การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก ตอนที่ 2

การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก ตอนที่ 2

เริ่มต้นจะมีอาการเหมือนการตั้งครรภ์ตามปกติ เช่น ขาดประจำเดือน คัดตึงเต้านม คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะบ่อย แต่ถ้ามีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ให้นึกถึงภาวะครรภ์ไข่ปลาอุก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top