Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยวยโสธร

  • Home
  • กิจกรรมงานประเพณี และเทศกาลท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

กิจกรรมงานประเพณี และเทศกาลท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร วันที่ 9-11 พฤษภาคม ณ สวนสาธารณะพญาแถน และเขตเทศบาลเมืองยโสธร ชมขบวนแห่บั้งไฟ การจุดบั้งไฟแสน บั้งไฟหมื่น ชมวิธีขีวิตของคนทำบั้งไฟ และบรรยากาศการทำบั้งไฟ โดยในปีนี้จะพัฒนารูปแบบให้ยิ่งใหญ่ขี้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี ประเพณีบวชนาคช้าง วันที่ 11-13 พฤษภาคม ณ วัดแจ้งสว่างและบริเวณวังทะลุ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ชมพิธีทำขวัญนาคหมู่ ขบวนแห่นาคด้วยช้างนับร้อยเชือกอันยิ่งใหญ่ตระการตาจากวัดแจ้งสว่างไปยังดอนบวช และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานสุรินทร์ งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหล…