Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

แหลมพรหมเทพ

  • Home
  • สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ตอนที่ 2)

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ตอนที่ 2)

วัดสีลสุภาราม อยู่ห่างจากตัวเมือง ๗ กิโลเมตร จากสนามกีฬาสุระกุล เลี้ยวซ้ายไปห้าแยกฉลอง วัดสีลสุภารามจะอยู่ทางขวาก่อนถึงตัวห้าแยกประมาณ ๔ กิโลเมตร วัดแห่งนี้มีเจ้าอาวาส คือ หลวงปู่สุภา ซึ่งมีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี ครอง เพศบรรพชิตเรื่อยมาตราบจนปัจจุบัน เป็นพระปฏิบัติขณะเดียวกันก็สร้างวัดเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นวัดและสำนักสงฆ์รวมกันได้ ๓๖ แห่ง ที่สำคัญคือ ประวัติการสร้างพระเสด็จกลับซึ่งเป็นวัตถุมงคลชั้นสูงที่สร้างถูกต้องตามหลักพุทธศาสตร์ทุกประการ ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวภูเก็ตโดยทั่วไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๗๖๒๘ ๐๗๗๔ อ่าวฉลอง…