Categories
งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดอยุธยา

งานประจำปีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จัดเป็นประจำทุกปี ช่วงปลา […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โฮมสเตย์ กินอยู่อย่างไทยสัมผัสวิถีชีวิตไทย พักแรมที่บ้า […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

วัดสุทธาวาส วิปัสสนา ตั้งอยู่ที่ บ้านตะพังโคลน ตำบลลาดบ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

ศาลเจ้าลาดชะโด แหล่งท่องเที่ยวอำเภอผักไห่ พระนครศรีอยุธยา

ตลาดลาดชะโด ชุมชนลาดชะโดมีอายุเก่าแก่ราวสมัยหลังเสียกรุ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

หมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอนครหลวง อยุธยา

ปราสาทนครหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ใน […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยววัดไก่ วัดตาลเอน อำเภอบางปะหัน อยุธยา

วัดไก่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหันสัง จากตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระราชวังบางปะอิน อยู่ห่างจากเกาะเมืองมาทางทิศใต้ประมาณ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยวศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รวมสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบางไทร อยุธยา

วัดช้างใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างใหญ่ (อยู่ห่างจากศูนย์ศิ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ตอนที่ 6 ตอนจบ

หมู่บ้านโปรตุเกส ตั้งอยู่ที่ตำบลสำเภาล่ม บริเวณริมฝั่งแ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ตอนที่ 5

วัดพุทไธสวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำทางด้านใต้ฝั่งตรงข้ามขอ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ตอนที่ 4

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ถนนอู่ทอง ในเขตอุทยานปร […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ตอนที่ 3

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวั […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ตอนที่ 2

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ตอนที่ 1

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ATC) อยู่บริเวณอาคารศาลากลางจังห […]

Categories
งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี

กิจกรรม งานประเพณี และเทศกาลท่องเที่ยว มีนาคม 2557

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ วันที่ 31 มกราคม […]