เที่ยวนครสวรรค์

ท่องเที่ยวเมืองโบราณโคกไม้เดน และที่เที่ยวอำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์

ท่องเที่ยวเมืองโบราณโคกไม้เดน และที่เที่ยวอำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ เมืองโบราณโคกไม้เดน ตำบลท่าน้ำอ้อย พบซากกำแพงเนินดิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเมืองเก่าสมัยสุโขทัย เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ขุดพบรูปปั้น ช้างพญาฉัททันต์ อายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี คำว่า “โคกไม้เดน” เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง คนสมัยเก่าเรียกบ้านโคกไม้เดนว่า “เมืองบน” สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๖ (พ.ศ. ๑๐๐๐ – ๑๕๐๐) ตัวเมืองบนมีลักษณะเป็นรูปรีคล้ายหอยสังข์ ขนาดยาวประมาณ ๒๕๐ เมตร กว้าง ๖๐๐ เมตร คล้ายกำแพงเมืองนครปฐม เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา และเมืองพญาแร่ จังหวัดชลบุรี วัดพระปรางค์เหลือง ตำบลท่าน้ำอ้อย เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ได้คำนวณ อายุจากปูชนียสถานโบราณไว้ว่ามีอายุกว่า ๒๓๐ ปี ถูกสร้างขึ้นประมาณ พุทธศักราช ๒๓๐๕ สมัยอยุธยาตอนปลาย วัดแห่งนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถาน “เมืองบน” เป็นหัวเมืองโบราณสมัยทราวดี ซึ่งทราบได้จาก การขุดค้นพบโบราณวัตถุ และซากเมืองของกรมศิลปากร …

ท่องเที่ยวเมืองโบราณโคกไม้เดน และที่เที่ยวอำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ Read More »

ท่องเที่ยวเขาหน่อ-เขาแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์

ท่องเที่ยวเขาหน่อ-เขาแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์ เขาหน่อ – เขาแก้ว ตำบลบ้านแดน ริมทางหลวงหมายเลข ๑ สายพหลโยธินนครสวรรค์ – กำแพงเพชร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๔๕ กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัยประมาณ ๑๘ กิโลเมตร เขาหน่อเป็นเขาหินปูน มีวัดเขาหน่อตั้งอยู่เชิงเขา มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขา เพื่อชม ทิวทัศน์ บริเวณปากถ้ำทางขึ้นเขาประดิษฐานพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่ เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสทางชลมารคสายแม่น้ำปิง ได้ประทับแรมที่นี่ ได้พระราชทานสิ่งของเครื่องสังเค็ต เช่น ปิ่นโต ตะเยง ชุดกาต้ม น้ำร้อง และหีบไม้ ให้ “หลวงพ่อแหยม” นอกจากนี้ยังมี “ไม้รูปอาร์ม” จารึกข้อความ “ยุทธการ ๕” ตรงกลางมีรูปจักรทองเหลืองที่พระองค์ทรงพระราทานไว้ให้ และพระองค์ทรงเสร็จมาที่เขาหน่อและทรงสรงน้ำที่สระน้ำ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “สระเสด็จ” ต่อมาจังหวัดได้สร้างพระบรมรูปไว้เป็นอนุสรณ์ บริเวณเชิงเขามีฝูงลิงจำนวนมาก คอยรับอาหารจากนัก ท่องเที่ยวที่มาเยือน และเวลาเย็นฝูงค้างคาวที่อาศัยอยู่ตามถ้ำพากันบินออกหากิน ดูเป็นสายยาวสีดาอยู่บนท้องฟ้า ส่วนเขาแก้วอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ในเวลาเย็นเห็นฝูงค้างคาวบินออกหากินเช่นกัน  

ท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดบางประมุง และสถานที่เที่ยวอำเภอโกรกพระ นครสวรรค์

เขาถ้ำพระ หมู่ ๘ ตำบลเนินศาลา ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยและพระพุทธรูป ในเทศกาลสงกรานต์ประชาชนในท้องถิ่นจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปนมัสการเป็นจำนวนมาก จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตประมาณ ๑๐๐ ขั้น ขึ้นสู่ปากถ้ำ เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสามารถมองเห็นภูมิประเทศ ที่สวยงามของอำเภอโกรกพระ การเดินทาง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครสวรรค์ ๓๐ กิโลเมตร ใช้ทางหลวง หมายเลข ๓๐๐๕ สายนครสวรรค์ – อำเภอโกรกพระ ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตรเลี้ยวขวาไปตามทางสายโกรกพระ-ทัพทัน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถ้ำพระ ๔ กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง ตลาดน้ำวัดบางประมุง อยู่ริมฝั่งคลองบางประมุง บริเวณด้านหลังวัด บางประมุง ชาวบ้านจะพายเรือนำสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่มาจำหน่ายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ อีก อาทิ นวดแผนโบราณ การล่องเรือชมคลองบางประมุง ชมสวนกล้วย บริการเรือพาย จักรยานน้ำ สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายปกครอง ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ โทร. ๐ ๕๖๒๙ ๑๐๐๖ การเดินทาง …

ท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดบางประมุง และสถานที่เที่ยวอำเภอโกรกพระ นครสวรรค์ Read More »

เที่ยววัดถ้ำพรสวรรค์ น้ำตกวังน้ำวิ่ง อำเภอตากฟ้า นครสวรรค์

วัดถ้ำพรสวรรค์ ตำบลลำพยนต์ ถนนลาดยางห่างจากตัวจังหวัด ๑๐๕ กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๑ สายตากฟ้า-โคกสำโรง กิโลเมตรที่ ๒๒๔ วัดอยู่ทางซ้ายมือ เดิมมีสภาพรกร้างเต็มไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่า ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ พระครูนิมิตสิทธิการ (หลวงพ่อเป้า เขมกาโม) มาจำพรรษาที่บริเวณถ้ำเขาตะบอง นาค มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาช่วยกันปรับปรุงภายในถ้ำและนอก ถ้ำและบริจาคจตุปัจจัย หลวงพ่อได้นำมาใช้ในการพัฒนาถ้ำและสร้างถาวรวัตถุ เริ่มต้นด้วยการสร้างบ่อน้ำ สร้างบันไดทางเข้าถ้ำ สร้างกุฏิ โบสถ์ ศาลา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ พระสมพงษ์ ทองแฉล้ม (พระครูใบฎีกา สมพงษ์ กิตติสจโจ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรสวรรค์ปัจจุบัน) ได้ปรับปรุงสภาพวัดโดยเทพื้นปูหินอ่อนเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด น้ำทะเล และจัดประเพณีลอยกระทงในถ้ำ โดยใช้วัสดุธรรมชาติ ใช้ดอกไม้สด ในวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประจำทุกปี น้ำตกวังน้ำวิ่ง ตำบลลำพยนต์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรตามเส้นทางสายตากฟ้า-โคกสำโรง …

เที่ยววัดถ้ำพรสวรรค์ น้ำตกวังน้ำวิ่ง อำเภอตากฟ้า นครสวรรค์ Read More »

เมืองโบราณจันเสน และสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอตาคลี นครสวรรค์

เมืองโบราณจันเสน และ พิพิธภัณฑ์จันเสน หมู่ ๒ ตำบลจันเสน สันนิษฐาน ว่าอยู่ในสมัยทวารวดี บริเวณเมืองโบราณมีคูเมืองเป็นเนินดินโดยรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่มุมทั้งสี่เป็นรูปมนจนเกือบเป็นวงกลม ล้อมรอบด้วยคูเมือง ซึ่งกว้างประมาณ ๒๐ เมตร ปัจจุบันมีสภาพเป็นที่ลุ่มน้ำขัง แต่ยังเป็น ร่องรอยพอมองเห็นเค้าคูเมืองได้อย่างชัดเจน มีความยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร กว้าง ๗๐๐ เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่เศษ เนื่องจาก บริเวณภายในคูเมืองดังกล่าวมีลักษณะเป็นเนินสูงกว่าพื้นที่รอบนอก คูเมือง ชาวบ้านเรียกว่า “โคกจันเสน” ในบริเวณเมืองโบราณได้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง ประเภทที่ทำด้วย เศษดินเผา อาทิ พระพิมพ์ต่างๆ ตุ๊กตา ตะเกียง ประเภทที่ทำด้วยหิน ได้แก่ ฐานบัว ธรรมจักร ขวานหินขัดที่ทำด้วยโลหะ มีตุ้มหูทำด้วยตะกั่ว หรือดีบุก ใบหอกที่ทำด้วยสำริด ปัจจุบันโบราณวัตถุดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์จันเสน ซึ่งตั้งอยู่ในวัดจันเสน เปิดให้เข้าชมในวันเสาร์ – อาทิตย์ ผู้ที่ต้องการเข้าชมในวันธรรมดา สามารถติดต่อทางวัดให้เปิดเข้าชมได้ มีเยาวชนอาสาสมัครจากโรงเรียนวัดจันเสน …

เมืองโบราณจันเสน และสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอตาคลี นครสวรรค์ Read More »

เที่ยวบึงบอระเพ็ด และสถานที่ท่องเที่ยวใน อำเภอเมือง นครสวรรค์

หอชมเมืองนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขาคีรีวงศ์ วัดคีรีวงศ์ เป็นอาคารลักษณะหอสูง ที่มีความสูงประมาณ ๓ เมตร ภายในตัวอาคารประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ ชั้นที่ ๑ เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเที่ยว ของนครสวรรค์ ชั้น ๒ และ ๓ แบ่งเป็นสองส่วน คือ Indoor มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม และดาดฟ้า Outdoor มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลางคืน มีกล้องดูดาวสำหรับท่านที่สนใจเรื่องดาราศาสตร์ ส่วนชั้นที่ ๑๐ เป็นพื้นที่สำหรับชมตัวเมืองนครสวรรค์ซึ่งมีการติดตั้งกล้องส่องทางไกลเพื่อ ความชัดเจนในการชมเมืองมากขึ้น เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวัน วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. ค่าบัตรเข้าชม เด็ก ๑๐ บาท ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท บึงบอระเพ็ด เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓๒,๗๓๗ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ อำเภอ …

เที่ยวบึงบอระเพ็ด และสถานที่ท่องเที่ยวใน อำเภอเมือง นครสวรรค์ Read More »

Scroll to Top