Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยวพิจิตร

  • Home
  • เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิจิตร

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิจิตร

งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานกาชาดพิจิตร จัดบริเวณวัดท่าหลวง กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพ่อเพชร การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงมหรสพ การออกร้านเหล่ากาชาด นิทรรศการส่วนราชการและเอกชน ขบวนรถบุปผาชาติจากทุกอำเภอ การแข่งกีฬาพื้นบ้าน การแสดงแสงเสียง “บารมีหลวงพ่อเพชร” ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๒๖๗๕-๖ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๑๖๑๑ งานประเพณีแข่งเรือยาวพิจิตร จังหวัดพิจิตรมีการแข่งเรือประเพณีมาเป็นเวลานานแล้วเพราะมีธรรมเนียมว่า วัดใดถ้าจัดงานปิดทองไหว้พระแล้วก็จะต้องจัดงานแข่งเรือควบคู่กันไปด้วย จัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี ในงานมีการแข่งเรือประเพณี การประกวดขบวนแห่เรือ การประดับประดาริ้วขบวนต่างๆ…

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ขจรฟาร์ม ๑๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังงิ้ว ภายในฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศไว้ประมาณ ๑,๐๐๐ ตัว นอกจากนี้บริเวณรอบ ฟาร์มมีบ่อเลี้ยงจระเข้ นกยูง กวาง และมีผลผลิตจากไร่องุ่นในช่วงเดือนมีนาคม เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร. ๐ ๕๖๖๐ ๑๐๐๔-๖, ๐๘ ๙๙๖๐ ๒๑๘๑ การเดินทาง ขจรฟาร์มอยู่ห่างจากตัวเมืองพิจิตร ๕๗ กิโลเมตร ไปทางอำเภอตะพานหินถึงบ้านเขาทราย แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข…

เที่ยวสวนเกษตรวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

สวนเกษตรวังทับไทร ตำบลวังทับไทร เป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพชรบ้านลาด ฟ้าลั่น โชคอนันต์ และมะปรางหวาน มะยงชิดพันธุ์พันธุ์ไข่ไก่ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมและเลือกซื้อได้ ฤดูกาลเที่ยวสวนมะม่วงอยู่ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ฤดูกาลเที่ยวสวนมะปรางอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

เที่ยววัดห้วยเขน วัดท่าช้าง อำเภอบางมูลนาก พิจิตร

วัดห้วยเขน ตำบลห้วยเขน อยู่ห่างจากอำเภอ ๘ กิโลเมตร ไปตามถนนสายบางมูลนาก-วังงิ้ว ในวัดมีโบสถ์เก่าซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้ ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติ ภาพเรื่องรามเกียรติ์ เป็นภาพของเก่าโบราณที่ยังไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมใดๆ วัดท่าช้าง ตำบลเนินมะกอก อยู่ห่างจากตัวอำาเภอ ๒ กิโลเมตร ภายในวัดมีมณฑปหลวงพ่อหินเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพระพุทธรูปสลักด้วยหินทราย การเดินทาง จากตัวอำเภอบางมูลนาก ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน เดิมมีชื่อว่า “วัดวังตะโก” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเก่า สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร เป็นมณฑป ๒ ชั้น ชั้นบน ประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ซึ่งประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ท่านเคยจำาพรรษาอยู่ที่วัดนี้ ชั้นล่าง จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ เครื่องปั้น ดินเผา ฯลฯ เปิดตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๕๖๖๖…

เที่ยววัดทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ซอยเทศบาลทับคล้อ ๕ ตำบลทับคล้อ ภายในมีสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีความสวยงาม เงียบสงบและเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และพระตำหนักรับรอง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖

วัดเทวปราสาท วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน พิจิตร

พระพุทธเกตุมงคล หรือ หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง ๒๐ เมตร สูง ๓๐ เมตร แท่นสูง ๔ เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘ สร้างเสร็จพ.ศ. ๒๕๑๓ นับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามได้สัดส่วนและใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิจิตร หากเดินทางโดยรถไฟจะมองเห็นองค์พระเหลืองอร่ามแต่ไกล ทางเข้าวัดอยู่บริเวณเชิงสะพานแม่น้ำน่าน วัดพระพุทธบาทเขารวก หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหลุม ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาท ซึ่งจำลองมาจากวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี และมีพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์โง่น โสรโย พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเคยจำพรรษาอยู่…

เที่ยวเหมืองแร่ทองคำ วัดยางสามต้น อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

เหมืองแร่ทองคำ เขาพนมพา หมู่ที่ ๗ บ้านเขาพนมพา ตำบลหนองพระ เป็นเนินเขาขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเขาลูกโดดครอบคลุมพื้นที่ ๒๐๐ ไร่ เป็นเหมืองทองคำเปิดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปซื้อดินที่ถลุงจากเขาพนมพา นำไปร่อนยังสถานที่ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจัดให้สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกรรมวิธีการร่อนหาทองคำแบบชาวบ้านได้ทุกวัน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๒๘๕๔ วัดยางสามต้น ตำบลหนองพระ ริมทางหลวงหมายเลข ๑๑ ภายในวัดมีวิหารหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่มาก และรูปเหมือนเกจิอาจารย์ดัง จำานวน ๒๕ รูป

วัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๒๔๒-๒๒๔๔ สมัยสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี หรือพระพุทธเจ้าเสือ พระนามเดิมคือขุนหลวงสรศักดิ์ แห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเนื่องจากเป็นสถานที่ประสูติของพระองค์ วัดนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำพิจิตรเก่า หน้าวัดมีต้นตะเคียนซึ่งมีอายุกว่า ๒๐๐ ปี วัดโดยรอบได้ ๗ เมตร ๖๐ เซนติเมตร หรือประมาณ ๗ คนโอบ ภายในวัดมีพระวิหารสูงใหญ่ มีกำาแพงล้อมรอบ ๒ ชั้น เป็นศิลปะแบบอยุธยา กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา…

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วัดท่าหลวง เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก วัดนี้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๘ สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๑.๔๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองพิจิตร ตามประวัติเล่าว่า พระพิจิตรซึ่งเป็นเจ้าเมืองอยากได้พระประธานมาประดิษฐานที่เมืองพิจิตรในโอกาสที่ทัพกรุงศรีอยุธยาได้เดินทางผ่านเมืองพิจิตรเพื่อไปปราบขบถจอมทองเมืองเชียงใหม่ พระพิจิตรจึงได้ขอร้องแม่ทัพว่า เมื่อปราบขบถเสร็จแล้วให้หาพระพุทธรูปมาฝาก ดังนั้น เมื่อเสร็จศึกแล้ว แม่ทัพนั้นจึงได้อาราธนาพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรลงแพลูกบวบล่องมาทางแม่น้ำาปิงโดยฝากเจ้าเมืองกำแพงเพชรไว้ ต่อมาจึงได้อาราธนาหลวงพ่อเพชรมาประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถวัดนครชุมก่อน แล้วจึงย้ายมาประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดท่าหลวง อำาเภอเมืองพิจิตร…