Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เกาะกูด

  • Home
  • อ่าวคลองเจ้า เกาะกูด จังหวัดตราด

อ่าวคลองเจ้า เกาะกูด จังหวัดตราด

พายเรือคายัคชมสายน้ำ 2 บรรยากาศ เกาะแห่งน่านน้ำทะเลตราดแห่งนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะช้างเท่านั้น เกาะกูดจึงเป็นเกาะใหญ่ที่มีอ่าวต่างๆ ให้เที่ยวชมมากมายไม่แพ้เกาะช้าง โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของเกาะที่มีเวิ้งอ่าวและหาดทรายสวยให้ชมหลายแห่ง พิเศษสุดคือ อ่าวคลองเจ้า นอกจากจะเป็นเจ้าของหาดทรายขาวสวยงามแล้ว ยังมีลำคลองเจ้าไหลทอดยาวเชื่อมต่อออกมายังทะเลด้วย ซึ่งเป็นข้อดีเพราะคุณจะได้สัมผัสกับกิจกรรมพายเรือคายัคล่องชมสายน้ำ 2 บรรยากาศทั้งทะเล และลำธารใสสะอาดของเกาะกูด อ่าวคลองเจ้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะกูด เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวทอดยาว ตลอดแนวหาดร่มรื่นไปด้วยทิวสน และต้นมะพร้าว จึงเหมาะสำหรับการพักผ่อนเล่นน้ำทะเล โดยด้านหลังอ่าวคลองเจ้ายังมีถนนปูนอย่างดีเป็นเส้นทางสัญจรไปยังอ่าวอื่นๆ ใกล้เคียงด้วย เช่น อ่าวง่ามไข่ หาดทรายแดง อ่าวบางเบ้า ส่วนบริเวณกลางอ่าวมีลำคลองเจ้าไหลผ่าน โดยคลองเจ้าแห่งนี้มีต้นน้ำมาจากภูเขาสูงบนเกาะกูด และไหลทอดยาวออกมาสู่ทะเลที่อ่าวคลองเจ้า ภายในสองฝั่งคลองจึงอุดมไปด้วยป่าชายเลน…

เที่ยวเกาะกูด เกาะหมาก เกาะขาม หมู่เกาะในอำเภอเกาะกูด ตราด

เกาะกูด เป็นเกาะที่อยู่สุดท้ายทางทิศตะวันออกของประเทศไทยในน่านน้ำ ทะเลตราด และมีความใหญ่เป็นอันดับ ๒ รองจากเกาะช้างในจังหวัดตราด หรือเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของประเทศ ระยะทางห่างจากตัวเมืองตราด ๘๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๖๕,๖๒๕ ไร่ โดยมีขนาดความยาวของเกาะ ๒๕ กิโลเมตร และขนาดความกว้าง ๑๒ กิโลเมตร ลักษณะโดยทั่วไปของเกาะยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ โดยมีภูเขา และที่ราบสันเขาซึ่งเป็นต้นกำเนิดลำธาร สายน้ำ ทำให้เกาะกูดมีน้ำตกหลายแห่ง แต่ที่ขึ้นชื่อบนเกาะกูด คือ น้ำตกคลองเจ้า จะมีน้ำไหลตลอดทั้งปี…