Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

แข่งเรือยาว

  • Home
  • เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิษณุโลก

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิษณุโลก

ประเพณีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน การแข่งเรือยาวเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ยึดถือมาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน งานแข่งเรือยาวประเพณีฯ จัดประมาณเดือนกันยายนของทุกปี มีพิธีทอดผ้าป่าเรือยาว พิธีเปลี่ยนผ้าห่มองค์พระพุทธชินราช ในงานมีการประกวดขบวนเรือ การแข่งขันเรือยาวประเพณี และมีการประดับขบวนเรือต่าง ๆ สวยงามน่าชม จัดบริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ประเพณีปักธงชัยและของดีอำเภอนครไทย เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอำาเภอนครไทย โดยมีความเชื่อว่า อำเภอนครไทยคือ เมืองบางยาง ในอดีตซึ่งพ่อขุนบางกลางหาวใช้เป็นที่รวบรวมไพร่พลเพื่อขับไล่ขอม ในการต่อสู้ครั้งนั้น พ่อขุนบางกลางหาวได้รับชัยชนะ จึงทรงเอาผ้าคาดเอวผูกปลายไม้ไว้บนยอดเขาช้างล้วง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ ชาวนครไทยจึงได้ยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติในวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๑๒ ของทุกปี โดยจะร่วมกันทอผืนธงผ้าฝ้าย…

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิจิตร

งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานกาชาดพิจิตร จัดบริเวณวัดท่าหลวง กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพ่อเพชร การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงมหรสพ การออกร้านเหล่ากาชาด นิทรรศการส่วนราชการและเอกชน ขบวนรถบุปผาชาติจากทุกอำเภอ การแข่งกีฬาพื้นบ้าน การแสดงแสงเสียง “บารมีหลวงพ่อเพชร” ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๒๖๗๕-๖ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๑๖๑๑ งานประเพณีแข่งเรือยาวพิจิตร จังหวัดพิจิตรมีการแข่งเรือประเพณีมาเป็นเวลานานแล้วเพราะมีธรรมเนียมว่า วัดใดถ้าจัดงานปิดทองไหว้พระแล้วก็จะต้องจัดงานแข่งเรือควบคู่กันไปด้วย จัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี ในงานมีการแข่งเรือประเพณี การประกวดขบวนแห่เรือ การประดับประดาริ้วขบวนต่างๆ…