Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยวพะเยา

  • Home
  • น้ำตกภูซาง อุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา

น้ำตกภูซาง อุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา

น้ำตกภูซาง น้ำตกอุ่นแห่งเดียวในภาคเหนือ น้ำตกในประเทศไทยไม่ได้มีแต่เพียงน้ำตกที่มีสายน้ำเย็นชุ่มฉ่ำเท่านั้น แปลกแต่จริงในไทยเราก็ยังมีน้ำตกที่มีสายน้ำไหลลงมาเป็นน้ำอุ่นเสมือนมีเครื่องทำน้ำอุ่นตั้งอยู่ที่ต้นน้ำด้วย โดยในจังหวัดพะเยามีให้เที่ยวชมกันอยู่หนึ่งแห่งก็คือ น้ำตกภูซาง โดยน้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง การจะไปเที่ยวลมน้ำตกก็ไม่ยาก เพราะตั้งเด่นอยู่ริมทางหลวงจึงไม่ต้องเดินบุกป่าฝ่าดงก็สามารถจอดรพแวะชมได้อย่างสบายๆ น้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกหินปูนสูงประมาณ 25 เมตร เป็นน้ำตกที่มีน้ำอุ่นไหลลงมาตลอดทั้งปีมีอุณหภูมิราว 33-35 องศาเซลเซียส ถือเป็นน้ำตกอุ่นเพียงแห่งเดียวของภาคเหนือ ต้นกำเนิดของน้ำตกคือ บ่อซับน้ำอุ่น จากน้ำตกมีเส้นทางเดินกลางป่าพรุไปปดูต้นน้ำได้ โดยความร้อนจากใต้ดินได้นำน้ำร้อนขึ้นมาเหนือลำธาร จากนั้นได้ผสมผสานกับสายน้ำเย็นจนเกิดเป็นน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิกำลังดี และไม่มีกลิ่นของกำมะถัน บริเวณน้ำตกจึงมีชาวบ้านนิยมมาแช่น้ำคลายเมื่อยอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ฝั่งตรงข้ามน้ำตกยังมีร้านค้า ร้านอาหาร สุขาเปิดให้บริการทั้งวัน น้ำตกภูซางจึงเป็นจุดแวะพักรถพักคนของนักท่องเที่ยวด้วย เพราะน้ำตกภูซางแห่งนี้ตั้งอยู่ในเส้นทางไปยังภูชี้ฟ้านั่นเอง ช่วงปลายปีจึงมีนักท่องเที่ยวหลายคนหนีลมหนาวมาแช่น้ำอุ่นคลายหนาวกันที่น้ำตกภูซางเป็นจำนวนมาก…

น้ำตกธารสวรรค์ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา

น้ำตกธารสวรรค์ สวยงามดุจลงมาจากสรวงสวรรค์ อุทยานแห่งชาติดอยภูนางมีเนื้อนที่ประมาณ 512 ตารางกิโลเมตร หรือ 320,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยมีดอยภูนางเป็นดอยสูง 1,202 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นต้นน้ำสำคัญที่ไหลลงสู่แม่น้ำยม รวมถึงยังเป็นต้นน้ำของน้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกหินปูนสุดสวยของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวสายน้ำจะไหลผ่านหินผาอย่างสวยงามดุจลงมาจากสรวงสวรรค์เลยทีเดียว น้ำตกธารวรรค์ ตั้งอยู่ห่างกับที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง เพียง 300 เมตร จึงเป็นน้ำตกที่เที่ยวสะดวกสบายไม่ต้องเดินบุกป่าฝ่าดงให้เหนื่อย ลักษณะเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือเป็นน้ำตกหินปูนชั้นเดียวสูงเพียงไม่กี่เมตร แต่มีความกว้างถึง 15 เมตร โดยน้ำตกจะแบ่งเป็น…