Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยววัดกรุณา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วัดกรุณา อยู่ตรงข้ามบ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา ประดิษฐาน […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยวเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแ […]