Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

แก่งหิน

  • Home
  • เที่ยวสามพันโบก

เที่ยวสามพันโบก

สามพันโบก น่าตื่นตาตื่นใจไปหมดทั้งๆ ที่รอบๆ ตัวเรามีทรายกับโขดหินที่เปลี่ยนสีเองได้ตามวิถีแห่งแสงตะวัน ป้ายบอกไปสามพันโบกจากอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีเลยครับ เจออีกทีก็จะถึงปากทางเข้า ถ้าคุณขับรถเก๋งไป ต้องระวัง เพราะก่อนถึงสามพันโบก ต้องผ่านสามพันบ่อ (ทางลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ) จังหวะฟ้าใส เห็นฟ้าสะท้อนอยู่ในแอ่งน้ำ ผืนทรายสะท้อนแอดเป็นประกาย ร่องหินที่แตกระแหงบ่งบอกถีงการผจญภัย การต่อสู้ของสามพันโบกกับกระแสน้ำ แรงลม แต่ยังยืนหยัดจนถึงวันนี้ แก่งสามพันโบกเป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลาก เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3,000 โบก โบก หรือ…