ฤดูกาลและการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะพะงัน

เกาะพะงันมีฤดูกาลต่างๆ เป็นไปตามอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสำคัญฤดูร้อนอากาศสดใสเหมาะกับการท่องเที่ยวที่สุดอยู่ระหว่างเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม จากนั้นจะเข้าสู่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ซึ่งฤดูนี้จะมีลมพัดยาหรือลมพัทธยาพัดสู่เกาะพะงันอาจมีฝนบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังสามารถท่องเที่ยวได้เพียงแต่ช่วงกลางวันนำ้าทะเลมักจะลงจนเห็นหลังงันหรือหลังนาที่เป็นแนวสันดอนปะการังอยู่นอกฝั่งอยู่ทั่วไปและนำ้าจะขึ้นเต็มฝั่งในช่วงเย็นและกลางคืน หาดที่มีผลกระทบในช่วงนี้ได้แก่ หาดริ้นใน หาดบ้านใต้ บ้านค่าย หาดท้องศาลาและหาดหินกอง อย่างไรก็ดีสำาหรับชาวประมงแล้วในช่วงที่มีลมพัดยาหรือลมพัทธยากลับเป็นฤดูที่ดีในการออกหาปูหาปลาที่มักจะชุกชุมกว่าในฤดูอื่น ส่วนในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงฤดูมรสุมที่มีลมว่าวพัดเข้าสู่เกาะพะงันทำาให้มีฝนตกชุกกว่าช่วงอื่นเดือนที่มีฝนตกหนักที่สุดจะเป็นเดือนพฤศจิกายนและหาดที่หันหน้ารับคลื่นลมจากลมว่าวเต็มที่ก็คือ หาดริ้นนอกหาดธารเสด็จ หาดท้องนายปานใหญ่ หาดท้องนายปานน้อยและหาดขวดฤดูกาลต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นตัวกำาหนดเขตพื้นที่การ ท่องเที่ยวบนเกาะพะงันไปโดยปริยาย อย่างไรก็ดีถือว่าเกาะพะงัน ยังมีฤดูท่องเที่ยวได้เกือบตลอดทั้งปี ผิดกับทางฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อถึงฤดูมรสุมจะมีฝนตกยาวนานกว่าคือเกือบ  6 เดือนต่อปี การเดินทางสู่เกาะพะงันนั้นสามารถทำาได้ไม่ยาก โดยเฉพาะ จากท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสักซึ่งมีเรือเฟอร์รี่ของบริษัทราชาเฟอร์รี่ข้ามสู่เกาะพะงันวันละ 5 เที่ยวและออกจากเกาะอีกวันละ 5 เที่ยวเช่นกันเริ่มตั้งแต่เวลา 8.00   น ถึง 18.00 น. ขาไปและ 05.00 น. ถึง 17.00 น. สำาหรับขากลับใช้เวลาเดินทางราว 2 ชั่วโมง 30 นาที นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถทัวร์จากกรุงเทพฯ สามารถมากับรถทัวร์แล้วลงเรือเฟอร์รี่เที่ยวเช้าข้ามไปยังเกาะพะงันได้จากที่นี่ส่วนท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถนำารถลงเรือได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้หากใครเดินทางด้วยเครื่องบินมาลงที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ก็จะมีรถบัสปรับอากาศให้บริการรับ-ส่งตามเที่ยวบินของเครื่องบินสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสักสำหรับใครที่ไปท่องเที่ยว เกาะสมุย เกาะเต่าแล้วจะมาแวะเที่ยวชมเกาะพะงันก็สามารถเดินทางต่อไประหว่างเกาะเหล่านี้ได้ด้วยบริการเรือเร็วลมพระยาและเรือเร็วซีทรานดิสคัฟเวอรี่ที่วิ่งเชื่อมต่อระหว่างเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าอยู่ทุกวันทั้งไปและกลับติดต่อหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารและแผนที่ๆ …

ฤดูกาลและการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะพะงัน Read More »