Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เขื่อนขุนด่านปราการชล

  • Home
  • ล่องแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก

ล่องแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก

สนุกกับแก่งสามชั้นใกล้กรุง นครนายกเป็นเมืองแห่งสายน้ำเพราะสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสายน้ำทั้งนั้น เช่น น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง เขื่อนท่าด่าน วังตะไคร้ ช่วงฤดูฝนนครนายกจึงไม่เงียบเหงา โดยเฉพาะคนชอบล่องแก่ง นครนายกมีกิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำนครนายกให้ลุยฝ่าแก่งสามชั้นอันลือชื่อ แก่งนี้ล่องสนุกสายน้ำไม่แรงมาก จึงเหมาะสำหรับทุกครอบครัว แถมยังใกล้กับกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงเศษก็ได้ล่องแก่งกันแล้ว กิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำนครนายกจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงบนและช่วงล่าง สำหรับกิจกรรมล่องแก่งช่วงบนของแม่น้ำนครนายก จะเริ่มต้นนกันบริเวณสะพานท่าด่าน ช่วงแรกลำน้ำคดเคี้ยวไร้แก่งจึงเหมาะสำหรับพายชมทิวทัศน์ป่า และสวนผลไม้ จากนั้นไม่กี่อึดใจจะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มีสายน้ำไหลแรงเร้าใจ จนมาถึงบริเวณที่เรียกกันว่า แก่งสามชั้น นับเป็นไฮไลท์ของเส้นทางนี้เพราะเป็นแก่งหินสามชั้นสาดเทเอียงลงคล้ายขั้นลันไดทอดยาวบนสายน้ำกว่า 50 เมตร ช่วงนี้จะต้องพายเรือผ่านเกลียวคลื่อนม้วนตัวหลายช่วง…

น้ำตกสาริกา และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมือง นครนายก

ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครนายก เสาหลักเมืองเดิมเป็นเสาไม้ยาว ๑ เมตรเศษ ปลายเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัว ตั้งอยู่บริเวณกำแพงเมืองเก่า ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้ย้ายหลักเมืองไปประดิษฐานที่ตึกแดงในโรงเรียนศรีนครนายก เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด และได้ย้ายมาสร้างใหม่ริมแม่น้ำนครนายกภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ โดยสร้างเป็นศาลาจัตุรมุข เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจนถึงทุกวันนี้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมณี ห่างจากตัวจังหวัด ๑๔ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางองครักษ์ ๗๕ กิโลเมตร บริเวณโรงเรียนติดกับเขาชะโงก มีพื้นที่ ประมาณ ๑๙,๒๙๐ ไร่…