Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ตอนที่ 2)

วัดสีลสุภาราม อยู่ห่างจากตัวเมือง ๗ กิโลเมตร จากสนามกีฬ […]