน พื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าสนเขา ทั้งสนสอบใบและสนสามใบ สลับกับลานหินธรรมชาติ มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาวเย็นมากจนกระทั่งน้ำค้างบนยอดหญ้าแข็งตัวกลายเป็นเกลํดน้ำแข็ง ที่เรียกเป็นภาษาพื้นเมืองว่า แม่คะนิ้ง

เราสามารถมองเห็นทัศนียภาพทีสวยงามได้รอบด้าน ในวันฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเขตแนวกั้นระหว่างพรมแดน ไทย-ลาว มี ผาโหลนน้อย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม สามารถมองเห็นยอดภูต่างๆ ที่รายล้อมอยู่ เมื่อรวมกับเมฆหมอกในยามเช้าแล้วจึงดูเหมือนทะเลภูเขามาก มีการตกแต่งสวนและปลูกดอกไม้เมืองหนาวไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจ นอกจากนี้ บนยอดภูเรือยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต ซึ่งชาวภูเรืออัญเชิญมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอักด้วย

หากใครสนใจจะไปนอนสัมผัสอากาศหนาวบนภู ทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียมบ้านพักไว้ให้บริการ ณ ที่ทำการอุทยานฯ จำนวน 7 หลัง พร้อมสถานที่กางเต็นท์ ติดต่อสอบถามและสำรองที่พัก โทร. 042-881-716, 042-884-144

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *