การเจาะถุงน้ำคร่ำแม่ท้อง

การเจาะถุงน้ำคร่ำแม่ท้อง

การเจาะน้ำคร่ำ ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในอายุที่มาก การเจาะน้ำคร่ำเพื่อเป็นการตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับทารกในครรภ์ เช่น ลักษณะทางพันธุกรรม สุขภาพของทารก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top