Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

  • Home
  • น้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี

น้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี

น้ำตกวังก้านเหลือง เที่ยวสะดวกสุดในชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาลแห่งนี้เป็นเส้นทางไปสู่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดสระบุรี อำเภออันเป็นที่ตั้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และทุ่งดอกทานตะวัน เส้นทางนี้จึงเป็นที่นิยมมาก แต่ระหว่างทางในเส้นทางนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้แวะเที่ยวชมหลายแห่งเช่นกัน ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา การเที่ยวชมทั้งสองเขตนี้ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติที่ต้องการเดินป่าเที่ยวชมนกหายาก และพรรณไม้ต่างๆ คนทั่วไปจึงไม่นิยมนัก แต่หากต้องการชมน้ำตกสวยๆ เดินเที่ยวชมสะดวก ในเส้นทางนี้ก็ยังมีน้ำตกวังก้านเหลืองให้ไปเที่ยวชมกันอีกแห่ง ด้วยความเป็นน้ำตกมีน้ำตลอดปี ร่มรื่น และเที่ยวสะดวก คนในท้องถิ่นเองก็ยังนิยมมาพักผ่อนกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ ชื่อน้ำตกวังก้านเหลืองมาจากชื่อต้นก้านเหลืองที่มีอยู่มากในบริเวณน้ำตกวังก้านเหลืองและยังตรงกับชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ด้วย น้ำตกวังก้านเหลืองเป็นน้ำตกหินปูน ขนาดใหญ่ มีต้นน้ำมาจากตาน้ำผุดจากใต้ดินบนยอดเขา จากนั้นสายน้ำไหลลัดเลาะมาตามหินผาลดหลั่นเป็นชั้นๆ ในช่วงฤดูฝนจะมีสายน้ำจากอำเภอมวกเหล็กมาสมทบอีกทางทำให้น้ำตกวังก้านเหลืองมีน้ำไหลตลอดปีแถมบรรยากาศรอบด้านยังปกคลุมไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่น้ำตกแห่งนี้จึงเหมาะแก่การมาพักผ่อนเล่นน้ำ และนั่งปิกนิกริมสายน้ำ โดยบริเวณน้ำตกยังมีม้านั่ง และร้านอาหารของชาวบ้านให้บริการด้วย…

เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี

ทุ่งทานตะวัน จังหวัดลพบุรีมีการปลูกดอกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งจะบานสะพรั่งในช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ทานตะวันเป็นพืชทนแล้ง เกษตรกรนิยมปลูก แทนข้าวโพด เมล็ดทานตะวันมีคุณค่าทางโภชนาการ นำมาสกัดทำ น้ำมันปรุงอาหาร หรืออบแห้งรับประทาน ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง และในพื้นที่ปลูกยังสามารถเลี้ยงผึ้ง ทำให้ได้น้ำผึ้งจากดอกทานตะวัน อีกทางหนึ่งด้วย แหล่งปลูกทานตะวันเรียงรายอยู่ทั่วไปบริเวณเขาจีนแล ใกล้วัดเวฬุวัน ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอชัยบาดาล สอบถามบริเวณพื้นที่ปลูกทานตะวันก่อนการเดินทางได้ที่ บริเวณพื้นที่ปลูก ทานตะวันอำเภอพัฒนานิคม ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม โทร. ๐…