Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

เที่ยวเหมืองแร่ทองคำ วัดยางสามต้น อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

เหมืองแร่ทองคำ เขาพนมพา หมู่ที่ ๗ บ้านเขาพนมพา ตำบลหนองพระ เป็นเนินเขาขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเขาลูกโดดครอบคลุมพื้นที่ ๒๐๐ ไร่ เป็นเหมืองทองคำเปิดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปซื้อดินที่ถลุงจากเขาพนมพา นำไปร่อนยังสถานที่ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจัดให้สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกรรมวิธีการร่อนหาทองคำแบบชาวบ้านได้ทุกวัน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๒๘๕๔ วัดยางสามต้น ตำบลหนองพระ ริมทางหลวงหมายเลข ๑๑ ภายในวัดมีวิหารหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่มาก และรูปเหมือนเกจิอาจารย์ดัง จำานวน ๒๕ รูป