เที่ยวลพบุรี

น้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี

น้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี

น้ำตกวังก้านเหลือง เที่ยวสะดวกสุดในชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาลแห่งนี้เป็นเส้นทางไปสู่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดสระบุรี อำเภออันเป็นที่ตั้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และทุ่งดอกทานตะวัน เส้นทางนี้จึงเป็นที่นิยมมาก แต่ระหว่างทางในเส้นทางนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้แวะเที่ยวชมหลายแห่งเช่นกัน ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา การเที่ยวชมทั้งสองเขตนี้ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติที่ต้องการเดินป่าเที่ยวชมนกหายาก และพรรณไม้ต่างๆ คนทั่วไปจึงไม่นิยมนัก แต่หากต้องการชมน้ำตกสวยๆ เดินเที่ยวชมสะดวก ในเส้นทางนี้ก็ยังมีน้ำตกวังก้านเหลืองให้ไปเที่ยวชมกันอีกแห่ง ด้วยความเป็นน้ำตกมีน้ำตลอดปี ร่มรื่น และเที่ยวสะดวก คนในท้องถิ่นเองก็ยังนิยมมาพักผ่อนกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ ชื่อน้ำตกวังก้านเหลืองมาจากชื่อต้นก้านเหลืองที่มีอยู่มากในบริเวณน้ำตกวังก้านเหลืองและยังตรงกับชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ด้วย น้ำตกวังก้านเหลืองเป็นน้ำตกหินปูน ขนาดใหญ่ มีต้นน้ำมาจากตาน้ำผุดจากใต้ดินบนยอดเขา จากนั้นสายน้ำไหลลัดเลาะมาตามหินผาลดหลั่นเป็นชั้นๆ ในช่วงฤดูฝนจะมีสายน้ำจากอำเภอมวกเหล็กมาสมทบอีกทางทำให้น้ำตกวังก้านเหลืองมีน้ำไหลตลอดปีแถมบรรยากาศรอบด้านยังปกคลุมไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่น้ำตกแห่งนี้จึงเหมาะแก่การมาพักผ่อนเล่นน้ำ และนั่งปิกนิกริมสายน้ำ โดยบริเวณน้ำตกยังมีม้านั่ง และร้านอาหารของชาวบ้านให้บริการด้วย หากขอบดูนกหายากต้องแวะเข้าไปเที่ยวชมที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ภายในมีสะพานทางเดินริมอ่างเก็บน้ำระยะทาง 500 เมตร ให้มาคอยส่องนกเฉพาะถิ่นหลายชนิด เช่น นกอ้าวงั่ว นกกระแตแต้แว้ด นกเป็ดแดง นกอีล้ำ นกอีโก้ง ส่วนใครอยากเที่ยวชมน้ำตกกันต่อก็ต้องเข้าไปเที่ยวชมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งอยู่ในอำเภอลำสนธิมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 3 กิโลเมตร ให้ไปชมน้ำตกผาผื้ง และถ้ำผาผึ้ง เส้นทางนี้ในเวลาเที่ยวชมเกือบครึ่งวันจึงควรมีเจ้าหน้าที่นำทางไปด้วย   ที่ตั้ง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี การเดินทาง จากอำเภอชัยบาดาล ใช้ทางหลวงหมายเลข …

น้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี Read More »

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร จังหวัดลพบุรี

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร จังหวัดลพบุรี

การพัฒนาด้านการทหารของจังหวัดลพบุรี ปรากฏว่าเด่นชัดในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้กิจการด้านการทหารของ ลพบุรีมีความสำคัญมากเป็นอันดับ ๒ รองจากกรุงเทพมหานคร กิจกรรม ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารหน่วยต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (อำเภอเมือง) ได้แก่ การสาธิตการดำรงชีพในป่า การกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต การฝึก กระโดดร่มจากบอลลูน การยิงปืน ไต่หน้าผา ทัวร์ป่าทางทหารและชม พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ซึ่งจัดแสดงภาพและอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ และภาพกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยรบพิเศษ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารค่าย A03 (อำเภอเมือง) ทางเข้าอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ตำบลโคกตูม เป็นศูนย์รวมกิจกรรมในรูปแบบของ การทดสอบกำลังใจและการดำรงชีวิตแบบทหาร เช่น การกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ไต่หน้าผาจำลอง ยิงปืน สะพานเชือก พายเรือแคนู สถานที่ติดต่อ: กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ติดต่อล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ สำหรับ …

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร จังหวัดลพบุรี Read More »

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

แหล่งท่องเที่ยว สถานที่เที่ยวอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

  ปรางค์นางผมหอม อยู่ห่างจากตลาดหนองรี ๔ กิโลเมตร ในเขตบ้านโคกคลี ไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ กิโลเมตรที่ ๒๖๙ ลักษณะ เป็นปรางค์องค์เดียวโดดๆ ก่อด้วยอิฐไม่ถือปูน เช่นเดียวกับเทวสถาน ปรางค์แขก สภาพปัจจุบันยอดหักหมดแล้ว มีประตูเข้าไปภายในซึ่งเป็น ห้องโถง กรอบประตูสร้างด้วยแท่งหิน ไม่ไกลกับปรางค์จะพบด่านกักสัตว์ บ้านโคกคลี เป็นเนินดินและซากอิฐ เข้าใจว่าเป็นฐานวิหาร หรือเจดีย์ ชาวบ้านเรียก “โคกคลีน้อย” ยังมีเนินกว้างอีกแห่งหนึ่งเรียก “โคกคลีใหญ่” ที่ตั้งของปรางค์นางผมหอมมีแม่น้ำมาบรรจบกันสองสาย คือ ลำสนธิ กับลำพระยากลาง สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้แต่เดิมเป็นเมืองโบราณ และจากการขุดแต่งโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ พบหลักฐานเพิ่มเติม คือ ชิ้นส่วนของเครื่องประดับตกแต่งองค์ปรางค์ ทำด้วยหินทรายเป็นรูป สตรีนุ่งผ้าตามศิลปะเขมรแบบบายน สันนิษฐานว่าปรางค์องค์นี้มีอายุราว พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๗ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานกรมศิลปากรที่ ๔ โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๒๕๑๐ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งอยู่ที่บ้านลังกาเชื่อม …

แหล่งท่องเที่ยว สถานที่เที่ยวอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี Read More »

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง แหล่งท่องเที่ยวอำเภอชัยบาดาล ลพบุรี

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ ตำบลท่าดินดำ น้ำตกวังก้านเหลืองเป็นธารน้ำตกเตี้ยๆ ไหลลดหลั่นเป็นชั้นสวยงาม มีน้ำไหลตลอด ทั้งปีเนื่องจากมีต้นน้ำเกิดจากตาน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากบริเวณน้ำตก ๑.๕ กิโลเมตร บริเวณโดยรอบร่มรื่นเหมาะสำหรับพักผ่อน สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๑๐๕-๖, ๐๘ ๓๙๖๓ ๐๓๐๕ การเดินทาง จากตัวเมืองลพบุรีไปน้ำตกวังก้านเหลืองใช้เส้นทางสายลพบุรี – โคกสำโรง (ทางหลวงหมายเลข ๑) – ชัยบาดาล (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕) กิโลเมตรที่ ๗๓ ถึงบริเวณที่บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๒๑ แล้วต่อเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ กิโลเมตรที่ ๕๗ ไปทางอำเภอ ท่าหลวงประมาณ ๑๔ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าตัวน้ำตกอีก ๑ กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกวังก้านเหลืองซึ่งจะอยู่ทางขวามือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ตั้งอยู่ในท้องที่บางส่วนของ ตำบลซับตะเคียน ตำบลหนองยายโต๊ะ ตำบลบัวชุมและตำบลนาโสม มีเนื้อที่ประมาณ ๘,๔๔๐ ไร่ …

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง แหล่งท่องเที่ยวอำเภอชัยบาดาล ลพบุรี Read More »

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี

ทุ่งทานตะวัน จังหวัดลพบุรีมีการปลูกดอกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งจะบานสะพรั่งในช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ทานตะวันเป็นพืชทนแล้ง เกษตรกรนิยมปลูก แทนข้าวโพด เมล็ดทานตะวันมีคุณค่าทางโภชนาการ นำมาสกัดทำ น้ำมันปรุงอาหาร หรืออบแห้งรับประทาน ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง และในพื้นที่ปลูกยังสามารถเลี้ยงผึ้ง ทำให้ได้น้ำผึ้งจากดอกทานตะวัน อีกทางหนึ่งด้วย แหล่งปลูกทานตะวันเรียงรายอยู่ทั่วไปบริเวณเขาจีนแล ใกล้วัดเวฬุวัน ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอชัยบาดาล สอบถามบริเวณพื้นที่ปลูกทานตะวันก่อนการเดินทางได้ที่ บริเวณพื้นที่ปลูก ทานตะวันอำเภอพัฒนานิคม ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม โทร. ๐ ๓๖๔๙ ๑๔๓๓, องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย โทร. ๐ ๓๖๔๙ ๑๓๔๐, องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา โทร. ๐ ๓๖๗๐ ๕๐๖๑ บริเวณพื้นที่ปลูกทานตะวัน อำเภอเมืองลพบุรี ศูนย์สงครามพิเศษ โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๗๗๔, เทศบาลตำบลโคกตูม โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๐๘๔๒ วัดพรหมรังสี …

เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี Read More »

เขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เขาวงพระจันทร์  บริเวณเชิงเขาจะเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ มีทางบันไดขึ้นสู่ยอดเขา ๓,๗๙๐ ขั้น ยอดเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเล ๖๕๐ เมตร ถ้าวัดจากเชิงเขาถึงยอดเขาโดยแนวบันไดจะยาว ๑,๖๘๐ เมตร ใช้เวลา เดินทางจากเชิงเขาถึงยอดเขา ๒ ชั่วโมง สองข้างทางเป็นป่าไม้ที่ขึ้นสลับ ซับซ้อน บางแห่งเป็นที่ลาด บางแห่งมีความชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา วงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา เขาวงพระจันทร์ ได้ชื่อว่าเป็นเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรีและสร้างชื่อเสียงให้เมืองลพบุรี มาช้านาน นอกจากนั้นภูเขานี้ยังเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองเรื่องท้าว กกขนากและเรื่องพระเจ้ากงจีนอีกด้วย ในช่วงเทศกาลเดือน ๓ ประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนจะมา นมัสการรอยพระพุทธบาทและพระพุทธรูปบนยอดเขาแห่งนี้อย่าง เนืองแน่นเป็นประจำาทุกปี สิ่งก่อสร้างและรูปแบบของการแสดงความ เคารพที่วัดนี้จึงมีอิทธิพลจีนหรือฝ่ายมหายานอยู่มาก สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๓๖๖๕ ๐๑๘๘ หรือ สำานักงานพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๑๖๖ การเดินทาง ห่างจากตัวเมือง ๑๓ กิโลเมตร ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๑ (ลพบุรี-โคกสำโรง) กิโลเมตรที่ ๑๘๐ มีรถโดยสารประจำทางจากสถานี …

เขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี Read More »

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง

เทศกาลงานประเพณีประจำปีจังหวัดลพบุรี

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีต่อเมืองลพบุรีและประเทศชาติ เนื่องจากเมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่ง ที่สองในสมัยนั้นที่พระองค์ทรงโปรดปรานประทับอยู่ที่นี่นานเกือบตลอดปี เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้นจึงจะเสด็จไปประทับ ณ กรุงศรีอยุธยา ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงแสงและเสียง การสาธิต วิถีชีวิตไทย งานราตรีวังนารายณ์ การละเล่นของเด็กไทย (จุก แกละ โก๊ะ เปีย) การละเล่นพื้นเมือง มหรสพ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า พื้นเมือง ประเพณีกำฟ้า เป็นงานบุญพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวน ซึ่งมีอยู่หลายหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองลพบุรีและอำเภอบ้านหมี่ จัดขึ้นเพื่อขอพรจาก เทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า และบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มักจะถือ เอาวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันสุกดิบ และวันรุ่งขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันกำฟ้า โดยชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญใส่บาตรด้วยข้าวหลามและ ข้าวจี่ ช่วงบ่ายมีการละเล่นพื้นบ้าน เช่น มอญซ่อนผ้า ช่วงชัย หม่าเบี้ย และหมากันห่าน ประเพณีแห่พระศรีอาริย์ วัดไลย์ หรือ …

เทศกาลงานประเพณีประจำปีจังหวัดลพบุรี Read More »

วัดธรรมิการาม วัดค้างคาว

สถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงในการทอผ้ามัดหมี่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ของอำเภอ บ้านหมี่ เป็นไทยพวนที่อพยพมาจากประเทศลาว เมื่อกว่า ๑๐๐ ปี และได้นำชื่อบ้านเดิม คือ “บ้านหมี่” มาใช้เป็นชื่อหมู่บ้าน วัดธรรมิการาม หรือ วัดค้างคาว เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมน้ำบางขามฝั่งตะวันตก ตำบลบางขาม เดิมมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน วัดได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดธรรมิการาม” สิ่งที่น่าชมภายในวัด คือภาพเขียนที่ผนังโบสถ์ทั้ง ๔ ด้าน เล่าเรื่องพุทธประวัติ มีลักษณะแบบตะวันตก เข้ามาปนบ้างแล้ว เช่น การแรเงาต้นไม้และอื่นๆ เป็นภาพเขียนในสมัย รัชกาลที่ ๔ ฝีมือช่างพื้นบ้านงดงามมาก สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๓๖๔๘ ๙๕๙๓ หรือ สำนักพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๑๖๖ การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ (สายลพบุรี-สิงห์บุรี) แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๘ ตรง กม.ที่ ๑๘ (เส้นทาง …

สถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี Read More »

เขาสมอคอน

เที่ยวเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

  เขาสมอคอน อยู่ในเขตตำบลเขาสมอคอน ไปตามเส้นทางสายลพบุรี-สิงห์บุรี ถึงกิโลเมตรที่ ๑๘ เลี้ยวขวาเข้าไปอีก ๑๒ กิโลเมตร เป็นเทือกเขา ที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ มีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับเขาสมอคอน อยู่หลายเรื่องที่น่าสนใจจากหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวไว้ว่า “เขาสมอคอนนี้เป็นที่อยู่ของ สุกกทันตฤาษี อาจารย์ของพระเจ้ารามคำแหงมหาราช และพระยางำเมืองกษัตริย์ เมืองพะเยา ซึ่งน่าจะเป็นราชวงศ์หนองแสโยนก เชียงแสน ทั้งสองพระองค์ เพราะเมื่อทรงพระเยาว์ ได้เสด็จมาศึกษาศิลปวิทยาที่เขาสมอคอนนี้ ซึ่ง สมัยนั้นเป็นกษัตริย์เมืองลพบุรีก็เป็นราชวงศ์เดียวกัน” มีวัดที่สำคัญบนเทือกเขานี้ ๔ วัดด้วยกัน คือ วัดบันไดสามแสน มีโบราณสถานคือ วิหารอยู่หน้าถ้ำ และพระอุโบสถเก่า สถาปัตยกรรม สมัยอยุธยา วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา มีพระอุโบสถสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังศิลปะแบบพม่า และเจดีย์ทรงเรือสำเภา วัดถ้ำช้างเผือก บริเวณเชิงเขามีทำนบดินและอ่างเก็บน้ำโบราณ สร้างในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ร่วมสมัยกับอ่างเก็บน้ำและทำนบดินที่ตำบลทะเลชุบศร วัดเขาสมอคอน มีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ที่ทำบัวกลุ่มรองรับองค์ระฆังเป็นเจดีย์ มีถ้ำเล็กๆ เรียกว่า ถ้ำพระนอน …

เที่ยวเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี Read More »

วัดไลย์

เที่ยววัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

วัดไลย์   อยู่ริมน้ำบางขาม ตำบลเขาสมอคอน สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จไปที่วัดนี้ และทรงกล่าวไว้ในพระนิพนธ์เรื่องเที่ยว ตามทางรถไฟไว้ว่า “วัดไลย์อยู่ริมน้ำบางขาม พ้นเขาสมอคอนไปทางทิศตะวันตกไม่ห่างนัก เป็นวัดเก่าชั้นแรกตั้งอยู่กรุงศรีอยุธยา แล้วปฏิสังขรณ์ เมื่อรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ยังมีลายภาพของเก่าปั้นเรื่องทศชาติ และเรื่องปฐมสมโพธิงามน่าดูนัก ที่วัดไลย์นี้มีรูปพระศรีอาริย์เป็นของ สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้คนนับถือกันมาแต่โบราณ เมื่อรัชกาลที่ ๕ ไฟป่าไหม้วิหารรูปพระศรีอาริย์ชำรุดไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้อัญเชิญลงมาปฏิสังขรณ์ในกรุงเทพฯ แล้วคืนกลับไป ประดิษฐานอย่างเดิม ถึงช่วงเทศกาลราษฎรยังเชิญออกแห่เป็นประเพณี เมืองมาทุกปีมิได้ขาด” ปัจจุบันได้ก่อสร้างวิหารประดิษฐานพระศรีอาริย์ขึ้นใหม่ ด้านหน้าเป็นรูป มณฑปจัตุรมุขแลดูสง่างามมาก นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระวิหารเก้าห้อง สถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น คือ มีลักษณะ เจาะช่องผนังแทนหน้าต่าง ภายในมีพระประธานขนาดใหญ่ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง มีซุ้มเรือนแก้วแบบพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ด้านหน้า และด้านหลังของพระวิหารมีภาพปูนปั้นเรื่องทศชาติและเรื่องปฐมสมโพธิ ซึ่งนับว่าเป็นภาพประติมากรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญยิ่ง ชิ้นหนึ่งของชาติ นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถและวิหารรูปมณฑป ยอดปรางค์อยู่ใกล้ๆ กับพระวิหารและพิพิธภัณฑสถานวัดไลย์ซึ่งมีของ เก่าแก่มากมายให้ชม เช่น พระพุทธรูป เครื่องลายคราม เครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณและอื่นๆ สอบถามรายละเอียด โทร. …

เที่ยววัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี Read More »

Scroll to Top