Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

ผาเสด็จ อุดรธานี

จุดชมวิวเทือกเขาภูพาน ใกล้ประติมากรรมหินของมนุษย์โบราณ แม้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจะอยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีกว่าร้อยกิโลเมตร แต่สิ่งที่ทำให้เหล่านักเดินทางยอมมาเที่ยวกันที่นี่ก็คือ ประติมากรรมหินธรรมชาติที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ และนิทานพื้นบ้านร้อยเรียงประกอบการเดินชมกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งระหว่างทางยังมีผาเสด็จให้หยุดพักชมวิวอันสวยงามด้วย บนเส้นทางนี้จึงได้ทั้งความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ และความเพลิดเพลินในในสถานที่แห่งเดียวกัน ภูพระบาท เป็นภูเขาที่มีลานหิน และโขดหินทรายถูกกัดกร่อนจนมีรูปร่างแปลกตา แต่เดิมชื่อ ภูกูเวียง ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาภูพาน ซึ่งย้อนกลับไปประมาณ 2,000-3,000 ปีก่อน บริเวณนี้เคยเป็นถิ่นอาศัยของมนุษย์ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่แปลกประหลาด ชุมชนนี้จึงเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีการใช้ลานหิน และเพิงหินเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ในยุคนั้นเป็นช่วงของการนับถือศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญ ปัจจะบันจึงได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ และประกาศขึ้นทะเลียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2524 มีพื้นที่รวมกว่า 3,430 ไร่ สำหรับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมประติมากรรมหินต่างๆ โดยเส้นทางเดินชมจะเป็นวงกลมจะผ่านเพิงหิน 23 แห่ง แบ่งเป็น 9 กลุ่ม และมีภาพเขียนสีอีกกว่า 45 แห่ง ตลอดทางมีสิ่งที่น่าสนใจให้แวะชมหลายแห่ง เช่น หอนางอุสา วัดพ่อตา ถ้ำพระ กู่นางอุสา บ่อน้ำนางอุสา เพิงหินนกกระทา ช้างเขานิพพาน จากนั้นจะถึงจุดชมวิวผาเสด็จ เป็นจุดท่องเที่ยวที่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 600 […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม อุดรธานี

เที่ยวน้ำตกยูงทอง ต่อด้วยชมวิวผาแดง อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ตั้งอยู่ไกลจากตัวเมืองอุดร ถึงร้อยกว่ากิโลเมตร แต่นักนิยมไพรชอบมาพักผ่อนกันเป็นประจำเพราะที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของอุดรธานี ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อกับจังหวัดเลยและหนองคาย ภายในอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม จึงมีน้ำตก และจุดชมวิวให้เที่ยวชมพร้อมกับศึกษาธรรมชาติ โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการมาเยือนก็คือช่วงฤดูฝน เพราะน้ำเยอะเห็นป่าเขียวไม่แล้งจนเกินไป สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม คือ น้ำตกยูงทอง และจุดชมวิวผาแดง โดยทั้งสองแห่งสามารถจัดเที่ยวคู่กันได้เพราะตั้งอยู่ในเส้นทางเดียวกัน มีระยะทางประมาณ 1,500 เมตร เริ่มต้นจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเดินชมป่าไปประมาณ 500 เมตร ก็จะพบ น้ำตกยูงทอง เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนสันเขาภูพาน และภูย่าอู สูง 3 ชั้น โดยชั้นที่ 3 สวยที่สุดสูงประมาณ 17 เมตร สายน้ำไหลไหลผ่านชั้นหินผาสลับซับซ้อนกันอย่างสวยงาม น้ำตกแห่งนี้เหมาะสำหรับมาชมในช่วงฟดูฝน เพราะฤดูแล้งไม่มีน้ำเจอแต่ชั้นหิน จากนั้นเดินไปเที่ยวชมวิวบน ผาแดง อยู่ห่างจากน้ำตกยูงทองประมาณ 530 เมตร จากน้ำตกยูงทองจะมีเส้นทางเดินตัดมาออกที่ จุดชมวิวผาแดง เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ผาแดงเป็นหน้าผาสูงชัน มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล ทั้งท้องทุ่งนา และขุนเขาสูงรอบด้าน ช่วงฤดูร้อนจะเห็นแต่นาแล้งๆ […]

Categories
งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี

กิจกรรมงานประเพณี และเทศกาลท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร วันที่ 9-11 พฤษภาคม ณ สวนสาธารณะพญาแถน และเขตเทศบาลเมืองยโสธร ชมขบวนแห่บั้งไฟ การจุดบั้งไฟแสน บั้งไฟหมื่น ชมวิธีขีวิตของคนทำบั้งไฟ และบรรยากาศการทำบั้งไฟ โดยในปีนี้จะพัฒนารูปแบบให้ยิ่งใหญ่ขี้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี ประเพณีบวชนาคช้าง วันที่ 11-13 พฤษภาคม ณ วัดแจ้งสว่างและบริเวณวังทะลุ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ชมพิธีทำขวัญนาคหมู่ ขบวนแห่นาคด้วยช้างนับร้อยเชือกอันยิ่งใหญ่ตระการตาจากวัดแจ้งสว่างไปยังดอนบวช และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานสุรินทร์ งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหล วันที่ 11-17 พฤษภาคม ณ บริเวณหนองศรีเจริญ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรานี ชมการประกวดธิดาคำไหล การละเล่นพื้นเมือง ขบวนธิดาบั้งไฟล้าน ตำนานม้าคำไหล การจุดบั้งไฟล้าน บั้งไฟแสน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานอุดรธานี เทศกาลวิสาขบูชา สกลนคร ประจำปี 2557 วันที่ 12-15 พฤษภาคม ณ […]