Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยวพิจิตร

  • Home
  • เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิจิตร

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิจิตร

งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานกา…

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ขจรฟาร์ม ๑๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง…

เที่ยวสวนเกษตรวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

สวนเกษตรวังทับไทร ตำบลวังทับไท…

เที่ยววัดห้วยเขน วัดท่าช้าง อำเภอบางมูลนาก พิจิตร

วัดห้วยเขน ตำบลห้วยเขน อยู่ห่า…

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน …

เที่ยววัดทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ซ…

วัดเทวปราสาท วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน พิจิตร

พระพุทธเกตุมงคล หรือ หลวงพ่อโต…

เที่ยวเหมืองแร่ทองคำ วัดยางสามต้น อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

เหมืองแร่ทองคำ เขาพนมพา หมู่ที…

วัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นวัดเก่า…

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วัดท่าหลวง เป็นวัดสำคัญของจังห…