เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

น้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี

น้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี

น้ำตกวังก้านเหลือง เที่ยวสะดวกสุดในชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาลแห่งนี้เป็นเส้นทางไปสู่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดสระบุรี อำเภออันเป็นที่ตั้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และทุ่งดอกทานตะวัน เส้นทางนี้จึงเป็นที่นิยมมาก แต่ระหว่างทางในเส้นทางนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้แวะเที่ยวชมหลายแห่งเช่นกัน ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา การเที่ยวชมทั้งสองเขตนี้ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติที่ต้องการเดินป่าเที่ยวชมนกหายาก และพรรณไม้ต่างๆ คนทั่วไปจึงไม่นิยมนัก แต่หากต้องการชมน้ำตกสวยๆ เดินเที่ยวชมสะดวก ในเส้นทางนี้ก็ยังมีน้ำตกวังก้านเหลืองให้ไปเที่ยวชมกันอีกแห่ง ด้วยความเป็นน้ำตกมีน้ำตลอดปี ร่มรื่น และเที่ยวสะดวก คนในท้องถิ่นเองก็ยังนิยมมาพักผ่อนกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ ชื่อน้ำตกวังก้านเหลืองมาจากชื่อต้นก้านเหลืองที่มีอยู่มากในบริเวณน้ำตกวังก้านเหลืองและยังตรงกับชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ด้วย น้ำตกวังก้านเหลืองเป็นน้ำตกหินปูน ขนาดใหญ่ มีต้นน้ำมาจากตาน้ำผุดจากใต้ดินบนยอดเขา จากนั้นสายน้ำไหลลัดเลาะมาตามหินผาลดหลั่นเป็นชั้นๆ ในช่วงฤดูฝนจะมีสายน้ำจากอำเภอมวกเหล็กมาสมทบอีกทางทำให้น้ำตกวังก้านเหลืองมีน้ำไหลตลอดปีแถมบรรยากาศรอบด้านยังปกคลุมไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่น้ำตกแห่งนี้จึงเหมาะแก่การมาพักผ่อนเล่นน้ำ และนั่งปิกนิกริมสายน้ำ โดยบริเวณน้ำตกยังมีม้านั่ง และร้านอาหารของชาวบ้านให้บริการด้วย หากขอบดูนกหายากต้องแวะเข้าไปเที่ยวชมที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ภายในมีสะพานทางเดินริมอ่างเก็บน้ำระยะทาง 500 เมตร ให้มาคอยส่องนกเฉพาะถิ่นหลายชนิด เช่น นกอ้าวงั่ว นกกระแตแต้แว้ด นกเป็ดแดง นกอีล้ำ นกอีโก้ง ส่วนใครอยากเที่ยวชมน้ำตกกันต่อก็ต้องเข้าไปเที่ยวชมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งอยู่ในอำเภอลำสนธิมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 3 กิโลเมตร ให้ไปชมน้ำตกผาผื้ง และถ้ำผาผึ้ง เส้นทางนี้ในเวลาเที่ยวชมเกือบครึ่งวันจึงควรมีเจ้าหน้าที่นำทางไปด้วย   ที่ตั้ง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี การเดินทาง จากอำเภอชัยบาดาล ใช้ทางหลวงหมายเลข …

น้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี Read More »

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี

ทุ่งทานตะวัน จังหวัดลพบุรีมีการปลูกดอกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งจะบานสะพรั่งในช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ทานตะวันเป็นพืชทนแล้ง เกษตรกรนิยมปลูก แทนข้าวโพด เมล็ดทานตะวันมีคุณค่าทางโภชนาการ นำมาสกัดทำ น้ำมันปรุงอาหาร หรืออบแห้งรับประทาน ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง และในพื้นที่ปลูกยังสามารถเลี้ยงผึ้ง ทำให้ได้น้ำผึ้งจากดอกทานตะวัน อีกทางหนึ่งด้วย แหล่งปลูกทานตะวันเรียงรายอยู่ทั่วไปบริเวณเขาจีนแล ใกล้วัดเวฬุวัน ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอชัยบาดาล สอบถามบริเวณพื้นที่ปลูกทานตะวันก่อนการเดินทางได้ที่ บริเวณพื้นที่ปลูก ทานตะวันอำเภอพัฒนานิคม ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม โทร. ๐ ๓๖๔๙ ๑๔๓๓, องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย โทร. ๐ ๓๖๔๙ ๑๓๔๐, องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา โทร. ๐ ๓๖๗๐ ๕๐๖๑ บริเวณพื้นที่ปลูกทานตะวัน อำเภอเมืองลพบุรี ศูนย์สงครามพิเศษ โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๗๗๔, เทศบาลตำบลโคกตูม โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๐๘๔๒ วัดพรหมรังสี …

เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี Read More »

Scroll to Top