พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ สวนนงนุช ที่เที่ยวอำเภอสัตหีบ ชลบุรี

โรงละครไทย “อลังการ” ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๑๕๕ เป็นสถานที่ที่รวบรวมศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ โรงละคร ประกอบด้วย กำแพงแก้ว หอระฆังมงคล ภัตตาคาร “อลังการ” ภายในตกแต่งด้วยศิลปะสมัยใหม่บริการอาหารไทยและนานาชาติ และลำนวัฒนธรรมและร้ำนขำยของที่ระลึก เป็นพื้นที่แสดงการละเล่นแบบไทย ๆ รวมถึงการสาธิตผลิตภัณฑ์ฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้าน นอกจากนั้นยังมี ทะเลสาบ “อลังการ” ที่ประกอบด้วยวิถีชีวิตแบบไทย ๆ มีตลาดน้ำให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายซื้อหาผลไม้และขนมไทย โรงละคร “อลังการ” เปิดทุกวัน ยกเว้นวันพุธ เวลา ๑๖.๔๕-๒๐.๐๐ น. การแสดงมีวันละ ๑ รอบ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมโชว์ประมาณ ๑ ชั่วโมง ค่าเข้าชม ชาวไทย ๖๐๐ และ๘๐๐ บาท ชาวต่างชาติ ราคา ๑,๐๐๐ และ ๑,๒๐๐ บาท ค่าเข้าชม …

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ สวนนงนุช ที่เที่ยวอำเภอสัตหีบ ชลบุรี Read More »