Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

น้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี

น้ำตกวังก้านเหลือง เที่ยวสะดวกสุดในชัยบาดาล อำเภอชัยบาด […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร จังหวัดลพบุรี

การพัฒนาด้านการทหารของจังหวัดลพบุรี ปรากฏว่าเด่นชัดในสม […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

แหล่งท่องเที่ยว สถานที่เที่ยวอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

  ปรางค์นางผมหอม อยู่ห่างจากตลาดหนองรี ๔ กิโลเมตร […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง แหล่งท่องเที่ยวอำเภอชัยบาดาล ลพบุรี

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ ตำบลท่า […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี

ทุ่งทานตะวัน จังหวัดลพบุรีมีการปลูกดอกทานตะวันมากที่สุด […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เขาวงพระจันทร์  บริเวณเชิงเขาจะเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพร […]

Categories
งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เทศกาลงานประเพณีประจำปีจังหวัดลพบุรี

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดในเดือนกุมภาพันธ์ขอ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงในการทอผ้ามัดหมี่ ชาวบ้านส่วนใหญ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยวเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

  เขาสมอคอน อยู่ในเขตตำบลเขาสมอคอน ไปตามเส้นทางสาย […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยววัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

วัดไลย์   อยู่ริมน้ำบางขาม ตำบลเขาสมอคอน สมเด็จกรมพระยา […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองลพบุรี ตอนที่ 2

เทวสถานปรางค์แขก อยู่ใกล้กับนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นโบราณ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองลพบุรี ตอนที่ 1

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรี […]