Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

อุทยแห่งชาติ

  • Home
  • อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา- เขาวง จังหวัดจันทบุรี

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา- เขาวง จังหวัดจันทบุรี

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เป็นแหล่งกำเนินของลำน้ำประแสร์ แม่น้ำ สายหลักของจังหวัดระยอง มีพื้นที่ประมาณ ๘๓ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และอำเภอแก่งหางแมว จังหวัด จันทบุรี สถานที่น่าสนใจในบริเวณอุทยานฯ ได้แก่ ถ้ำเขาวง อยู่บ้านเขาวงกต ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งเขาหินปูน และป่าดงดิบ พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ต้นจันทน์ผา ซึ่งปัจจุบันนี้นับเป็นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจมาก สัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่ คือ เลียงผา จุดเด่น ของที่นี่คือมีการสำรวจพบถ้ำถึง ๘๐ กว่าแห่ง ถ้ำที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว…