Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยวนครสวรรค์

  • Home
  • ท่องเที่ยวเมืองโบราณโคกไม้เดน และที่เที่ยวอำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์

ท่องเที่ยวเมืองโบราณโคกไม้เดน และที่เที่ยวอำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์

ท่องเที่ยวเมืองโบราณโคกไม้เดน และที่เที่ยวอำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ เมืองโบราณโคกไม้เดน ตำบลท่าน้ำอ้อย พบซากกำแพงเนินดิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเมืองเก่าสมัยสุโขทัย เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ขุดพบรูปปั้น ช้างพญาฉัททันต์ อายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี คำว่า “โคกไม้เดน” เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง คนสมัยเก่าเรียกบ้านโคกไม้เดนว่า “เมืองบน” สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๖ (พ.ศ. ๑๐๐๐ – ๑๕๐๐) ตัวเมืองบนมีลักษณะเป็นรูปรีคล้ายหอยสังข์ ขนาดยาวประมาณ ๒๕๐ เมตร…

ท่องเที่ยวเขาหน่อ-เขาแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์

ท่องเที่ยวเขาหน่อ-เขาแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์ เขาหน่อ – เขาแก้ว ตำบลบ้านแดน ริมทางหลวงหมายเลข ๑ สายพหลโยธินนครสวรรค์ – กำแพงเพชร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๔๕ กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัยประมาณ ๑๘ กิโลเมตร เขาหน่อเป็นเขาหินปูน มีวัดเขาหน่อตั้งอยู่เชิงเขา มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขา เพื่อชม ทิวทัศน์ บริเวณปากถ้ำทางขึ้นเขาประดิษฐานพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่ เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสทางชลมารคสายแม่น้ำปิง ได้ประทับแรมที่นี่ ได้พระราชทานสิ่งของเครื่องสังเค็ต เช่น…

ท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดบางประมุง และสถานที่เที่ยวอำเภอโกรกพระ นครสวรรค์

เขาถ้ำพระ หมู่ ๘ ตำบลเนินศาลา ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยและพระพุทธรูป ในเทศกาลสงกรานต์ประชาชนในท้องถิ่นจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปนมัสการเป็นจำนวนมาก จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตประมาณ ๑๐๐ ขั้น ขึ้นสู่ปากถ้ำ เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสามารถมองเห็นภูมิประเทศ ที่สวยงามของอำเภอโกรกพระ การเดินทาง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครสวรรค์ ๓๐ กิโลเมตร ใช้ทางหลวง หมายเลข ๓๐๐๕ สายนครสวรรค์ – อำเภอโกรกพระ ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตรเลี้ยวขวาไปตามทางสายโกรกพระ-ทัพทัน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถ้ำพระ ๔…

เที่ยววัดถ้ำพรสวรรค์ น้ำตกวังน้ำวิ่ง อำเภอตากฟ้า นครสวรรค์

วัดถ้ำพรสวรรค์ ตำบลลำพยนต์ ถนนลาดยางห่างจากตัวจังหวัด ๑๐๕ กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๑ สายตากฟ้า-โคกสำโรง กิโลเมตรที่ ๒๒๔ วัดอยู่ทางซ้ายมือ เดิมมีสภาพรกร้างเต็มไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่า ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ พระครูนิมิตสิทธิการ (หลวงพ่อเป้า เขมกาโม) มาจำพรรษาที่บริเวณถ้ำเขาตะบอง นาค มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาช่วยกันปรับปรุงภายในถ้ำและนอก ถ้ำและบริจาคจตุปัจจัย หลวงพ่อได้นำมาใช้ในการพัฒนาถ้ำและสร้างถาวรวัตถุ เริ่มต้นด้วยการสร้างบ่อน้ำ สร้างบันไดทางเข้าถ้ำ สร้างกุฏิ โบสถ์…

เมืองโบราณจันเสน และสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอตาคลี นครสวรรค์

เมืองโบราณจันเสน และ พิพิธภัณฑ์จันเสน หมู่ ๒ ตำบลจันเสน สันนิษฐาน ว่าอยู่ในสมัยทวารวดี บริเวณเมืองโบราณมีคูเมืองเป็นเนินดินโดยรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่มุมทั้งสี่เป็นรูปมนจนเกือบเป็นวงกลม ล้อมรอบด้วยคูเมือง ซึ่งกว้างประมาณ ๒๐ เมตร ปัจจุบันมีสภาพเป็นที่ลุ่มน้ำขัง แต่ยังเป็น ร่องรอยพอมองเห็นเค้าคูเมืองได้อย่างชัดเจน มีความยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร กว้าง ๗๐๐ เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่เศษ เนื่องจาก บริเวณภายในคูเมืองดังกล่าวมีลักษณะเป็นเนินสูงกว่าพื้นที่รอบนอก คูเมือง ชาวบ้านเรียกว่า…

เที่ยวบึงบอระเพ็ด และสถานที่ท่องเที่ยวใน อำเภอเมือง นครสวรรค์

หอชมเมืองนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขาคีรีวงศ์ วัดคีรีวงศ์ เป็นอาคารลักษณะหอสูง ที่มีความสูงประมาณ ๓ เมตร ภายในตัวอาคารประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ ชั้นที่ ๑ เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเที่ยว ของนครสวรรค์ ชั้น ๒ และ ๓ แบ่งเป็นสองส่วน คือ Indoor มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม และดาดฟ้า Outdoor มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลางคืน มีกล้องดูดาวสำหรับท่านที่สนใจเรื่องดาราศาสตร์ ส่วนชั้นที่ ๑๐ เป็นพื้นที่สำหรับชมตัวเมืองนครสวรรค์ซึ่งมีการติดตั้งกล้องส่องทางไกลเพื่อ ความชัดเจนในการชมเมืองมากขึ้น เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวัน…