Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน สวนมะนาวด่านเกวียน อำเภอโชคชัย

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ไปประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ นครราชสีมา-โชคชัย ด่านเกวียนเป็นหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำมูล ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเส้นทางการค้าระหว่างโคราชกับเขมร ชาวด่านเกวียนมีอาชีพทำนา ทำ ไร่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล และเริ่มเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาจากชาวข่า (ชาวเขาเผ่าหนึ่งตระกูลมอญ-เขมร เป็นชนพื้นเมืองเดิมที่มีถิ่นฐานอาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขง) ในยุคแรกของการทำเครื่องปั้น จะทำไว้ใช้ในครัวเรือน เช่น โอ่ง ไห ครก ฯลฯ ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์มาเป็นเครื่องประดับ ของตกแต่งบ้านและจัดสวน ตลอดจนเป็นสินค้าส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ด้วยคุณสมบัติของดินด่านเกวียนเมื่อเผาออกมาแล้วมีลักษณะเป็นสีสัมฤทธิ์ ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน นอกจากนั้นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ได้รับเลือกจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เมื่อต้นปี ๒๕๔๘ หนึ่งใน ๔ แห่งของประเทศ เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งแรกในภาคอีสาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มด่านเกวียนโฮมสเตย์ โทร. ๐๘ ๗๘๗๗ ๗๕๔๔, ๐๘ ๑๒๖๕ ๔๐๗๘ สวนมะนาวด่านเกวียน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๓ ตำบลด่านเกวียน การเดินทาง […]