Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

พายเรือคายัคชมหินภูเขาไฟกลางทะเล เกาะขาม จังหวัดตราด

เกาะขามเป็นเกาะส่วนตัว ตั้งอยู่กับอ่าวสวนใหญ่ของเกาะหมา […]