Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยววัด

  • Home
  • เที่ยวชมวัด คลองประเวศบุรีรมย์ กรุงเทพ

เที่ยวชมวัด คลองประเวศบุรีรมย์ กรุงเทพ

เที่ยวชมวัด และอุทยานมัจฉา นอกจากโปรแกรทเที่ยวชมความคลาสสิกของตลาดโบราณริมคลองประเวศบุรีรมย์แล้ว ตลอดสองฝั่งคลองของเขตลาดกระบังแห่งนี้ยังมีวัดวาอารามอันสวยงามให้มาเที่ยวในรูปแบบไหว้พระทำบุญกันอีกหลายแห่ง ที่มีเหล่ามัจฉาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โปรแกรมนี้จึงไม่น่าเบื่อเหมาะทั้งผู้ใหญ่และเด็กน้อย คลองประเวศบุรีรมย์ เป็นลำคลองที่มีความยาวที่สุดของเขตลาดกระบัง โดยแบ่งออกเป็นคลองหนึ่ง สอง สาม และสี่ คลองประเวศบุรีรมย์จึงเป็นลำคลองที่มีความสำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพ และด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้วันนี้คลองประเวศบุรีรมย์จึงยังคงความใสสะอาดสวยงามเหมือนดั่งวันวาน เหมาะสำหรับมาเดินเที่ยวชมวิว ไหว้พระ และให้อาหารเหล่าปลาที่มีให้ชมอยู่มากมายในบริเวณท่าน้ำของวัด โดยตลอดริมคลองประเวศมีวัดเด่นดังให้เที่ยวชมกันหลายแห่ง เช่นวัดลานบุญ วัดลาดกระบัง วัดสังฆราชา วัดสุทธาโถชน์ ฯลฯ สำหรับวัดน่าชมที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือ วัดลานบุญ ตั้งอยู่ริมคลองประเวศทางทิศเหนือของเขตลาดกระบัง ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดคลองหนึ่งเพราะที่ตั้งของวัดอยู่ริมคลองหนึ่ง ลำคลองที่แยกตัวมาจากคลองประเวศบุรีรมย์ โดยจุดเด่นของวัดลานบุญคือเป็นอุทยานมัจฉา…