Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เลี้ยงโตีะจีนลิง

  • Home
  • เทศกาลงานประเพณีประจำปีจังหวัดลพบุรี

เทศกาลงานประเพณีประจำปีจังหวัดลพบุรี

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีต่อเมืองลพบุรีและประเทศชาติ เนื่องจากเมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่ง ที่สองในสมัยนั้นที่พระองค์ทรงโปรดปรานประทับอยู่ที่นี่นานเกือบตลอดปี เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้นจึงจะเสด็จไปประทับ ณ กรุงศรีอยุธยา ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงแสงและเสียง การสาธิต วิถีชีวิตไทย งานราตรีวังนารายณ์ การละเล่นของเด็กไทย (จุก แกละ โก๊ะ เปีย) การละเล่นพื้นเมือง มหรสพ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า พื้นเมือง ประเพณีกำฟ้า เป็นงานบุญพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวน ซึ่งมีอยู่หลายหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองลพบุรีและอำเภอบ้านหมี่ จัดขึ้นเพื่อขอพรจาก เทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า…