Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

บ่อหินฟาร์มสเตย์ จังหวัดตรัง

เที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องเรือชม 100 กระชัง พายเรือคายักชม […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เกาะไหง ไฉนพายเรือสนุก จังหวัดตรัง

ในบริเวณเกาะใกล้หาดปากเมงของตรัง เกาะไหงถือเป็นเกาะที่ต […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เกาะมุก พายคายัคท่องถ้ำมรกตหนึ่งเดียวในไทย จังหวัดตรัง

แม้เกาะมุกจะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของทะเลตร […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

น้ำตกคลองตง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดตรัง

น้ำตกคลองตง น้องของราชา และราชินีแห่งน้ำตกแดนใต้ ตรัง น […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

ถ้ำเขาช้างหาย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ถ้ำเขาช้างหาย ตามรอยช้างหายภายในถ้ำอันลี้ลับ อำเภอนาโยง […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

ถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ถ้ำเลเขากอบ ล่องเรือแสนสนุก พร้อมชมหินย้อยจากเพดานในหมู […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

ถ้ำมรกต เกาะมุก จังหวัดตรัง

ถ้ำมรกตอัญมณีแห่งทะเลอันดามัน หลายคนชอบเที่ยวเกาะในทะเล […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เป็นอุทยานฯ ลำดับที่ ๔๒ ของ […]