เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพิจิตร

งานนมัสการหลวงพ่อเพช

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ขจรฟาร์ม ๑๒๑ หมู่ที่

Read more

เที่ยวสวนเกษตรวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

สวนเกษตรวังทับไทร ตำ

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วัดหิรัญญาราม หรือ ว

Read more

เที่ยววัดทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

วัดทับคล้อ (สวนพระโพ

Read more

วัดเทวปราสาท วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน พิจิตร

พระพุทธเกตุมงคล หรือ

Read more

เที่ยวเหมืองแร่ทองคำ วัดยางสามต้น อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

เหมืองแร่ทองคำ เขาพน

Read more

วัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วัดโพธิ์ประทับช้าง เ

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วัดท่าหลวง เป็นวัดสำ

Read more