Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เขาสุกิม

  • Home
  • เที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ยอดพระบาท น้ำตกกระทิง จังหวัดจันทบุรี

เที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ยอดพระบาท น้ำตกกระทิง จังหวัดจันทบุรี

วัดเขาสุกิม ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชน ทั่วไปมีพื้นที่ประมาณ ๓,๒๘๐ ไร่ ภายในวัดมีองค์พระประธานประดิษฐาน เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ติดผนัง สูง ๑๑๐ นิ้ว หน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้ว มีซุ้มรอบองค์พระเป็นลวดลายพญานาค ๙ เศียร และที่ฐานชุกชีมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. โดยมีคริสตัลของสวารอฟสกี้ประดับอยู่ที่ฐานชุกชี และ ซุ้มรอบองค์พระ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน โรงพยาบาลที่พระอาจารย์…