Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

การเดินทางท่องเที่ยวเกาะต่างๆ รอบภูเก็ตและในทะเลอันดามัน

ภูเก็ตมีเกาะบริวารทั้งหมด ๓๒ เกาะ ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต เกาะที่น่าสนใจ ได้แก่ หมู่เกาะราชา หรือ หมู่เกาะรายา ประกอบด้วย ๒ เกาะ เรียงกันในแนวตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต คือ เกาะราชาใหญ่ มีหาดทางด้านตะวันตก อยู่ระหว่างหุบเขาเป็นรูปคล้ายเกือกม้า เรียกบริเวณนั้นว่า “อ่าวน้ำตาตก” หรือ “อ่าวบังกาโล” มีหาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลที่ใสสะอาด มีลักษณะคล้ายทะเลหมู่เกาะสิมิลัน บนยอดเขาทางตอนใต้ของอ่าวมีจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะได้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี “อ่าวสยาม”  “อ่าวทือ” และทางตะวันออกของเกาะคือ “อ่าวขอนแค” เหมาะสำหรับการดำน้ำ ดูปะการังที่สมบูรณ์จุดหนึ่ง เกาะราชาน้อย อยู่ห่างจากเกาะราชาใหญ่ ๑๐ กิโลเมตร เป็นเกาะที่เกิดจากการทับถมของหินปะการังจึงมีโขดหินมากกว่าหาดทราย ทางด้านตะวันตก เป็นอ่าวเล็กๆ สำหรับจอดเรือ น้ำทะเลใสเป็นสีเขียวมรกตไม่เหมาะกับการเล่นน้ำ แต่นับเป็นแหล่งตกปลาที่น่าสนใจจุดหนึ่งการเที่ยวชม สามารถเดินทางได้โดยติดต่อเช่าเรือหางยาว ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง หรือเรือเร็วใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง จากอ่าวฉลองหรือหาดราไวย์ หรือติดต่อซื้อทัวร์จากบริษัทนำเที่ยวหรือบริษัทดำน้ำ สำหรับผู้ที่ต้องการค้างคืน มีสถานที่พักบริการบนเกาะราชาใหญ่ เกาะเฮ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแหลมพันวา […]