Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เมืองจำลอง

  • Home
  • สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ชลบุรี (ตอนที่ 2)

สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ชลบุรี (ตอนที่ 2)

อุทยานหินล้านปี และ ฟาร์มจระเข้พัทยา ตั้งอยู่เลขที่ตำบลหนองปลาไหล จากถนนสุขุมวิทบริเวณนาเกลือมีป้ายบอกทางแยกหลัก กิโลเมตรที่ ๑๔๐ ใกล้สะพานลอยหน้าวัดสว่างฟ้า เข้าไปตามถนนชัยพรวิถี (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๔) เส้นทางเดียวกับอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่กว่า ๑๐๐ ไร่ ภายในบริเวณตกแต่งอย่างสวยงามด้วยหินรูปร่างสวยงามแปลกตา และไม้ดัด ที่น่าสนใจ คือ ต้นไม้ที่กลายเป็นหินมีอายุนับล้านปี และไม้ดัดไทยที่มีอายุ ๒๐๐ ปี มีฟาร์มจระเข้ทั้งน้ำ จืดและน้ำเค็ม นกนานาชนิดเช่น นกกระจอกเทศ…